Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
700 postów 1881 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Na czym polega propaganda i manipulacja medialna? (1)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szeroko rozumiane - w sensie źródła jak i sposobu przekazu - media/zjawiska w sensie werbalnego i pozawerbalnego oddziaływania na zwykłego człowieka stały się już nie czwartą, ale pierwszą władzą.

 

 
Dziś  nasza rzeczywistość to niewątpliwie czas przekazu medialnego i zarazem propagandy oraz manipulacji medialnej.
 
Szeroko rozumiane - w sensie źródła jak i sposobu przekazu - media/zjawiska (telewizja, radio, internet, prasa, film, seriale, imprezy masowe, reklamy, PR, etc.) w sensie werbalnego i pozawerbalnego oddziaływania na zwykłego człowieka stały się już nie czwartą, ale pierwszą władzą. I to władzą potężną. Są już nie tylko źródłem informacji o otaczającym nas świecie, nie tylko przekazują wiedzę, dostarczają rozrywki oraz innych wartości, ale stały się kreatorem zbiorowych zachowań i określonych sposobów myślenia oraz stylów życia jednostek i ich grup.  Niczym „bóg” są zarówno „panem” stworzenia, jak i  „panem” unicestwiania wybranych wszelkich osób, rzeczy, zjawisk i zdarzeń.
 
Ogromne znaczenie przekazu medialnego nie jest niczym nowym. Od początków rozwoju ludzkości przekaz medialny (w rożnej formie) jest jej nieodłącznym elementem. Obok mowy bezpośredniej jest podstawowym, zbiorowym komunikatorem pomiędzy ludźmi, ich zbiorowiskami, organizacjami oraz kastami (rządzący – poddani). Przykładem mogą być starożytne igrzyska czy tenże teatr.
 
Niemniej dopiero wiek XX i czas obecny jest dla przekazu medialnego okresem wcześniej niespotykanej świetności i rozwoju.  Nie analizując szczegółowo, intuicyjnie możemy powiedzieć, że stało się to możliwe dzięki postępowi techniczno-technologicznemu, którego efektem jest powstanie globalnego społeczeństwa informacyjnego (również nie wnikając w szczegółowe dywagacje na temat określonego jego znaczenia).
 
Daje to właścicielom i dysponentom owych mediów wprost nieograniczone możliwości władania nad innymi. Teraz wszyscy posiadamy już Internet, smartfony i to w tym obszarze istnieje możliwość totalnej inwigilacji i propagandy. Ale jest to broń obosieczna, bo - o ile Internet nie zostanie ocenzurowany, z czym mamy do czynienia już dzisiaj (fora społecznościowe) -  można w sieci znaleźć różne, nawet sprzeczne ze sobą informacje i możemy na ich podstawie wyrobić swoje własne zdanie. 
 
Daje władzę niemalże absolutną. Przekaz medialny  jest bowiem  najefektywniejszym instrumentem nie tylko zdobycia i utrzymania władzy politycznej, ale i materialnej oraz duchowej (emocjonalnej) nad człowiekiem. Przekaz ten decyduje też o tym jak postrzegamy świat  i co oraz w jaki sposób się o nim dowiadujemy. Jak go de facto interpretujemy.
 
Łatwo możemy zauważyć, że tak pojmowany przekaz medialny jest wprost wymarzonym instrumentem propagandy i manipulowania tymże człowiekiem oraz jego myśleniem, zachowaniem, doborem oraz hierarchią realizowanych w życiu wartości . Stąd tak ważnym jest różnorodność źródeł przekazu medialnego i wielość sposobów jego artykulacji, czyli - w ogromnym skrócie – wolność, odpowiedzialność, rzetelność i niezależność mediów (przekazu medialnego).
 
Czy w sensie idealnego modelu możliwe są takowe wolne i niezależne media we współczesnym świecie? Nie będę odkrywczy jeżeli powiem, że nie. Ale każdy z nas indywidualnie oraz zbiorowo winien mieć możliwość i umiejętność krytycznego spojrzenia na istotę przekazu medialnego. Powinien dostrzegać jego prawdziwy charakter, ale też sytuację, w której przekaz medialny jest nośnikiem obłudy, fałszu, kłamstwa lub zawoalowanego nacisku socjotechniczno-propagandowego. A jeżeli tego nie potrafi to za niego winny to czynić np. instytucje państwowe (w tym media publiczne) lub niezależni dziennikarze.
 
W ostatnich latach w Polsce mamy do czynienia z zalewem propagandy i manipulacji medialnej. Warto więc wiedzieć czym ta  propagnda jest i jakie są jej formy. Pozwoli nam to krytycznie ocenić wartość przekazu medialnego i - dzięki posiadanej wiedzy - rozszyfrować ewentualne próby zmanipulowania nas.
 
Od niepamiętnych czasów sterowanie innymi dawało władzę a jedną z podstawowych metod wpływu na innych ludzi była i jest właśnie propaganda a w czasach dzisiejszych szczególnie propaganda medialna pozwalająca na manipulowanie i sterowanie szerokim gronem odbiorców treści medialnych. Nie wnikając zbytnio w szczegóły naukowe, propaganda (od łac. propagare - rozszerzać, rozciągać, krzewić) jest to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). Gdy propaganda zmierza do upowszechnienia trwałych postaw społecznych, poprzez narzucenie lub zmuszenie odbiorców do przyjęcia określonych treści, wtedy stanowi jeden z elementów indoktrynacji. W języku potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie terminu propaganda jako synonimu stosowania, kłamstw, półprawd, manipulacji – przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Często nazywa się tak zabiegi marketingu politycznego. (za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda).
 
Uważany za jednego „z guru” propagandy Alfred McClung Lee już w 1953 roku stworzył dzieło będące prawie że „biblią” propagandy (McClung Lee, Alfred, 1953, How to understand Propaganda, New York, Toronto: Rinehart & Company). Jego definicja propagandy zawarta w tym dziele to „działalność polegająca na operowaniu słowami, symbolami i osobistościami z intencją poparcia lub zaatakowania jakiegoś zainteresowania, projektu, programu, instytucji, osoby, produktu lub usługi w oczach i umysłach publiczności”.
 
Istnieją trzy podstawowe typy propagandy:
 
a) informacyjna – odwołuje się do komponentu poznawczego,
b) emocjonalna – odwołuje się do komponentu oceniającego, emocjonalnego,
c) sterująca – pokazuje przykłady (wzorce) zachowań.
 
Jedną z podstawowych metod propagandy jest socjotechnika rozumiana jako: „ogół metod, środków i działań praktycznych zmierzających do wywołania pożądanych przemian w postawach lub zachowaniach społecznych, np. oddziaływanie (pozytywne lub negatywne) nauczyciela na uczniów, wpływ reklamy na jednostkowe lub społeczne zachowania konsumpcyjne”. (za: Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller, Słownik Encyklopedyczny. Edukacja Obywatelska” Wydawnictwa Europa, 1999).
 
Podstawowymi metodami socjotechnicznymi są np.: perswazja, manipulacja, intensyfikacja lęku. Oddziaływania socjotechniczne kierowane są zarówno na emocje-psychikę (strach, współczucie, miłość), jak i na intelekt-umysł (prezentacja danych statystycznych, powoływanie się na badania i autorytety naukowe).
 
Istnieją różnorodne metody socjotechniczne wykorzystywane dla celów propagandy, manipulacji i reklamy. Do najważniejszych z nich możemy skrótowo wymienić*:
 
a) Metoda zwrócenia uwagi – używanie różnego rodzaju trików zwracających uwagę i pokazujących korzyści wynikające z oferowanego produktu lub tez np. postawy społecznej lub określonego myślenia (np. ukazywanie zwolenników PO i "michnikowszczyzny" jako prawdziwych, światłych i wykształconych ludzi oraz Europejczyków, kreowanie wielokulturowości jako synonimu nowoczesności, itp),
b) Metoda irradiacji – oddziaływanie poprzez kontekst, w którym ukazuje się dany obiekt lub treść. Przeprogramowanie wartości i emocji z osób i treści stanowiących tło, na osoby i treści, które zgodnie z intencją powinny być wyeksponowane. Nie zawsze ważne jest kim się jest, co się prezentuje, ale czasami ważniejsze jest to, z kim się zadajemy, przebywamy (np. w otoczeniu polityka). Ważny jest sposób ukazywania danej osoby lub rzeczy a nawet kolorystyka – kolor zielony, kojarzy się z naturą, towarzystwa ubezpieczeniowe, najczęściej wykorzystują kolor błękitny, a czarny uważa się za luksusowy,
c) Technika identyfikacji – polega na zmniejszaniu dystansu między nadawcą a odbiorcą. Trzeba pokazać, że jest się z tego samego środowiska, że zna się potrzeby tego środowiska. Nie można jednak przesadzić, gdyż może to być niekorzystne,
d) Technika stereotypizacji – odwoływanie się do stereotypów zadomowionych w danym środowisku i wykorzystywanie ich. Przekaz medialny (np. reklama) wykorzystuje stereotypy międzypokoleniowe, płci, przedmiotowe wykorzystywanie kobiet, mężczyzna jako ekspert (np. "zabierz babci dowód"),
e) Metoda symplifikacji – operowanie skrótami, dąży się do sformułowań zwięzłych i jednoznacznych. Istotą jest redukowanie programów do sloganów, sloganów do obrazów, itd.,
f) Technika suplemacji – polega na segmentacji rynku. Przygotowanie różnych argumentów dla różnych segmentów tego rynku (do różnych grup, różnego środowiska, różnymi kanałami dystrybucji),
g) Technika dwustronnej argumentacji - robimy wrażenie na publiczności, że nasz komunikat jest komunikatem obiektywnym. Udajemy, że obiektywnie patrzymy na siebie i przeciwnika,
h) Technika globalnego ataku – prowadzone na dużą skalę i jest skondensowana w czasie. W krótkim odstępie czasowym są skondensowane informacje. Adresowana jest do ludzi nie posiadających wyrobionego zdania. Bazuje na mechanizmie sokratyjskim – jeżeli do człowieka dociera informacja sprzeczna z jego poglądami, to ją wypycha albo bagatelizuje. Nie można przesłać informacji sprzecznej z poglądami danej osoby. Wysyła się takie informacje, które nawiązują do tego systemu wartości. (z tą techniką mieliśmy do czynienia przez cały czas za rządów PO, kiedy to PiS jest obiektem globalnego alogicznego ataku, który trwa do dzisiaj ),
i) Metoda „zasada wiarygodności” – komunikat musi być wiarygodny w znaczeniu: osoby, które przekazują komunikat, są kompetentne i występuje zgodność formy z treścią. To, co się usłyszy, musi być zgodne z tym, co się widzi.
 
* na podstawie informacji z sieci
 
P.S.
Forma postu nie pozwala na szerokie omówienie całości tematu. Zachęcam do czytania książek na temat metod, technik, instrumentów i rzeczywistych sposobów manipulacji jednostkami i ich grupami. O ile czas pozwoli postaram się w kolejnym wpisie na ten temat omówić szczegółowo poszczególne formy propagandy i wskazać jeszcze inne przykłady - stosowanych obecnie przez rządzących i ich media, przez totalną opozycję i jej media - technik propagandy i manipulacji, w tym tych medialnych... Wskażę też wartościowe opracowania, których przeczytanie pozwoli nam skutecznie bronić się przed ich wpływem...
 
Tak więc mój materiał będzie podzielony na części. Dziś była jego pierwsza odsłona.
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 
Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

KOMENTARZE

 • @krzysztofjaw
  Techniki marketingu są wyrafinowane.
  Pan widać nie chce sprzedawać swojego artykułu.
  A może by "zmanipulował" artykuł, jeżeli już nie farbą, to przynajmniej zdjęciem, wideo, lub nagraniem mp3?

  Pozdrawiam
  admin adevo
 • To
  Chyba Lenin mówił, że film jest najważniejszą ze sztuk. A jeśli idzie o propagandę, to dam przykład : drogi gaz z USA to odpowiednia dywersyfikacja energonośników, tańszy z Rosji to uzależnienie energetyczne. Takie jest stanowisko kręgów okołorządowych. Albo inny przykład, że demokracja to najwspanialszy system w galaktyce.
 • @adevo 10:53:42
  Kiedyś sam pracowałem w marketingu centralnym firmy jako Product Manager i wiem jako to działa od podszewki. Sam prowadziłem kampanie reklamowe. Jest taka książeczka Alana MCGinnisa "Jak wydobyć z ludzi to, co najlepsze". W mojej firmie dokonano parafrazy i powiedziano: "Jak wydobyć z ludzi to, co najlepsze dla firmy, ale żeby myśleli, iż właśnie to jest dla nich jest najlepsze". Czysta manipulacja, w której i ja uczestniczyłem, niestety.

  A mp3 czy YouTube przedstawię w kolejnych częściach, bo temat jest obszerny.

  Pozdrawiam
 • @zbig71 11:38:14
  Dziś też TV, Internet, radio i wszystkie media.

  Pzdr
 • @krzysztofjaw 13:06:29
  Na szerokie omówienie całości tematu. Zachęcam do czytania książek na temat metod, technik, instrumentów i rzeczywistych sposobów manipulacji jednostkami i ich grupami.

  Manipulacja metodą, techniką i instrumentem w przestrzeni 2400 lat nic się nie zmieniła.

  W rzeczywistości trwa tysiące lat manipulacja jednostkami i ich grupami ponieważ jest spełniony warunek konieczny – t.z.n. zablokowany system równowagi władzy przez tzw. trójpodziałem władzy.

  Brak prawdziwej równowagi systemu demokracji, powoduje masowo wytrącenie z równowagi pojedyncze i grupowe jednostki demokracji i bez wysiłku łatwe nimi sterowanie nawet do przepaści.
 • @
  doktor Ewa, jeszcze nie tak dawno będąca przy korycie błysnęła "złotą myślą
  "I gdzie wtedy POdziewały się lemingi?

  https://pbs.twimg.com/media/D_m4QUYWkAABPEv.jpg
 • Ostaszewska :
  Całym sercem wierzę, że wygra Platforma Obywatelska z koalicją. Wierzę że wrócimy do normalności. Ale mam też plan B. Jeśli stanie się inaczej nie zostanę w kraju. Mimo mojego wieku. Nie umrę pod ruskim butem.


  8-))))
 • Media są narzędziem
  w kosmatych łapkach czarciego pomiotu, które uwiarygadniają/urealniają na swój sposób - rzeczywistość podstawioną - ludziom przez w/w pomiot. Szkieletem rzeczywistości podstawionej jest oczywiście tzw. demonkratura - oparta na sfałszowanej historii świata - nie wyłączając z tego sfałszowania nauk - Jezusa Chrystusa. Historia fałszowana jest na bieżąco i nieprzerwanie tak - aby pasowała ona do zmieniających się etapów mądrości.
  Wniosek?
  Po owocach ich poznacie!
 • @Husky 17:48:34
  Chyba wszystkie media głównego nurtu nastawione są na manipulacje.
  Manipulacja to oszustwo i to karalne (próba namówienia do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, swoją przyszłością swoim życiem).
  To samo dotyczy większości reklam (mało reklam jest rzetelnych).

  Media to nowa platforma umożliwiająca masowe manipulowanie ludźmi manipulowanie czyli oszukiwanie nakłanianie do niekorzystnego rozporządzania swoim mieniem, życiem...
  To bliskowschodnia kultura "handlowa".

  A media powinny być rzetelne co do faktów z różnorodnością, pluralizmem ich interpretacji. Tego w mediach głównego nurtu nie ma
  a to oznacza że nie żyjemy w czasach demokracji i nie jesteśmy wolni (skoro nieustannie nami manipulują dezorientują okłamują).

  Jest jeszcze internetowe podziemie medialne.
  Tam też pełno manipulatorów, kłamców naciągaczy ale tam wśród tych dezinformacji pląta się też prawda.
  Niestety w tej mieszaninie kłamstwa, pomyłek i prawdy bliższej i dalszej trudno "wycedzić" samą prawdę.
  Każdy cedzi jak mu w duszy gra.

  W internecie inaczej być nie może...(świrów różnej maści oraz głupców nie brakuje.. to statystyczna prawidłowość genetyczna)
  ale w mediach głównego nurtu kłamstwa, manipulacje powinny być karane z urzędu...w publicznych transmitowanych w mediach procesach. Kilka wyroków i zakaz pracy w publicznych mediach... nawet w mediach w ogóle ale również na stanowiskach państwowych.

  Gdyby tak było stracilibyśmy większość złotoustych medialnych "celebrytów" musieli by pójść na kasę do Biedronki.
  I to by wyszło Polsce i Polakom na zdrowie.
 • @Oscar 18:39:04
  To samo powinno być w przypadku oceny sędziów.
  Kilka wyroków skandalicznych i sędzia wylatuje z zawodu... i odszkodowania dla pokrzywdzonych i żadnej tłustej emeryturki... i zakaz pracy na stanowiskach państwowych. (reprezentantami państwa mogą być tylko osoby rzetelne, niekarane... pomijam tu np pojedyncze mandaty...).
 • h) Technika globalnego ataku.............
  Uwaga Uwaga Chować torby i portfele nadciąga wycieczka z Tworek

  https://pbs.twimg.com/media/D_m8npFXYAYY6ER.jpg
 • Ojoj. GW prostuje wycenę działki PMM. Już nie są warte „sto razy więcej”. Smuteczek.
  https://pbs.twimg.com/media/D_nN5O1WsAAA39_.jpg
 • @Husky 17:48:34
  Mam taką prośbę. Nie cytuj mi więcej tej Pani. To kłamczucha od ucha do ucha. Nie mogę na nią patrzeć, bo mi się coś zbiera w żołądku a nie chciałbym zabrudzić mojego dywanu :)
  Pozdrawiam
 • @demonkracja 18:30:55
  "Po owocach ich poznacie!"
  Oczywiście, że tak, ale to nie znaczy, abyśmy nie byli świadomi tej manipulacji. W następnym poście na ten temat przedstawię literaturę niezbędną do poznania tych manipulacji.
  Pzdr
 • @Oscar 18:39:04
  Zgadzam się z Panem, dlatego też moje notki będą oparte na autorach o tym piszących. To trochę naukowo, bez emocji, ale tak trzeba.
  Pzdr
 • @Oscar 18:45:39
  Zawody prawnicze winny być uwolnione. Nie może być tak, że poszczególne aplikacje zależą tylko od ojców i matek.
  Pzdr
 • @Husky 19:12:27
  zaraz się porzyga?

  https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-Y5Hh-nw9E-G9Uv_arbiter-elegancji-zachwyca-manierami-dominik-tarczynski-1920x1080-nocrop.jpg
 • @rabszak 19:43:42
  to pan poseł

  https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-Dox5-jjye-Q5RH_arbiter-elegancji-zachwyca-manierami-dominik-tarczynski-1920x1080-nocrop.jpg
 • @rabszak 19:47:37
  https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-eVLt-CczN-PCYJ_arbiter-elegancji-zachwyca-manierami-dominik-tarczynski-1920x1080-nocrop.JPG
 • @rabszak 19:43:42
  na ciebie
 • @Husky 17:48:34
  Widać, że Ostaszewska paliła coś mocnego. Spoko, Luz, wszystko dla ludzi, szkoda tylko ,że po palonku nie zrobiła sobie drinka, do tego nie włączyła dobrej muzy, niestety wzięła się za klawiaturę, lub nagadałą komuś tych głupot. Musiała być nieźle spizgana , że PiS porównała do ,,ruskiego i to jeszcze buta,,.
 • Autor - gratulacje
  Wpis na pudle
  a i jubileusz tu mamy
  500 postów


  Brawo !!!!
 • @Husky 19:59:55
  Na talerz ;-))

  Trzymanie nóg na krześle, czy rozmowa przez telefon podczas jedzenia? Osoby o skostniałych poglądach uznają być może takie zachowanie za nieeleganckie, ale nie poseł PiS Dominik Tarczyński (40 l.). To światowiec i człowiek nowoczesny, który zna języki i na bieżąco śledzi wszystkie światowe nowinki. A w wielkim świecie polska szarmanckość wobec pań od dawna uchodzi za zaściankową.
  Nikogo więc nie powinno dziwić, że poseł Dominik Tarczyński do wykwintnego obiadu w eleganckim bistro nieopodal Sejmu, gdzie wyszukane spaghetti kosztuje prawie 30 zł, a lampka wina kolejne 15 zł, zasiadł z partyjną koleżanką i rzeczniczką PIS Anitą Czerwińską (49 l.) w pomiętej koszulce i krótkich spodenkach. Ktoś inny może by się krygował, że to nieelegancko jeść łapczywie makaron, pluć na swego rozmówcę i kłaść nogi na sąsiednim krzesełku, ale nie poseł poseł Tarczyński, który jest wyjątkowo wyluzowany. Konserwatyści może by się nawet oburzali, że przy damie nie wypada odbierać telefonu i prowadzić rozmowy z pełną jedzenia buzią, ale co ma zrobić zapracowany polityk, gdy wyborcy dzwonią nawet podczas obiadu?
  - Ania jest moją przyjaciółką i w wolnym czasie czujemy się bardzo dobrze w swojej obecności, wszystkie konwenanse zostawiamy w miejscu pracy – przekonywał nas poseł Tarczyński.

  Sergiusz Trzeciak (43 l.), ekspert od wizerunku:
  Jeżeli polityk jest w miejscu publicznym, to powinien się pilnować, jak się zachowuje i jakie gesty wykonuje. Nawet jeżeli jest to spotkanie nieformalne, musi liczyć się z tym, że jest obserwowany przez osoby trzecie i jego zachowanie będzie komentowane.
  https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/dominik-tarczynski-na-wykwintnym-lanczu-z-winem-arbiter-elegancji-zachwyca-manierami-aa-mFb6-xcnn-HySp.html
 • @rabszak 20:16:16
  Niesamowite
  Jak nic potrzeba nam zmiany władzy
  I to od zaraz
  To prostaki
  Nie to co ci z Oxfordzkim wykształceniem i.....dyplomami
  Elyta elyt

  https://pbs.twimg.com/media/DQcjvF2UEAEmcxV.jpg
 • @Husky 20:08:13
  Dziękuję za dobre słowo. Nawet nie wiedziałem, że to już pięćsetka. Ale chyba to dobrze, bo staram się pisać to co myślę i to, co mnie boli lub rozśmiesza. tak to już jest z tym blogowaniem. Robimy za darmo i nieraz szlag mnie trafia, gdy niektórzy dziennikarz kopiują moje posty bez podania ich źródła. Stąd też to moje zastrzeżenie, że post jest chroniony prawem autorskim.
  Pozdrawiam
 • @Husky 20:31:26
  Może w czasie jakichś rozmów dostał polucji?
  No nie wiem jak to oceniać.
  Pzdr
 • @
  Zandberg mówi że będzie na nich głosowało około 13% wyborców. Wino Leśny Dzban ma podobną moc.
  Przypadek?
  Nie sądzę...
  8-))))))
 • @krzysztofjaw
  Bardzo potrzebny artykuł. Coś a'la "Internetowa Wszechnica Wiedzy"...

  Kiedyś dawno temu na wykładzie w trakcie studiów jeden z profesorów powiedział do nas, że metody socjotechniki tak się mają do Prawdy, jak kosmetyka do urody.

  Samych metod socjotechniki nie traktowałbym negatywnie - ot, kolejne profesjonalne narzędzie przekazu informacji, mające dla dziennikarza (reżysera) takie samo znaczenie, jak skalpel dla lekarza czy kodeks dla adwokata.

  Odpowiednio stosowana kosmetyka może naturalną urodę podkreślić. Przejaskrawiona - popsuć.

  poczynię jedno zastrzeżenie: Urody nie można jednak utożsamiać z młodością (bo i stare osoby mogą być piękne),

  I tak samo Prawdy nie można za wszelką cenę czynić łatwo przyswajalną, zrozumiałą dla społeczeństwa, bo to oznacza jej spłycenie.

  Taka spłycona, zmanipulowana, tzw. "fajna, bo łatwo przysfajalna" prawda (błąd w pisowni zamierzony), to jeden z najgroźniejszych środków manipulacji.

  Prawda jest, jaka jest. Prawdę trzeba pokazać. Nie trzeba jednak się na niej samej skupiać. Wystarczy jej nie zakrywać. Kto potrafi, rozpozna.

  Prawdziwy znawca urody rozpozna ją w tłumie wymalowanego fałszu.
  Dokładnie tak samo jest z Prawdą.

  O ile TVN to wytapetowana lampucera, to TVP jest być może nieco brzydka w porównaniu z nią, ale tylko dlatego, że w trakcie demakijażu po poprzednim rządzie.

  Wolę nieładną prawdę po demakijażu niż sztuczny lans na siłę. Po z tego pierwszego (po zdarciu tapety) coś jednak prawdziwego wyjdzie na światło dzienne, a to drugie będzie zmuszone pudrować się coraz intensywniej, by zakrywać coraz bardziej widoczne "zmarszczki fałszu".

  Brakło mi w tym artykule stwierdzenia, że propaganda może być pojęciem neutralnym.

  Propagandę można uprawiać również w zbożnym celu (np. krzewienie postawy antyaborcyjnej, wzmacnianie więzi społecznych itd. itp.). Nie każda propaganda jest złem. To, co obecnie uprawia TVP, jest klasyczną propagandą, czasem toporną, ale uprawianą w zbożnym celu. Dlatego wiele myślących ludzi, choć mentalnie niekoniecznie podzielających "większościowe" ciągoty prezesa PiS, bardzo kibicuje tej polityce.

  Wielu myślących trzyma kciuki za Wiktora Orbana, potrafi obiektywnie ocenić znaczenie Putina dla Rosji czy szansę, jaką Maria LePen oferuje swoją postawą dla Francji. Co oczywiście nie oznacza, że my, Polacy, mamy jeździć na urlop na Balaton, czytać bezkrytycznie Sputnik czy też robić zakupy w Leclercu.

  My mamy po prostu kierować się naszym interesem i wypracować/uprawiać własną propagandę z nim sprzężonym.

  A z propagandą jest dokładnie tak samo, jak z dobrym wizażystą.
  Im lepszy fachowiec, tym mniej widoczna.
 • @Husky 20:31:26
  Czy potrzebne są tu zdjęcia człowieka, kto ma zaczątki nietrzymania moczu? Nawet jeśli "elyta elyt" to nie moja bajka - chyba każdemu mężczyźnie coś takiego się zdarzyło - to jednak warto nie zniżać się do aż tak niskiego poziomu i nie zamieszczać tego typu fotek.

  Wszyscy jesteśmy ludźmi.
 • Cenny tekst
  w kontekście uwiadamiania ludziom czym jest walka informacyjna i jakie niesie zagrożenia.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej