Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
698 postów 1868 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Nie da się zrozumieć Żydów bez znajomości ich Talmudu - cz.2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dlaczego ten Talmud jest tak niemal ukrywany przez samych Żydów, skoro jest ich „świętą Księgą”? Ten, kto nie ma nić do ukrycia nie powinien bać się prawdy a jeżeli się boi...

 Spośród wymienionych w części pierwszej źródeł antypolonizmu prezentowanego przez część społeczności żydowskiej warto jednak uwypuklić i przybliżyć właśnie znaczenie żydowskiej świętej księgi – Talmudu, której treść i interpretacja jest dość skrzętnie, ale milcząco dyskretnie ukrywana przez samych Żydów. Słowo Talmud prawie nie pada w przestrzeni publicznej, tak jakby go w ogóle nie było, a przecież – wedle mnie – to on tworzy fundament części tej hermetycznej tożsamości żydowskiej, też współcześnie.


Dlaczego ten Talmud jest tak niemal ukrywany przez samych Żydów, skoro jest ich „świętą Księgą”? 
Ten, kto nie ma nić do ukrycia nie powinien bać się prawdy a jeżeli się boi, to… co ta prawda może ujawnić, że tak boi się ją pokazać powszechnie?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest znane wszędzie i tłumaczone na każde niemal języki świata. Podobnie jest z nauczaniem Ojców Kościoła Katolickiego (począwszy od papieża a kończąc na księżach) czy też Prawosławnego w postaci na przykład Katechizmu czy też encyklik papieskich. Co takiego jest w nauczaniu żydowskich rabinów zawartych w Talmudzie (swoistym żydowskim Katechizmie), że tak boją się ją upowszechnić a wręcz grożą za próby zgłębiania jego treści przez nie-Żydów?

Jest to tytułowa teza mojego artykułu, więc powtórzę: uważam osobiście, że bez poznania i zrozumienia Talmudu, nie będziemy w stanie zrozumieć słów, postaw i czynów wielu Żydów oraz dającego się zauważyć ich pogardliwie negatywnego stosunku do innych narodów, nie-Żydów a już szczególnie wobec Chrześcijan.

Bardzo ważnym jest też, że aby choć w części poznać Talmud, należy odnaleźć jego wiarygodne tłumaczenia i opisy obejmujące i odnoszące się do pierwotnej wersji wydrukowanej w Wenecji w 1520 roku lub Amsterdamie w latach 1644-48. Późniejsze drukowane wersje Talmudu (szczególnie te powojenne i podobno obowiązujące dzisiaj) są z reguły ocenzurowane i pozbawione wielu budzących kontrowersje zapisów, szczególnie tych, które dotyczą Chrześcijan i ogólnie Gojów (wszystkich nie-Żydów).

Jest to celowy zabieg rabinów, bo prawdziwa księga ma być tylko dla Żydów a „okrojona i wygładzona” pozwalająca oszukiwać Gojów jest dobra dla Żydów, bo gwarantuje im po prostu bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo Żydów i nie pozwala Gojom poznać o nich prawdy. Ponadto żydowscy rabini okroili i wygładzili po II WŚ tekst Talmudu ze względów czysto „biznesowych”,  bo pierwotna i najprawdopodobniej obowiązująca Żydów jego wersja jest m.in. dla cywilizacji łacińskiej nie do przyjęcia i mogłaby niekorzystnie wpływać na „interesy” istniejącego od ok. 1967 roku „Przedsiębiorstwa Holocaust”.

A owe przedsiębiorstwo to nic innego jak wyłudzanie pieniędzy od wszystkich i wszędzie gdzie się da… z każdorazowym powoływaniem się na cierpiętnictwo Żydów w czasie II WŚ, które jest „jakoby wyjątkowe” w historii i daje Żydom prawo do wysuwania żądań odszkodowań rzeczowych i finansowych, nawet gdy są one bezprawne lub tylko są  wytworem takich organizacji żydowskich jak np. ADL i innego tego typu instytucji żydowskich.

„Przedsiębiorstwo Holocaust" stało się w ostatnich latach ordynarnym procederem wyłudzania. Reprezentując jakoby wszystkich Żydów, tak żywych jak martwych, na terenie całej Europy występuje ono z roszczeniami wobec mienia utraconego przez Żydów w wyniku holokaustu. Słusznie ochrzczone mianem „ostatniego rozdziału holokaustu", wyłudza pieniądze zarówno od poszczególnych państw europejskich, jak też od tych Żydów, którzy mają prawny tytuł do występowania z roszczeniami (…) holokaust wykorzystano dla usprawiedliwiania zbrodniczej polityki Izraela i okazywanego jej przez Stany Zjednoczone poparcia (…) żydowskie elity w Ameryce pamiętały przed czerwcem 1967 r. (przed wojną sześciodniową – dop. kj) o hitlerowskim holokauście tylko wtedy, gdy było to korzystne politycznie. Ich nowy klient, Izrael, zbił kapitał na hitlerowskim holokauście podczas procesu Eichmanna.  Idąc za przykładem Izraela, amerykańskie organizacje żydowskie wykorzystały hitlerowski holokaust po wojnie sześciodniowej. Po pewnych ideologicznych przeróbkach holokaust okazał się idealną bronią do odpierania krytyki wobec Izraela [9].

Rozpatrując dzisiaj „pełzającą na powierzchni” antypolskość niektórych Żydów i ich środowisk tylko i wyłącznie w odniesieniu do „Przedsiębiorstwa Holocaust” to pokazywana przez nas prawda historyczna dotycząca roli Polaków w czasie II WŚ i penalizacja antypolskiego kłamstwa (choć tzw. „antysemityzm” jest penalizowany w wielu krajach na świecie)  nie tylko pozbawia Żydów możliwości wyłudzenia  od Polski nienależnych odszkodowań, ale też kruszy fundamenty całego przedsiębiorstwa, bo pośrednio też może być pewnego rodzaju precedensem dla innych, którzy być może stanowią przyszłościowo podmioty mające przynieść „firmie” kolejne przychody.  W dużej mierze w tym też upatruję  przyczyn obecnej antypolskiej wściekłości niektórych zarządzających „Przedsiębiorstwem Holocaust”.

Szerzej o sprawach finansowych obecnego konfliktu żydowsko-polskiego piszę też w ostatniej części niniejszego artykułu.

Wracając jednak do Talmudu, to jest też i inny aspekt badania treści Talmudu, który jest pośrednio związany z „Przedsiębiorstwem Holocaust”. Otóż po II WŚ bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek merytoryczne i prawdziwe tłumaczenia i oceny Talmudu. Wśród badaczy panuje strach, bowiem boją się napiętnowania tzw. „antysemityzmem” a gdzieś podświadomie również obawiają się o inne sfery swojego życia. Wynika  to z faktu, iż Żydzi narzucili pewną metodologicznie barbarzyńską narrację historyczną , która pozwala oceniać Żydów jedynie poprzez pryzmat ich wojennego Holocaustu, więc nawet gorzka prawda o ich części uważana jest jako przejaw tzw. „antysemityzmu”… bo jak można  - nawet słusznie – krytykować Żydów, skoro tyle ucierpieli i są „mesjanistycznym wybranym narodem cierpiętników”,  choć np. Polaków zginęło w czasie wojny o wiele więcej. Tyle tylko, że to Żydzi – wedle Talmudu - są wybrani przez Boga i to oni są ludźmi, więc to oni jako ludzie mają jako jedyni prawo do nazywania siebie ofiarami i uzyskiwania zadośćuczynienia (odszkodowań), choćby właśnie po części ich Talmud sprowokował innych do niektórych działań przeciwko nim.
Zdaję sobie sprawę, iż odnosząc się do pierwotnych wersji Talmudu na pewno usłyszę zarzut, że tamten stary Talmud jest już nieaktualny, bo dziś jest już całkowicie inny i nie można wracać do aż tak zamierzchłej przeszłości, bo to jest postawa skrajnie tzw. „antysemicka”, „rasistowska”, „ksenofobiczna”, „zaściankowa”,  „wynikająca z jakiejś choroby”, „nienawistna” i godna pogardy a nawet osądzenia.

No cóż… może być i tak, ale skoro Stary Testament jest obowiązujący od czasów Mojżesza i podstawowa pisana wersja Talmudu została setki lat temu przyjęta przez „synagogę” jako obowiązująca, to trudno mi uwierzyć, iż dzisiejsi rabini podważają słowa rabinów tworzących Talmud i uważanych obecnie przez nich za świętych „uczonych w piśmie”. To byłoby podważanie ich świętej księgi i uznanie, że ich święci uczeni nie mieli racji i się mylili. I ciekawym jestem, czy w tej niby nowej, łagodniejszej wersji występują enumerycznie te same rozdziały i wypowiedzi tych samych rabinów (ale zmienione po ich śmierci).  „Toteż jak mówi o tym kodeksie talmudycznym Mateusz Mieses, że "jest to kodeks specyficznie religijny", "dla żydów jako całości historycznej, żaden przepis religijny nie może zostać zmieniony", a "pogląd na wieczność rytuału żydowskiego, na niezmienność przepisów judaizmu, cytuje też Talmud (Szabbat T.16a) (…) musimy więc przyjąć jako zasadę, że wszystkie przepisy podane w Talmudzie mają do dziś dnia (przed wojną – i pewnie do dzisiaj?- dop.kj) moc obowiązującą dla każdego żyda" [10].

Obawiając się rekcji społeczeństw chrześcijańskich i odpowiedzialności za zniewagi, wydali starsi rabini w Polsce już w r. 1631 następujące rozporządzenie, mające obowiązywać drukarzy i wydawców ksiąg talmudycznych: „Ponieważ dowiedzieliśmy się, że wielu chrześcijan dołożyło wielkiego trudu dla nauczenia się języka, w którym nasze książki są napisane, obostrzamy wam pod groźbą wielkiej klątwy, abyście w żadnym nowym wydaniu Miszny albo Gemary nie ogłaszali niczego, odnoszącego się do Jezusa z Nazaretu... Jeśli na nasze pismo dokładnie zważać nie będziecie, lecz przeciw postępować będziecie, to możecie sprowadzić i być powodem, że nas tak jak poprzednio zmuszać będą do przyjęcia wiary chrześcijańskiej... Z tych powodów rozkazujemy, jeśli ogłaszacie nowe wydanie tych ksiąg, opuszczać odnośne miejsca do Jezusa z Nazaretu i to miejsce wypełnić małym kołem O. Rabini i nauczyciele będą wiedzieć, jak młodzież ustnie pouczyć. Wtedy nie będą mieć chrześcijanie nic więcej do wykazania przeciw nam odnośnie do tego tematu, a my możemy oczekiwać uwolnienia od ucisków, pod którymi cierpieliśmy poprzednio i możemy  spodziewać się żyć w pokoju” [11].

„Z reguł jasnych mających na względzie wierzenia religijne oraz prawodawstwo u Mojżesza, uczyniono przepisy ciemne, zagmatwane, dopuszczające bezustanne nowe wybiegi i nie dozwalające do wyrobienia sądu, który by nie mógł być obalony nowymi rozumowaniami [12].

Ale dobrze. Oświadczam więc, że podstawą mojej częściowej analizy Talmudu jest stan obowiązujący jego przestrzeganie przez jakąś część Żydów do roku 1939, przed wybuchem wojny. Jeżeliby to nie wystarczało, to rad byłbym aby w tekście polemicznym wskazano mi obecne brzmienie wskazanych przeze mnie cytatów z Talmudu. 

Poza tym o ile lepiej byliby postrzegani Żydzi na świecie, gdyby sami autorytatywnie przetłumaczyli Talmud na inne języki i odcięli się od jego fanatycznego (religijnie i narodowo) ducha… Pozostaje pytanie… Dlaczego tego nie chcą?

III.   Talmud jako podstawa życia Żydów i źródło ich negacji przez inne narody

Talmud jest niemal duszą Żydów i bez uświadomienia sobie faktu, iż jest to dla nich bardziej święta księga niż Tora (Pięcioksiąg Starego Testamentu)  nie zdołamy z nimi – o ile w ogóle zdołamy – osiągnąć jakiegokolwiek, nawet nikłego, ale jednak stabilnego i poprawnego porozumienia, w tym międzynarodowego.

Talmud pochodzący od słowa „Lamud” – nauczany, nauczać oznacza nauczanie, księgę nauczania . Zawiera teksty spisywane od setek lat przez duchowych przywódców żydowskich – rabinów („uczonych w piśmie”). Z jednej strony jest rabiniczną interpretacją słów bożych zawartych w Torze, ale z drugiej strony określa też to, w jaki sposób Żydzi winni myśleć, jak postępować,  jakich praw przestrzegać, jak się odnosić do siebie nawzajem oraz wobec innowierców lub niewierców.
"Talmud jest właściwie kodeksem kanonicznym, karnym i cywilnym, zbiorem ustaw dotyczących życia obrzędowego, społecznego, rodzinnego i osobistego” [131.

 „Już starzy nauczyciele stawiali jego słowa ponad słowa nauki Tory (…)Toteż Talmud tworzy istotę żydostwa, a "żydostwo bez Talmudu jest niemożliwym" (…) Nic się tu pod tym względem nie zmieniło, bo także według  dzisiejszych żydów Talmud "uczy najwyższych zasad etycznych" (…) To samo tylko w innych słowach przedstawia J. Wajnberg. "Żydzi, jak mówi, są ludem księgi dlatego, że w ich życiu księga gra rolę inną niż w życiu innych ludów. A księga ta jest inną niż inne księgi, prawie jedyna, mianowicie prawie od dwóch tysięcy lat księga pospolicie zwana Talmudem — prawie jedyna, gdyż Biblia w życiu żydów stoi na drugim miejscu. Z tą księgą (Talmudu – dop. kj) żydzi związali swe życie tak, że poza troskami powszednimi i życiem rodzinno-obrzędowym, wypełnia treść duszy i serca mężczyzn i w pewnym stopniu ideały i marzenia kobiet. Jest to zjawisko prawie jedyne w swoim rodzaju (…)Od powstania Talmudu Biblia przestała być księgą serca żydów, a Talmud stał się najważniejszym źródłem życia umysłowego żydów, poza życiem obrzędowym prawie jedyną krynicą ich wzruszeń społecznych (…) "Współcześnie z powstaniem Talmudu i w znacznej mierze pod jego wpływem znikł dawny typ i powstał znany światu nowożytnemu swoisty typ Żyda-talmudysty. "Studiowanie Talmudu nie tylko było najpiękniejszym zajęciem żyda i jednym z najwyższych celów jego życia, ale dawało mu i po części teraz daje niewysłowione szczęście, które trudno odczuć i opisać temu, który go sam nie zaznał"  [14] „jeśli się kto zajmuje Pismem św., to jest to coś, ale nic szczególnego, jeśli Miszną, to jest to coś i otrzymuje za to także wynagrodzenie, jeśli zaś Talmudem, to nie ma niczego ważniejszego ponadto" [15].

„W prostej drodze Talmud zezwala Żydom na podwójne życie — uczciwe względem swoich, a nieuczciwe i obłudne wobec gojów (nie Żydów)[16]. „Wszystko w nim, nie wyłączając usterek językowych, częstych błędów gramatycznych, nie mówiąc już prawie na każdej stronicy o niedorzecznościach logicznych, jest świętym, natchnionym, budującym, nie podlegającym żadnej krytyce itd. Rabini umieją nawet z oczywistych sprzeczności i gramatycznych błędów wyprowadzić drogą kazuistyki i niesamowitego rozumowania budujące pouczenia dla sfanatyzowanych zwolenników Talmudu” [17].

Początki Talmudu sięgają czasów daleko przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Według religijnego przekazu, pierwotne interpretacje słów bożych otrzymał werbalnie od samego Boga Mojżesz  podczas biblijnego pobytu na Górze Synaj. I to właśnie Mojżesz uważany jest przez nich za pierwszego i fundamentalnego autora podstawy Talmudu. Następnie Mojżesz przekazał te interpretacje Joszua a ten podobno 70 mędrcom (rabinom), ci zaś prorokom a oni zaś Wielkiej Synagodze (Sanhedrynowi?) i dalej ta niepisana wiedza była przekazywana niektórym rabinom [18].
W II wieku po Chrystusie rabin Jehuda zebrał wszystkie te przekazy i stworzył księgę prawa zwaną Sepher Mischnaoith lub Mischnah – Deuteroris (Misznę), która stanowi bazę Talmudu.

Z biegiem lat do Miszny rabini napisali wiele kolejnych interpretacji, traktatów w formie pytań i odpowiedzi oraz obowiązujących decyzji/praw i po ich zebraniu powstała kolejna część Talmudu – Gemarah (Gemara), przy czym żydowskie szkoły w Palestynie i Babilonii interpretowały Misznę swoimi własnymi metodami, co spowodowało podwójną wersję Gemary i tym samym samego Talmudu: jerozolimską - autorstwa rabina Jochanana i babilońską - autorstwa rabinów: Aschiego, Maremara i Abina.  Najważniejszy dla Żydów w każdym czasie jest Talmud w wersji babilońskiej [19].

Po Gemarze następują dodatki zwane Tosephoth oraz jeszcze inne teksty, które składają się na monumentalny Talmud składający się z sześciu głównych ksiąg a całość obejmuje 63 księgi i 524 rozdziały. W końcu też powstała w roku 1180 skrócona przez Maimonidesa wersja Talmudu, która ostatecznie została uzupełniona/zmieniona/skodyfikowana przez rabina Mosze Isserlasa w postaci zbioru praw Darhe Mosche – Sposób Mojżesza  [20].

Ze względu na wielki materiał i niedostępność Talmudu dla szerokich mas próbowano opracować same tylko przepisy prawne i dodać do nich objaśnienia, opuszczając niepotrzebne dyskusje. Jednym z takich opracowań jest dzieło rabina Józefa Karo ur. 1488, zm. 1577, pochodzącego z Hiszpanii, żyjącego w Palestynie. Dzieło jego pt. "Szulchan aruch", "Stół zastawiony", podaje przepisy talmudyczne, odnoszące się do życia praktycznego, ujęte w jedną całość, jest podzielone na cztery części. Dzieło to uzyskało u Żydów wschodnich, do których zaliczają się i Żydzi w Polsce, nadzwyczajne znaczenie” [21].

Rabini żydowscy dbają też o to, aby Talmud był postrzegany poprzez pryzmat pewnego rodzaju tajemniczości,  niejednoznaczności, „magii” i mistycyzmu, czego wyrazem jest też żydowska kabała
Kabała mistycznie i tajemniczo jest niejako ostatnim, czwartym etapem poznania prawdy o procesie stworzenia przez Stwórcę i o samym Stwórcy. Celem kabały jest wyprowadzenie z danego tekstu biblijnego znaczenia duchowego, czyli głębszego a mówiąc inaczej jej „zadaniem jest przeciwstawienie się metodzie wykładowej, zapoczątkowanej w Misznie, gdzie uwzględniony jest pierwiastek rozumowy. Kabałę mało obchodzi strona rozumowa. Zagłębia się w przeróżne spekulacje, wyprowadzając na podstawie liter i cyfr sens duchowy. Kabała nie wdaje się w krytyczny rozbiór tekstu Pisma św., każdy tekst przyjmuje w tej formie, w jakiej jest przechowany; jej zadaniem jest wydobyć z niego sens mistyczny, ukryty (…) jej reguły, dozwalają  rabinom wyprowadzać z danych tekstów biblijnych takie pouczenia i wnioski, jakie im się żywnie podoba” [22].

Kabała wykorzystuje w tym celu Temurę, Gematrię (numerologię) i Notarikona. Temura polega na przestawieniu liter w wyrazie podlegającemu kabalistycznemu wykładowi. Dzięki zastosowaniu takiej metody osiąga się oczywiście całkiem inne znaczenie tego lub innego wyrazu w tekście biblijnym, ponieważ przez przestawienie liter powstaje inny wyraz. Gematria polega na tym, iż pojedynczym literom w jakimś wyrazie biblijnym przypisuje się określone cyfry i zestawia się podówczas liczbę ogólną a ponieważ liczebniki za pomocą alfabetu hebrajskiego można pisać w wieloraki sposób, osiąga się przeto z zamiany liter na cyfry lub odwrotnie przeróżne kombinacje ( w zależności od tego, co chce się przekazać). Notarikon polega na rozłożeniu wyrazu w taki sposób, że każda litera jest skrótem jakiegoś wyrazu. Kabaliści biorą także po kilka liter z jednego wyrazu lub tylko litery końcowe i w ten sposób tworzą potrzebne im zdania. [szerzej: 23].

Wracając do Talmudu. Objaśnienia przepisów rabinicznych posiadają formę pytań i odpowiedzi. „Wszystko to zestawiono bardzo niejasno, niekiedy trudno odróżnić pytanie od odpowiedzi. Te ostatnie niejednokrotnie kłócą się ze sobą i bywają nieraz dziecinnie infantylne” [24].

Ponadto taka kreacja istoty Talmudu jest zabiegiem mającym na celu sprawienie wrażenia, iż może być on zrozumiany jedynie przez żydowskich „uczonych w piśmie” oraz Żydów i w żaden sposób nie może go zrozumieć i analizować żaden Goj. Jest w tym odrobina prawdy,  bowiem faktycznie wewnętrzna struktura jego treści i sama treść są wielopiętrową konstrukcją pełną metafor, odniesień do historii narodu żydowskiego i niejednoznaczności słów oraz pojęć, gdzie to samo zjawisko mogą opisywać różne sformułowania lub też określone sformułowanie może opisywać wiele zjawisk.
Ja jestem skłonny dodatkowo postawić hipotezę roboczą do zweryfikowania (przyjęcia lub jej odrzucenia): To po części Talmud i jego wpływ na Żydów spowodował takie zachowania Żydów i ich postrzegania, które stały się jedną z wielu przyczyn ich wielowiekowego odrzucania przez inne narody i nawet narastającej czasowo wobec nich nienawiści innych. „Z moralności Talmudu wypływają te wszystkie przywary duszy żydowskiej, które nie pozwalają jej na wytworzenie harmonii z wyznawcami innych religii”[25]. Jak pisze ks. prof. J. Kruszyński, iż  po długoletnich pracach „żydoznwaczych””…dochodziłem do konkluzji, że nie może być mowy o zmianie stosunków narodów chrześcijańskich względem żydów aż dotąd, dopóki Talmud nie przestanie być księgą świętą i źródłem, na którym urabia się duchowe oblicze każdego żyda. Przyczyna nienawiści i prześladowania żydów leży w samych Żydach [26].  Ja nie do końca się zgadzam z ostrością tego ostatniego sformułowania księdza profesora i raczej powiedziałbym, iż niektóre przyczyny nienawiści i prześladowania Żydów leżą w samych Żydach a raczej tkwią w przestrzeganiu przez nich niektórych zasad zawartych w ich Talmudzie.

Niemniej stwierdzenie o endogennej niemożności poznania Talmudu jest  przesadzone a sam Talmud jest łatwy do rozszyfrowania, szczególnie przez księży katolickich oraz popów czy pastorów znających języki żydowskie oraz takie, które miały ewentualny wpływ na treść  Talmudu (hebrajski, chaldejski, aramejski, ew. jidysz) oraz łacinę [27].

Natomiast synergia z połączenia Talmudu i Kabały oraz niemal specyficznej oświeconej a’la magii połączone z dopuszczalną w judaizmie reinkarnacją tworzy jakąś nową jakość, być może związaną z tym, iż już Mesjasz Jezus Chrystus powiedział do faryzejskich rabinów/uczonych w piśmie: „Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [28].

Talmud rabinicznie i w specyficzny sposób interpretuje Torę a wymowa całej jego treści jest idealnym merytorycznie przykładem  specyficznego narodowego  nacjonalizmu,  stawiającego Żydów ponad inne narody (nie-ludzi, Gojów), które zostały stworzone przez Boga tylko po to, aby służyć Żydom/ludziom. Jest księgą, której zapisy są tak sformułowane, iż nieraz są wzajemnie ze sobą sprzeczne i wykluczające się, bywają  pokrętne i pozwalające – w zależności od sytuacji – interpretować je wiele razy na odmienny sposób w zależności od okoliczności i zawsze dla dobra Żydów.
 
Koniec części drugiej. Przypisy do kolejnych części będą miały numery kolejne. Całość (cz. 1, 2, 3, 4 i 5) stanowi jeden integralny tekst.
P.S.
Tylko tak dla porządku i lekko surrealistycznie.
„Nawet chrześcijanin, którego złapie się na badaniu prawa Izraela zasługuje na śmierć. Sanhedrin (59a): „Rabin Jochanan mówi: Goi, który wścibia nos w prawo zasługuje na śmierć”.
Oświadczam wobec powyższego, że lubię życie i nie zamierzam się z nim rozstawać.
Przypisy:
[9] Zob.: Tamże, cytaty ze wstępu, rozdziału 1 pt.: „Zbijanie kapitału” oraz  rozdziału  3 pt.: „Wyłudzanie do kwadratu”.
[10] ks. dr. Trzeciak Stanisław, Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce, Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2004, s. 10-12. Autor w książce w obszarze treści Talmudu i jej interpretacji opiera się na źródłach rabinicznych i posiłkuje się ogromną ilością cytatów.  Odnośniki do ich źródeł znajdują się w przypisach w oryginale i reprincie książki ks. dra S. Trzeciaka,
[11] ks. dr. Stanisław Trzeciak, Literatura i religia u żydów za czasów Chrystusa Pana, Warszawa 1911, cz. I, s. 297-298 w: ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera…, jw., s.12.
[12] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera…, jw. s. 20.
[13] ks. dr Trzeciak Stanisław, Talmud o gojach…, j.w. s. 11,
[14] Tamże, s.9,
[15] Tamże, s. 10 (jest to cytat z Talmudu: Baba mecja 33a),
[16] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera…, jw, s. 3,
[17] Tamże, s. 43
[18] ks. prof. Pranajtis Justyn Bonawentura, Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim, czyli tajemnice nauki rabinów o Chrześcijanach, Drukarnia Cesarskiej Akademii Nauk, Petersburg  1892, s. 5 według numeracji polskiego tłumaczenia dokonanego przez Gordon Olę a zatytułowanego: Talmud zdemaskowany. Tajne rabiniczne nauki o chrześcijanach, w: https://gloria.tv/text/UpHpZwzkfvsJ2MamxfWb2Gf2h Reprint po polsku był też wydany w Warszawie w roku 1937: niestety nie dotarłem do tegoż wydania. Autor ksiądz Justyn Bonawentura Pranajtis urodził się w 1861 roku we wsi Ponienupie w ówczesnej guberni Suwalskiej pod zaborem rosyjskim. Był m.in. profesorem języka hebrajskiego. Bardzo dobrze znał też łacinę, chaldejski, aramejski. Z pochodzenia był Litwinem, choć sam uważał się za Polaka i był księdzem katolickim. Pierwotnie w/w książka była wydana w postaci dwujęzycznej: łacińsko-hebrajskiej, gdzie każdy cytat z Talmudu podany był po hebrajsku i obok niego było podane łacińskie tłumaczenie. Był to celowy zabieg księdza, aby uniknąć posądzeń go o fałszerstwo lub błędne tłumaczenie.  Mimo tego po opublikowaniu tegoż dzieła ksiądz prof. Pranajtis znalazł się w ogniu zmasowanej żydowskiej krytyki. Oczywiście posądzano go o nieuctwo, fałszerstwo, szantaż, plagiat, brak wiedzy merytorycznej, itd., itp. Apogeum ataków nastąpiło w czasie, gdy ksiądz prof. Pranajtis został powołany jako ekspert od Talmudu w czasie procesu żydowskiego rzeźnika Mendla Bejlisa, oskarżonego o rytualny mord chłopca Andrzeja Juszczyńskiego, który miał być dokonany w Kijowie 12 marca 1911 roku. Niektóre środowiska żydowskie znając erudycję ks. Pranajtisa i przeczuwając, że wynik ekspertyzy tak wybitnego znawcy może być dla nich niekorzystny, próbowały go odwieść od wszczynania badań – początkowo proponowano mu pieniądze. Gdy jednak ten "argument" nie poskutkował zaczęto go nieustannie śledzić, zasypywać groźbami, rzucać na niego oszczerstwa w tzw. "postępowej prasie" gdzie obdarzano go znów takimi epitetami jak "szantażysta", "plagiator", "nieuk" i "fałszerz" , czy wreszcie słać donosy do władz carskich. Oprócz prowadzonej jawnie nagonki na osobę ks. Pranajtisa była także prowadzona systematycznie akcja zakulisowa - można tu wymienić dla przykładu działania prowadzone przez H. Sliosberga w Petersburgu jak również przez londyńskiego bankiera Rothschilda w Watykanie. Ekspertyza dokonana przez ks. Pranajtisa była dla środowisk żydowskich miażdżąca a jednak proces przerwano na życzenie władz carskich, które uległy żądaniom bankiera Mendelsohna, u którego wówczas rząd rosyjski zaciągał pożyczkę a ten uzależnił jej udzielenie od umorzenia sprawy Bejlisa. Mimo to sąd przysięgłych w Kijowie okazał się być uczciwym. Na pierwsze pytanie "czy śmierć zadana ofierze była mordem rytualnym" odpowiedział "Tak", a na drugie "czy oskarżony Bejlis jest winny tego mordu" odpowiedział "nie, brak dostatecznych dowodów winy." Ksiądz prof. J. B. zmarł 28 stycznia 1917 roku po długiej chorobie i z przeświadczeniem, że został otruty (niektóre źródła podają, iż został zamordowany przez żydowskich, sowieckich komunistów). [za: http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_105.html]
[19] Tamże, s. 15-20
[20] Tamże, s. 20-39,
[21] ks. dr. Trzeciak Stanisław,  Talmud o gojach…, j.w. s. 33,
[22] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera…, j.w. s. 34
[23] Tamże, s. 35-38,
[24] ks. prof. Kruszyński Józef, Talmud. Co zawiera…, j.w. s. 9--11,
[25] Tamże, s. 6,
[26] Tamże, s. 38
[27] Dla przykładu kilka pozycji. Ks. Pranajtis Iustyn B., Chrześcijanin w Talmudzie (1937); ks. J. Kruszyński: Stanisław Staszic a kwestia żydowskaTalmud – co zawiera i czego nauczaAntysemityzm – Antyjudaizm – Antypolonizm; pisma wybrane – Święty ks. Maksymilian Maria Kolbe, O masonerii i Żydach”, Henry Ford, Biologiczny Żyd i wiele innych,
[28] Pismo Święte Nowego Testamentu, Ewangelia wg. św. Jana,  J8, 42-47
 
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

KOMENTARZE

 • NETUREI KARTA - Babilońscy talmudziści.
  Po każdym ataku syjonistów pojawiają się ci agenci Mossadu jako żydowski "listek figowy" z takimi hasłami...

  http://dzienniknarodowy.pl/wp-content/uploads/2018/03/28336082_1924085444330381_1870297524978896439_o-768x576.jpg
 • Autor
  Cywilizacje Konecznego powinny byc przedmiotem obowiazkowym w polskich szkolach bo nie mozna prowadzic np. negocjacji handlowych albo zawierac umowy miedzynarodowe z osobami z cywilizacji o ktorej nie mamy pojecia.
  Prosta analogia-kosmici laduja na planecie Ziemia.Oczywistym jest przeciez poznanie tej obcej cywilizacji i normy jakimi sie kieruja aby sie dostosowac lub bronic.
 • @ALL
  SĄ PRZECIEŻ I INNI IZRAELICI... TALMUD I KATOLICKA TRADYCJA!

  Właściwie nie pozostaje mi nic innego jak powtórzyć komentarz zamieszczony do Twojej części Pierwszej. Jest on raczej ogólnikowy ponieważ inny być nie może. Podobieństwo Talmudu do Tradycji katolickiej jest bardzo widoczne. Nie o sam sens tutaj chodzi a o metodykę fałszywego działania.

  Talmud to zbiór "złotych myśli" izraelskich "uczonych", który chce wytłumaczyć to czego poprawiać nie wolno. Talmud chce sprowadzić Torę do pozycji Księgi niezrozumiałej i trudnej, i dlatego mnóstwo izraelitów się na ten "lep" nabrało. Dokładnie tak samo uczynili papieże i biskupi katoliccy. Uczynili ze swojej ŚWIĘTEJ TRADYCJI pozycję numer jeden spychając wartość Nauki Pana Jezusa i Boga Ojca do pozycji zero!

  Jednak co różni fałszywą tradycję katolicką z niektórymi fatalnymi naukami Talmudu?

  Już odpowiadam: Nie wszyscy izraelici na Talmudzie oierają swoje życie. Niektórzy wręcz z naukami Talmudu się nie zgadzają oddając pierwszeństwo Torze. Są i tacy pośród rodu Abrahama, którzy wierzą jak Paweł, Piotr i inni w Moc i Potęgę Syna Boga Ojca. Są tacy, którzy wierzą Ewangelii.

  Wszyscy natomiast katolicy zaufali ślepo watykańskiej TRADYCJI!

  Oto adres do mojego poprzedniego komentarza oraz jego treść:

  http://krzysztofjaw.neon24.pl/post/142971,nie-da-sie-zrozumiec-zydow-bez-znajomosci-ich-talmudu-cz-1#comment_1449142

  http://m.neon24.pl/3e978e3468248af31b02b4cb2d37c592,0,0.png

  "HEREZJE W TALMUDZIE I W TRADYCJI KATOLICKIEJ!

  Nie do końca tytuł Artykułu jest słuszny! To tak, jakby napisać, że "nie da się zrozumieć Polaków bez znajomości katolickiej ustnej i pisemnej Tradycji!".

  Talmud w samej rzeczy ma posiadać mnóstwo tłumaczeń, rozwiązań i wyjaśnień Pięcioksięgu a tego typu wyjaśnienia i naciągania myśli zawartej w Torze prędzej czy później musiały doprowadzic do spaczeń!

  Tora, czyli Pięć Ksiąg Mojżesza zaiste starcza i nie potrzeba do Niej żadnych wyjaśnień. I tutaj Ci izraelici, którzy dodatkowo uznają Talmud podobni są do katolików, którym nie wystarcza Nauka Boga Ojca i Boga Syna oraz Jego Apostołów zawarta w Nowym Testamencie. Niektórzy izraelici mają swój Talmud a katolicy swoją Tradycję pozabiblijną!

  Natomiast jeśli chodzi o ciężar zdań zawartych w Talmudzie, uchwycono się tylko i wyłącznie "gojów", których należy wysiekać, ukatrupic i zrzucić do Doliny Śmierci.

  Czasami jednak cieżar gatunkowy grzechu może Was zaskoczyć. No bo co (gdybyśmy jednak chcieli ocenić) według Was może okazać się "gorszym grzechem", zrzucenie goja do Doliny Śmierci lub z mostu do Tamizy czy (uwaga!) wmawianie ludziom, iż muszą modlić się do Marii czy do papieża Jana Pawła II?

  Obie nauki moi Drodzy Czytelnicy Neonu to herezja. Jednak może się okazać, że herezja katolicka bije na głowę herezję zawartą w Talmudzie. Dlaczego? Ponieważ herezja opisana w Talmudzie to cios przeciwko ludziom, a herezja katolicka to zadanie ciosu bezpośrednio w Syna Bożego!

  Pozdrawiam jednakowoż wszystkich. I tych, którzy myślą i tych, którzy tylko słuchają!".


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • Autorze
  Sukces! Ma M.Morawiecki rację, reforma nie została naruszona, tylko anulowana...Premier obszaru położonego nad Wisłą zsynchronizował się z Komisją Europejską. Gra Szczurołap na flecie, a szczury podążają za nim w objęcia manifestu z Wentotene! M.Morawiecki pogrążył kompletnie ustawę o sądownictwie! Poddaliśmy się UE ze wszystkim tak jak wymusiła na nas Makrela podczas wizyty! Sądy będą działały jak dotychczas a prezes J.Kaczyński wyszedł na totalnego głupka! Ale ściema! Pan premier wierzy w to co mówi o inicjatywie grupy posłów? Naprawdę takie kawałki to niech wciska tym naiwnym. Ale żenada...Wiadomo, że pomysł zrodził się tam, gdzie zwykle. Hahaha. Szkoda słów, noc długich noży Hitlera to był strzał w dziesiątkę. Prof. Legutko tłumaczył, że ingerencja PE/KE w sądownictwo krajowe jest poza traktatowe, to dlaczego premier chce się dogadywać ? Po co ? ściemniacz z tego premiera razem z PiS i PAD idą na 20%! Zmiany w ustawach to uznanie prawa UE, którego podobno nie ma w traktacie akcesyjnym. Beck: "Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor." a tego jak teraz widzimy zabrakło M.Morawieckiemu i nie tylko jemu.


  ["Zależało mi, żeby najważniejsze elementy reformy zostały nienaruszone, a jednocześnie, żeby druga strona mogła powiedzieć - z Polską można się dogadać."]
  To są panie premierze bajki na użytek tych co bardziej naiwnych, których szczęściem jest coraz mniej. Ewentualne zrównanie dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat wieku przechodzenia przez sędziów w stan spoczynku, jest pierwszym krokiem do podważenia w przyszłości przez Brukselę tego co uczynił rząd pani premier Szydło, a mianowicie przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 la mężczyzn. Prawda jest taka panie premierze bajkopisarzu, że z prawnego w tym konstytucyjnego punktu widzenia, argumenty jakich w tej kwestii mogłaby użyć w takim wypadku Bruksela będą nie do podważenia i powie to panu każdy student prawa po pierwszym roku studiów, a wasza reakcja w takim wypadku jest na podstawie dotychczasowych doświadczeń do przewidzenia czyli kolejne doprecyzowanie. W tej chwili trwonicie państwo cały polityczny dorobek poprzedniego rządu, bo to tamten rząd pod przewodnictwem pani premier Szydło wziął na siebie największy ciężar ( przede wszystkim polityczny ) reform, a pan panie premierze Morawiecki był tylko jednym z maleńkich trybików w tej maszynie. Potem niestety cysorz z Nowogrodzkiej postanowił z przyczyn dla mnie kompletnie niezrozumiałych roztrwonić cały dotychczasowy dorobek, bo do tego to w finale prowadzi i tak się właśnie kończą rządy księgowych, ludzi bez wyrazistej politycznej wizji i charyzmy. To już nie jest rząd PiS. Rząd PiS był tylko przez 2 lata, a prawdziwym mężczyzną i patriotą okazała się Beata Szydło. KE była na przegranej pozycji, a wyście jej pozwolili wyjść z tego konfliktu zwycięsko, my Polacy zaś jako przegrani "winowajcy". Wynoś się pan z Polski do Tel Awiwu, Berlina, Moskwy, czy Brukseli!, Unia rządzi i Izrael jak z tego widać. "Neokolonialny system władzy obejmuje 2 zjawiska: brak suwerenności narodowej i przejęcie władzy przez ośrodki zagraniczne". Za oba zjawiska jest w tej chwili odpowiedzialna partia rządząca czyli PiS. Zachowują się jak POpaprańcy, za głupków nas mają. Z czego mam się cieszyć, że żyję w kraju którego suwerenność narusza jak nie Bruksela to Tel Awiw. Niech zgadnę, następny sukces to będzie sprowadzenie 50tys. emigrantów zamiast 100 tys.? Z takimi zdrajcami u steru koniec Polski bliski. Uczcie się Polacy już jidish jak dzieci M.Morawieckiego które chodziły do renomowanej żydowskiej szkoły, co żadną tajemnicą nie jet, jak i to, że naczelny rabin chwalił za to M.Morawieckiego. Także Szewach Weiss broni też premiera Morawieckiego, bo "jego dzieci uczyły się w szkole Laudera". Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie to pierwszy żydowski zespół szkół w Polsce, powstały po 1989 r. W jego skład wchodzą szkoła podstawowa, gimnazjum, a także przedszkole. Szkoły Lauder-Morasha posiadają status szkoły prywatnej na prawach szkoły publicznej. Prócz przedmiotów typowych dla szkół publicznych naucza się tu tradycji i historii żydowskiej, języka hebrajskiego, uczniowie obchodzą żydowskie święta, ale na zasadzie dowolnego udziału. O wiele większym "sukcesem" M.Morawieckiego byłoby ogłoszenie, że od jutra tereny nazywane Polską przyjmują nazwę POLIN. A tak w ogóle to po co jest ten fasadowy rząd? Ktoś wie? Czy nie lepiej i prościej byłoby teraz oddać władzę Knesetowi, a demokratyczną kontrolę sprawowałaby w imieniu Niemiec Komisja Europejska? PiS właśnie stracił mój i mojej rodziny głos. Pozostają nam tylko narodowcy.
 • @
  Nie jestem pewien czy nawet powinniśmy starać się zrozumieć żydów. Ich problemy i ich interes. My powinniśmy trzymać się naszego interesu.
  Mamy dosyć swoich kłopotów aby nad żydowskimi "mentalnościami" się użalać. Nie podoba się im coś to wypad. Nie dajmy się zwariować bo to jest ich woda na młyn. Bo ich w wojnę zabijano??? A to co, Polaków nie zabijano? "Olać ich" i troszczyć się o samych siebie czyli Polaków bo nikt o nas i za nas się nami nie zatroszczy. Żydów "upośledzenia" niech sami sobie leczą.
 • Autor
  Zdegenerowane żydowskie pomioty ! Z tego co wiem to wszystkie pokolenia Żydów są takie same wredne i chamskie ! To jest cywilizacyjna przepaść między naszymi nacjami ! Oni nigdy nie nabiorą ogłady ! To pazerna nacja na mamonę bez szacunku dla innych !
 • Talmud a Polska praworząfna...wolna.. demokratyczna.
  Talmud .."Jest księgą, której zapisy są tak sformułowane, iż nieraz są wzajemnie ze sobą sprzeczne i wykluczające się, bywają pokrętne i pozwalające – w zależności od sytuacji – interpretować je wiele razy na odmienny sposób w zależności od okoliczności i zawsze dla dobra Żydów."

  I to jest kluczowe stwierdzenie.

  Dokładnie tak jest napisane "polskie" prawo po 89r.
  Zwłaszcza prawo podatkowe ale nie tylko.

  Zawiłość , wewnętrzna sprzeczność, mnogość interpretacji... to przecież Talmud...

  I to tyle na temat "Wolnej Polski" nie ma "wolnej Polski" jest "Pollin".

  W Wolnej Polsce prawo było by logiczne i proste nie dające pola do różnych interpretacji (prosta słowiańska logika).
  W Wolnej Polsce każdy kto studiował Talmud powinien mieć z automatu zakaz sprawowania funkcji publicznych.
  W Wolnej Polsce powinien obowiązywać parytet narodowy w urzędach państwowych oraz w spółkach Państwowych.
  Tyle udziałów we władzach ile udziału w społeczeństwie z wykluczeniem degeneratów studiujących Talmud w młodości czy kiedykolwiek.

  Tu można dodać że to samo powinno dotyczyć katolików w łagodniejszej formie. Każdy kto kończył katolicką szkołę powinien mieć zakaz sprawowania funkcji publicznych (rozdział kościoła od państwa).
  To samo dotyczy innych wyznań.

  Wszystko dla zachowania świeckości Państwa .. państwo wolne może być tylko świeckie, (Państwa wyznaniowe są zawsze dyskryminujące innowierców lub ateistów).

  Z moich obserwacji rządy Solidaruchów to rządy Talmudystów i wychowanków szkółek kościelnych...oraz ich marionetek .. też po kościelnych szkółkach.

  Jak widać Polska nie jest wolnym krajem.
  Tu większość narodu nie jest reprezentowana przez rządzących.
 • @Stara Baba 22:20:25
  Musimy starać się zrozumieć żydów.
  Mamy z nimi do czynienia, oni nas rozgrywają, grabią, wasalizują.
  To nie jest problem żydowski, to jest nasz Polski Problem.
  To kwestia naszej wolności której ciągle nie mamy.

  Musimy umieć rozpoznawać wrogów choćby nie wiem jak się maskowali , zmieniali nazwiska udawali najskrajniejszych "Polskich" patriotów.
  Zrozumienie filozofii Talmudu ułatwia to zadanie.
  Tam jest specyficzna logika .. wewnętrzne sprzeczna niejasna pozwalająca na wiele interpretacji...tam słowa mają wielokrotne znaczenia...i to widać w języku polityków, prawników, sędziów, w mediach... to wszystko Talmudyczne sztuczki.
  Przykłady:
  "społeczność międzynarodowa" ... dla talmudystów oznacza to międzynarodowa społeczność żydowska... a goj myśli że "wszyscy ludzie"
  "światowe media"... to samo "światowe media żydowskie"...
  "ludzkość" .. tylko żyd jest "człowiekiem" reszta to goje...
  "prawa człowieka"... tylko żyd jest "człowiekiem" .. goj jest "trzodą zagrodową" daną "człowiekowi" przez Boga...(wg Talmudu)
  W powyższym kontekście pojęcie "owieczek" w żargonie KK jest wprost pochodną ideologii Talmudu. KK się nawet nie wstydzi tej filozofii... powtarza to na każdym kazaniu w kościele.
 • @Oscar 08:23:42
  Dorzucam taki "kwiatek".

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/narodowy-dzien-pamieci-polakow-ratujacych-zydow-pod-okupacja-niemiecka/48hpwfe
 • @Oscar 08:23:42
  Cyt://Musimy umieć rozpoznawać wrogów choćby nie wiem jak się maskowali , zmieniali nazwiska udawali najskrajniejszych "Polskich" patriotów.//

  //@Casey 22:16:11
  Nie obawiajmy się Izraela.

  Husky 06.02.2018 22:28:27//

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Trump właśnie mianował Doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego (USA) Johna Boltona, żydowskiego przydupasa, cheerlidera wojny w Iraku, obecnie za wojną z Iranem.
  http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37989338

  W maju tego roku otwarto ambasadę USA w Jerozolimie.

  Zgodnie z Talmudzim wybraństwem, Knesset forsuje ustawę "Izrael tylko dla żydów"

  //Key Knesset committee approves final draft of 'Zionism's flagship bill' defining Israel exclusively as nation for Jews.//

  https://www.aljazeera.com/news/2018/03/israeli-parliament-endorses-nation-state-bill-reading-180315192911365.html
 • @Arjanek 08:41:51
  Zaglądałeś mu w rozporek ???

  Zbereznik
 • @Oscar 08:23:42
  Nie zgadza sie Pan z moja opinia potwierdzajac zarazem ze jest sluszna.
  Zydzi i wiedza o nich sa nam diabla warte i potrzebne. Problem jest w nas samych. Czujemy sie winni ze zyjemy i to jest nasz problem. Na tak urobionego czlowieka nie tylko koza ale i zyd skacze. My nie mamy wiekszych wrogow niz nas samych. Wynika to ze zgubienia rodzinnej pokoleniowej tozsamosci. Odrzucilismy nasze rodzinne tradycje. To jest
  nasz problem. Czlowiek bez glebokich rodzinnych tradycji jest jak listek
  na drzewie ktorego wiekszy wiatr zrywa.
 • Napraacował się Pan
  ...ale mi te żydy obrzydły jak zgniłe ryby i nie czytam już żadnych artykułów ich dotyczących. Koniec i kropka.
 • @Stara Baba 19:44:39
  Oprocz polskich tradycji rowniez mnie interesuje co sasiadowi w glowie siedzi.Jezeli jest to swiadek jechowy moge siegnac do straznicy albo jak zyd to do opracowan talmudu, czy jak banderowiec do historii banderyzmu.Znajomosc kultur i cywilizacji sasiadow nie oznacza ze musze przyjmowac ich sposobu myslenia ale potrzebuje wiedziec co mozna sie po nich spodziewac.
 • @Husky 23:08:57
  Hassky ,,Zdegenerowane żydowskie pomioty ! Z tego co wiem to wszystkie pokolenia Żydów są takie same wredne i chamskie ! To jest cywilizacyjna przepaść między naszymi nacjami ! Oni nigdy nie nabiorą ogłady ! To pazerna nacja na mamonę bez szacunku dla innych !"
  Naprawdę, do tego doszedłeś teraz!!!
  To czemu dla takich mośków trolujesz jak: Kalsteiny, Korsnachnery, Glapińskie, Macierewicze, Terleckie, Lub trolujesz dla szabes - goi z pisuaru???
  Albo trolujesz dla Jonny Danielsa, który kieruje upadla klasa polityczną w Polsce w interesie siatki gangsterów z pod gwiazdy dawida.
  Albo jesteś ograniczony intelektualnie, albo palisz głupa, że nie rozumiesz o co chodzi podwładnym co słuchają tych o których piszesz, że są wredni.
 • @Wrzodak Z. 21:16:52
  Jestem moherem i PIS-owcem
  Przykro mi
  Pozdrawiam
 • Tak się zastanawiam:
  dlaczego mniejszość żydowska nie ma zagwarantowanych miejsc w naszym Sejmie, Senacie, tak jak np. mniejszość niemiecka?
  Dlaczego nie dopomina się o to?
  Chyba to byłoby logiczne?
 • @Husky 23:08:57
  Polska nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, poza polityką wobec Niemiec. Słowami można się bawić, słowami można zwodzić, ale na końcu zawsze są czyny. Podsumowując dwa lata zagranicznej polityki PiS można powiedzieć, że nie ma żadnej polityki, nie ma żadnych czynów, co najwyżej są gesty i jeden jedyny sukces w polityce z Niemcami. Obojętnie, w którą stronę spojrzymy nigdzie nie zobaczymy konkretów. PiS opowiedziało Polakom piękną bajkę o suwerenności, a potem w gabinetach przeszli do prozy życia, oddając kolejne skrawki polskiej suwerenności i nie uzyskując w zamian nic. Chciałbym być gołosłowny, ale wystarczy przywołać najbardziej podstawowe fakty, żeby pozbyć się złudzeń. Na Wschodzie bez zmian, Ruscy chcą spawać rurę, to sobie będą spawać i jeśli ktoś im stanie na przeszkodzie, to na pewno nie Polska. Argumentu TVN i GW, który przypomina, że TU-154M nr 102 nadal leży w ruskiej wiacie, przytaczał nie będę, bo to demagogia, ale paradoksalnie jest to trafna symbolika polskich relacji z Rosją. Po prostu nie prowadzimy żadnej polityki, ani presji, ani kontaktów, siedzimy nad Wisłą i udajemy, że Putina nie ma. Dalej można wspomnieć o Litwie, gdzie nie zostały załatwione podstawowe oczekiwania Polaków, reszta krajów nadbałtyckich jest poza naszym obszarem zainteresowania. O Ukrainie wolałbym nie wspominać, bo o ile Rosja jest mocarstwem i ugrać tam cokolwiek jest bardzo trudno, o tyle Ukraina jest bezpaństwowym ugorem, gdzie większe interesy robi czeczeńska mafia niż polski rząd. Fakt, że jesteśmy rozgrywani przez bankruta historycznie i ekonomicznie, to prawdziwy dramat. Przyjmujemy milion albo i lepiej ukraińskich robotników, w drugą stronę nie ma praktycznie żadnej wymiany handlowej, a przy tym Ukraina wygrywa bitwę o pamięć historyczną i nawet nie chodzi o odradzającą się wielomilionową armię banderowców, co jest fobią naszych „narodowców”, ale o tak podstawowe rzeczy jak prawda o Wołyniu, czy szacunek dla miejsc pamięci – patrz „Cmentarz Orląt Lwowskich”. Pozostaje Białoruś, gdzie nikt, poza Karczewskim nie wie, co się dzieje, przypomnę, że na Białorusi Karczewski był pod wrażeniem uroku Łukaszenki i tyle bilateralnych kontaktów. Na południu cisza, no może poza tym, że Czesi prowadzą skuteczną wojnę z polskimi eksporterami żywności. Słowacja pomimo wcześniejszego poparcia dla polskiego sprzeciwu wobec napływu islamskich emigrantów, w kluczowych dla Polski sprawach głosowała na wynik 27:1. Na zachodzie ostatni i jeden z dwóch wielkich sąsiadów, czyli Niemcy. Tutaj występuje chlubny wyjątek potwierdzający regułę i cała tajemnica polega na konsekwencji. Poprzez silną presję udało się Polsce na Niemcach wymusić kilka istotnych ustępstw i deklaracji. Wydaje się, że Merkel odpuściła wciskanie emigrantów, na pewno i ona i minister niemieckiego MSZ dosadnie i jednoznacznie wzięli odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie z okresu II Wojny Światowej i podkreślili, że Polska była ofiarą. Kwestia rury, jak wspominałem wcześniej, to potęga niemiecko-radziecka i cudów nie należy oczekiwać. O dziwo w przypadku Niemiec Polska nie wycofała się ani z polityki historycznej, ani polityki ekonomicznej i reparacja niemieckie nadal są tematem leżącym na stole. Sukces! Poza granicami Polski mamy trzech ważnych graczy: USA, UE i Izrael. Wydarzenia ostatnich dni nie pozostawiają już żadnych złudzeń, jesteśmy całkowicie zależni od tych trzech podmiotów i wszystkim oddajemy pole, pozbawiając się suwerenności. Nie ma żadnej metafory, czy demagogii w stwierdzeniu, że USA, UE i Izrael stanowią w Polsce prawo, kształtują politykę historyczną i zagraniczną, to są fakty, w dodatku potwierdzone przez rządzących. Ast powiedział wprost, że nowelizacja ustaw sądowniczych, to spełnienie oczekiwań KE. Cichocki z MSZ powiedział wprost, że ustawa o IPN i INNE ustawy są uzgadniane z Izraelem. Szczerski, Magierowski i kilku innych powiedziało wprost, że ustalają z USA i diasporą żydowską, jakie zapisy prawne w Polsce mogą obowiązywać. Polska poza polityką wobec Niemiec, o ile nie liczyć wpływów Niemiec w Brukseli, nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej i tylko ciężki frajer może uważać, że ustępstwami ugasiliśmy pożary. Nie, ustępstwami pokazaliśmy, że można nas łatwo złamać i będą dalsze oczekiwania wobec Polski, polityczne oraz finansowe. W konsekwencji można cytować Brauna, z lekką korektą, jesteśmy amerykańsko-brukselskim kondominium pod żydowskim zarządem powierniczym. Koniec bajki PiS o suwerennej Polsce i nie wiem, czy da się i można inaczej, po prostu i jak zwykle opisuję rzeczywistość. Niestety, takie są fakty. Po raz kolejny Polacy zostali zrobieni w bambuko. Ale już po raz ostatni. PiS zostanie z tej "polityki" zagranicznej rozliczony. I to nie przez PO/PSL/SLD czy nowoczerską. Przez Polaków. PiS pracuje już nad tym aby wspólnie z PO i pogrobowcami UB mimo podkreślanej publicznie nienawiści zaorać na polskiej scenie politycznej wszystko co nie jest elementem układu z Magdalenki.Media i służby już pracują...nawet własne Olgino już sobie wykołowali. Pamiętam jak ludzie śmiali się z Brauna czy Michalkiewicza...ciekawe czy przynajmniej części otworzyły się oczy...? Narodowców już nie da się zaorać. PiS bardzo się do tego przyczynił. Mimo braku pieniędzy na propagandę narodowcy rosną w siłę, śmiem twierdzić, że nawet do 20 % lub więcej o ile Polacy zaczną umierać za żydowską Ukrainę lub w Syrii. A koniczynka, lewactwo, nowoczerska i Kukiz'15 nie wejdą do już sejmu. Z obecnej rzeczywistości jasno wynika, że PiS robi politykę zagraniczną dokładnie taką samą jaką robiła to PO i PSL z tą uwagą, że ci przez 8 lat nie kryli się ze swoją polityką uległości, a PiS od 2 lat udaje patriotów...ciekawi mnie kiedy PiS nas poinformuje o bilateralnych ustaleniach jakiej wysokości raty i na ile lat żydzi rozłożyli nam spłatę... 300 000 000 000 $? Moim zdaniem nie będą niczego rozkładać na raty. Po prostu zabiorą polskie spółki giełdowe. Najpierw doprowadzając je na skraj bankructwa. Doprowadzone do bankructwa spółki nie będą miały prawie żadnej wartości, wiec dla "braci i przyjaciół" Polski liczyć się będzie tylko złoto lub pieniądz...wychodzi ok 10 000 $/osobę + odsetki...zapłata takiej sumy przez jakiś czas gwarantuje nam, że w dalszym ciągu żydzi pozostaną naszymi "braćmi i przyjaciółmi" i będą ubogacać nasz kraj klezmerską muzyką i kulturą... że będą kontynuowane wycieczki kulturalnej młodzieży żydowskiej do Auschwitz... pozwolą nam przepraszać ich za holocaust/holokit i Jedwabne, budować im muzea, pomniki, dotować cmentarze... a nawet czytać książki Jana Tomasza Grossa, itd... itd...no i najważniejsze w dalszym ciągu będziemy mogli żydów prosić o zgodę na zmiany w polskich ustawach i konsultować jakie zapisy prawne w Polsce mogą obowiązywać...To chyba działa jakoś w taki sposób... Najpierw nie ma żadnych autentycznych elit, a są tylko ewidentnie wrogie całemu społeczeństwu ("narodowi" w wersji odświętnej) zdradzieckie pseudo-elity (co nie zmienia faktu, że niektórzy tych Młynarskich tu wklejają, albo podpalają się serialowymi aktorami)... Potem ktoś stwarza jakaś tam namiastkę i, da Bóg, zaczyn autentycznej elity i broni jej monopolu ze wszystkich sił, przy sporym początkowo poparciu nieszczęsnego społeczeństwa ("narodu")... Wszelkie próby stworzenia lepszej i bardziej autentycznej elity są zwalczane, jako "dzielenie patriotów i ściąganie na Polskę", przy ogromnym oczywiście poparciu tych sił, które się w tenkraju naprawdę liczą, czyli zagranicznych... Na wszelki wypadek tym sprawującym funkcję elit elitom wybija się sporą część personelu w jakiejś "katastrofie" (potem następuje nieznany w historii świata wybuch wulkanu na Islandii itd.), żeby były bardziej uległe, znały swoje miejsce i po prostu były słabsze.

  Mamy więc b. słabe intelektualnie, pozbawione w sumie kręgosłupa, horyzontów, spłacające kredyty i piszące na wierszówkę istoty robiące w tenkraju za "patriotyczną elitę", plus różne stworzone i manipulowane (o ile nie po prostu kierowane) przez wrogie tenkrajowi obce siły kandydaty na elity, oraz nieszczęsne społeczeństwo ("naród" dla lubiących szumne hasła) próbujące, w dużej mierze nieświadomie, czystym instynktem, stworzyć sobie jakieś wreszcie własne, wreszcie wartościowe i wreszcie autentyczne elity... Co jest skutecznie i bez przerw zwalczane...

  Skutkiem czego mamy tenkraj jako w sumie ognisko linii sił obych mocarstw i szermanych globalnych elit, fałszywe wewnętrzne elity biegające na ich pasku, hałaśliwych kandydatów na nowe elity, w większości oszustów, zdrajców lub co najmniej idiotów... I masę totalnie bezslinych, totalnie ogłupiałych Polaków ("tenkrajowców"), próbujących piskliwym głosikiem przekonać świat, że TO MY, NASZA ODWIECZNA TOLERANCJA, NASZA NAJWCZEŚNIJEJSZA W UNIWERSUM, ACH!, DEMOKRACJA... No przecież jak tu nas krzywdzić, jak tu na nas pluć, jak tu nas rabować, skoro my takie cudne?! A świat jakoś to ma w dupie i biedni Polacy, bez prawdziwych elit, nigdy nie zrozumieją, że tak niestety będzie zawsze, że to się nie może zmienić i w ogóle pieprzenie o naszej "tolerancji", o "Polak z Polakiem", o JP2 tylko nas głębiej wbija w glebę.
  (A do tego jeszcze kopnięte szczyle od Kurwina stwarzają biały szum. I jak tu rzyć, panie premierze, jak rzyć?)Tak mi się widzi, że my wciąż tylko o politykach, a te elity, których tak potrzebujemy, bez których nijak, to nie mogą być tylko politycy, ale to musi być pewna hierarchia autorytetu, intelektu, także charakteru i patriotyzmu... Pod wzg. charakteru i patriotyzmu zrobiliśmy (kto zrobił, ten zrobił, ale w sumie) niemal WSZYSTKO, żeby było dokładnie odwrotnie, niż być powinno. Najlepsi ludzie żyją w nędzy, jeśli żyją. Nie bardzo wierzę w uczciwych i patriotycznych milionerów (choć może chodzi wyższe sumy) powstałych w III RP, po prostu. Pod wzgl. etycznym ten kraj to po prostu bagno. A intelektualnie? Pomijam już Gazownik i jego literackie nagrody wraz z dodatkami dla leminżych bezpitulków, ale po naszej stronie? Ziemkiewicze, zgrabnie piszące, ale nigdy nie mające w niczym głębszym racji, i które dla Polski nigdy niczego nie poświęcą. I to jest ten szczyt naszej publicystyki. A ludzie o wiele zdolniejsi i uczciwsi, napiszą czasem coś na blogasku, co mało kto czyta, a żyją np. z handlu złomem. Telewizja pełna za to "profesjonalistów". Takie mamy intelektualne elity! A jak jest w świecie akademickim, jak jest w Kościele, jak jest z mądrością ciurkającą do ludu z góry... Autentyczną, bo dziś "każdy ma studia" i każdy jest równie mądry, a jak świat wygląda wie z seriali...Naprawdę, Polsce potrzeba, niestety, o wiele, wiele więcej, niż paru uczciwych i niegłupich polityków. Polska to teraz w sumie pojęcie geograficzne, trochę etnograficzne, zawiera przecie 25% jak w pysk strzelił jawnej i niczym się nie krępującej targowicy... A my czytamy śmieci, oglądamy po telewizjach śmieci, dyskutujemy o idiotyzmach i każdy dosłownie agent sprowokuje nas do czego zechce - albo machając chorągiewką, albo plując na Dmowskiego lub Piłsudskiego, zależnie od okoliczności. Elity daj nam Panie Boże, ale wreszcie autentycznej! Mniejsza o patriotyczne koszulki i oddziały przebierańców na wojskowych paradach - trochę autentycznego intelektu, charakter, prawdziwy patriotyzm, no i lud musi to jednak akceptować, a nie "że my i tak wiemy swoje, starcza nam JP2 czy inny Mises".
 • @Husky 23:08:57
  Czy rozdziobią nas euro-kruki i SB-ckie wnuki? Jaki ten Marzec jest każdy widzi, zamiast wypatrywać przebiśniegów i nadsłuchiwać pierwszych kroków Wiosny, drzemy koty z żydami. Paradoksem polskiej historii jest to, że po I wojnie światowej Niepodległą z wielkim zapałem tworzyli, budowali i bronili Polacy z trzech zaborów, a po 1989 r. czynili to tylko Polacy z sowieckiej kongresówki (zwanej PRL-em) i nie budowali i bronili, ale jej kapitał rozbierali dla siebie i dla trzech opiekuńczych “zaborców” (Rosja, Niemcy, USA). Pamiętamy z historii jak polskie patriotki z nobliwą dumą i poświęceniem wyszywały na sztandarach idących w bój o Niepodległą mężów, narzeczonych i ojców święte hasło "Bóg, Honor, Ojczyzna!" Dziś doszliśmy do groteski i państwowa krawcowa będzie wyszywać hasło: "Przepraszamy! Wybaczcie!". Tylko kto pod takim sztandarem pójdzie do boju o Polskę? Można zapytać, po co nam Państwo, po co nam sztandar, wszystko do nici (właściwie to szkoda nici). Przeprośmy wszystkich wokół, że śmiemy żyć i marzyć o suwerenności w środku Europy. Och, a jest kogo przepraszać, chętni niech staną w unijnej kolejce plus..."Przepraszam" zaczyna dominować w polskiej polityce historycznej, niedługo to słowo będą chcieli umieścić na narodowej fladze. Nie dajmy się zwariować. Czy to czasem nie Polska była pierwszą ofiarą (niemiecką i sowiecką) w II wojnie światowej? A nawiązując do ostatnich dni i rocznic. W 1968 r. wielu Polaków chciałoby wyjechać z komunistycznego totalitarnego syfu, a pozwolono tylko akurat w większości tym kojarzonym z wprowadzaniem sowieckiego zamordyzmu wobec Polaków. Czy losy Polaków są nieważne? Kto i kiedy nas przeprosi? Politycy lekko rozgarnięci w rozkosznym ciepełku swoich gabinetów (nawet ci, którym rzekomo nie starcza do pierwszego!) totalnie głupieją, albo robią głupich ze swoich wyborców. Czy jest to oferta głodnego polityka dla lobbystów? Lobbying to sztuka korumpowania i pozyskiwania polityków dla określonych celów... Wicepremier Gowin ogłosił, że Polska jest ojczyzną narodu polskiego i narodu żydowskiego. Na lekcjach historii już w podstawówce a potem w technikum uczyli nas, że I RP to unia Korony z Litwą i jakoś zdałem egzaminy maturalne, nie mając pojęcia, że to była unia Korony z żydami. Teraz rozumiem, dlaczego po tym historycznym geszefcie Litwini nie darzą nas zaufaniem. Może trzeba Gowina wysłać na jakiś przyspieszony zaoczny kurs polskiej historii? Hej, idą wybory, im więcej się facet w swojej “mądrości” odkryje, tym szybciej polski wyborca ślad po nim zmyje…Rozumiem, że zimą jest zimno, stąd musimy pilnować, aby rząd PiS-u w swoich poczynaniach zupełnie nie odleciał nam do “ciepłych krajów”, dla ciekawskich dodam, chodzi tu o zagrożone przez Iran państwo Izrael…Moja “stara” znajoma jest kompletnie rozczarowana. Mówi, że przez 8 lat “działała” i modliła się aby wygrał PiS i teraz patrzy na reakcje ludzi z rządu w odpowiedzi na ataki i potwarze żydów z Izraela (nawet z najwyższej półki) i żydowskiej diaspory zorganizowanej w USA w biznesie holokaustu. Teraz załamuje dłonie i pyta czy to jest maksimum patriotyzmu w wydaniu formacji PiS? "Oni chcą ugłaskać atakujących żydów, a to nie jest możliwe. Dasz takiemu rękę, a oderwie ci ramię. Tylko wyraźnie okazana twardość, godność może powstrzymać to bezsensowne rozwolnienie kłamstw i bezpodstawnych oskarżeń". Niemcy i Rosja nie posiadają się z radości, że żydzi zaatakowali Polskę, ten atak niewdzięczników trzeba widzieć na globalnym horyzoncie zachodzących wydarzeń. Do tego ataku doszło w sytuacji kiedy żydzi poczuli się wzmocnieni i bezkarni dzięki prezydenturze prezydenta Trumpa w USA. Wszak jego ukochana córka Ivanka wyszła za ortodoksyjnego żyda Jareda Kushnera (którego babcia była w "partyzantce" bandyty, zbrodniarza Bielskiego). Jeśli kiedykolwiek żydzi czuli się pewnie w swoich wpływach na świecie to ma miejsce właśnie dzisiaj. Chodzi jedynie o to, czy oni na pewno (tak jak i polscy politycy i analitycy) rozumieją Trumpa. W obecnej sytuacji międzynarodowej Trump potrzebuje silnej Polski na arenie międzynarodowej (Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ), w Europie (klin w sojusz niemiecko-rosyjski) i w USA (10-milionowa rozbudzona żydowskim atakiem Polonia w zbliżających się prezydenckich wyborach w 2020 r.) To są nasze atuty, ale polscy politycy dzięki działaniom namiestnika Jonny Danielsa mogą być zwinięci w kształt obwarzanka i zagłaskani obiecanymi kolorowymi koralikami. W tym tandemie jako “bad cop” do akcji wchodzi dymiąca antypolonizmem, będąca cynglem Netanyahu ambasador-namiestnik chazarka litwacka i córka sowieckiego zbrodniarza Anna Azari. Rządzący Polską mogą zostać zepchnięci do parteru i na kolana, ale przecież z takiej pozycji trudniej się bronić, a apetyty atakujących będą tylko rosły. Na niszczeniu wizerunku Polski, na osłabieniu jej sił i pewności siebie z sympatią i nadzieją patrzą Niemcy (budowa Mitteleuropy) i Rosja (zawsze silna Polska oznacza słabą Rosję). Trump potrzebuje Polski jako lidera Trójmorza (3M), aby nie dać się Niemcom i Rosji wypchnąć z Europy. Czy Polacy rozumieją, że w rękawie mają Asa? Na dzień dzisiejszy rolę rozbójnika odgrywa tu Izrael wspomagany siłą żydowskiej diaspory w USA. Żydzi usiłują sprawdzić na ile będą w stanie zdominować i osaczyć Polaków tak, aby nas i nasz geopolityczny potencjał reprezentować wobec Trumpa i interesów strategicznych Ameryki. Żydzi chcą zostać dobrze zarabiającym geopolitycznym paserem, pośrednikiem nieruchomości (bez ducha, przywództwa i odwagi) zwanej Polską i to oni zapewnili by Ameryce zbudowanie 3M i zabezpieczenie interesów imperium w tej części świata. To duży skok, ale w sytuacji dużych wpływów żydowskiej diaspory w USA (i w Departamencie Stanu) i w amerykańskim systemie parlamentarnym (hojne i konsekwentne sponsorowanie kampanii wyborczej amerykańskich polityków), w sytuacji dużych i widocznych gołym okiem wpływów wśród okrągłostołowych elit w Polsce (też w ministerstwie śp. żyda i polonofoba Lewartowa alias Geremka) to nie jest niemożliwe. Trzeba podkreślić interesujący fenomen amerykańskich ewangelików, dla których obrona Izraela jest świętą religijną sprawą. Amerykańscy ewangelicy są większymi syjonistami niż większość amerykańskich żydów! Na naszych oczach Trump gra z Koreą Płn. "Mad Man" (nieobliczalnego), odwrócił stół i przejął pozycję dyktatora Kima. Zastosował maksimum nacisku, dokłada sankcje (ktokolwiek pomaga przeżyć gospodarce i przemysłowi zbrojeniowemu Kima), porzucił dotychczasową amerykańską miękkość i zdolność do jakiegokolwiek kompromisu. Zauważmy, że tę samą taktykę stosuje Izrael wobec Palestyńczyków, a ostatnio wobec Polaków. Co robią polscy politycy? Polscy politycy na dziś wybrali właśnie miękkość, płynność i rozbiegany, rozgadany magiel negocjacji. Czy w realnym świecie ktoś szanuje miękusów, chyba nie. Taka postawa tylko zachęca do dalszych przepychanek z pozycji siły, zachęca do stawiania nowych żądań. Jeśli rząd polski ugnie się pod naciskami obcych interesów, to musi wiedzieć, że nastąpią następne ataki i wymuszenia. Takie jest życie. Popatrzcie jak postępuje Izrael na Bliskim Wschodzie, czy w swojej polityce wykazuje miękkość? Żydzi dobrze wiedzą do czego prowadzi "chciejstwo" i miękkość. Taką politykę już prowadziły Judenraty w gettach. W nowo utworzonym państwie Izrael tych żydów potulnie negocjujących swoją śmierć określano mianem "mydła". Żydzi przyjęli taktykę twórców II RP, bohaterską, nieustępliwą walkę w 1919/1920 r. z zalewającymi młode Państwo Polskie hordami czerwonej żydobolszewi, powstania śląskie. Pierwszym takim rozpaczliwym przebudzeniem ducha żydowskiego, uśpionego od czasów ostatniego przegranego żydowskiego przeciwko Rzymianom (135 r. zdobycie Judei) było "powstanie" z 19 kwietnia 1943 r. w warszawskim getcie. Jak bardzo polskie było to powstanie bez żadnych nadziei i szans. Dziś mamy odwrócenie, żydzi przyjęli twardy, wojowniczy polski model, a Polacy nie wiedzieć czemu powoli przesuwają się na pozycję "mydła". Jeszcze tam nie jesteśmy, ale kierunek nie trudno rozpoznać. Trzeba przyznać, że to w Polsce odgrzewany stary kotlet, tak zachowywała się część polskich elit w czasie szwedzkiego potopu, podobne ideały przyświecały części ówczesnych polskich elit na prostej drodze do rozbiorów. Elity dawały się korumpować obcym, dbały głównie o swój status, majątek i nie chciały go narażać w służbie późniejszego hasła "Bóg, Honor, Ojczyzna". Czy Polacy muszą zawsze stracić wszystko, aby dopiero się opamiętać? Gdzie jest myślenie propaństwowe, minister to sługa, oddelegowany do dbałości o wspólne dobro, ale komu ma służyć, sobie, partii, czy Narodowi? Dotychczas mieliśmy przykłady polityków służących swoim interesom, zamiast służbie Narodowi, zajęli się "samoobsługą"...Wracając do ogólniejszego spojrzenia trzeba przyznać, że Trump to nietuzinkowy polityk, mądry, ale i cwany strateg, zupełnie nie przypomina przekrojowego polityka. Miał przegrać, wygrał, "deep state" postawiło na niego wiele pułapek, ale on drogo te pułapki sprzedaje (wyborcom) ku utrapieniu globalistów i ku swojej chwale. To prawda, że nawet rodzinnie jest z żydami, ale to twardy strateg, jeśli dojdzie do wniosku, że dzisiejsi Polacy są miękusami, to z pewnością poprze niebezpieczne apetyty żydów, aby przejęli w ajencje i reprezentowali sprawy nieudolnych Polaków. Jeśli dojrzy, że Polacy to jednak ciągle ten twardy waleczny i honorowy naród, o którym tak pięknie mówił przed pomnikiem Powstańców Warszawskich, to wyciszy hałas żydów. Tego rządowi i Rodakom życzę. Najpierw powinniśmy uporządkować swój polski dom. Jeśli nie wymieciemy podgryzających polski interes narodowy kundli ze świecznika polskiego życia politycznego to nie będziemy warci Polski i popadniemy w anarchię. Czy ktoś może sobie wyobrazić polityków amerykańskich, bądź izraelskich biegnących na skargę do obcych państw? Pamiętajmy o tym przy następnych wyborach...
 • @wercia 19:57:22
  A gdy masz karaluchy czy inne pasożyty w domu i one ci obrzydną to też przestajesz się nimi interesować ?
  To skrajnie nielogiczne.

  Jak jest problem to trzeba go rozwiązać.
  A rozwiązywanie problemu to jego dyskutowanie tak długo aż się znajdzie skuteczne rozwiązanie.

  Polska jako Naród ma ten problem (to widać gołym okiem).
  Trzeba dyskutować, szukać rozwiązania.
 • @lorenco 00:51:40
  Mniejszość żydowska nie chce zagwarantowanych miejsc w sejmie bo ma w tym sejmie znakomitą większość.

  A powinni dostać swoją mniejszość i ani grama więcej.
  Tylko wtedy była by to zwykła demokracja a nie "demokracja po żydowsku".
 • @Husky 23:08:57
  Piesku to twoje słowa ,,Zdegenerowane żydowskie pomioty ! Z tego co wiem to wszystkie pokolenia Żydów są takie same wredne i chamskie ! To jest cywilizacyjna przepaść między naszymi nacjami ! Oni nigdy nie nabiorą ogłady ! To pazerna nacja na mamonę bez szacunku dla innych"!

  Jak przyznajesz, jesteś pisowcem i mocherem. Miej odwagę i pod swoim nazwiskiem wyślij to swojemu mlaskatemu, już po paru minutach pisowcem nie będziesz.
  Właśnie na tym polega nasz dramat, że jesteś tchórzem bo boisz się jawnie przyznać do swoich prawdziwych poglądów, wtedy popierasz tych co ciebie pałują co dzień. Dlatego przez tchórzy Polskę likwidują pod hasłami ,,Żołnirzy Wyklętych", ,,obrony życia" UE, NATO, Usraela, wojen w imię pokoju, ,,patriotyzmu" w imię piłsudczyzny, wolności w imię tortur i więzni politycznych, ,,polityki polskiej" w imię realizacji polityki syjonistycznej mafii finansowej, wiary w imie sekt usraelskich, niepodległosci w imię sprowadzania potencjalnych naszych morderców do okupowania naszego upadłego kraju itd.
  To są twoje i twoich pisuarowców - tchórzy efekty popierania wbrew sumieniu zdrajców.
 • @Wrzodak Z. 10:05:04
  Po 76 latach okupacji czarnej niemieckiej i czerwonej sowieckiej,
  po obrabowaniu Polski i Polaków przez bandę postkomuchów i złodziei potrzeba przynajmniej trzech kadencji Polskiego rządu żebyśmy zaczęli naprawdę czuć wolną sprawiedliwą i niezawisłą Polskę.
  Dwa lata to za mało.
  I tak dużo zrobiono
  pzdr.
 • @Husky 08:46:36
  Cywilizację ŚMIERCI zbudowali żydzi. Największe LUDOBÓJSTWO gojów (100 mln ofiar)

  http://lustro-blizna.blogspot.co.uk/2015/02/cywilizacje-smierci-zbudowali-zydzi.html?m=1

  Ps..Tak to prawda. I teraz też żydzi naganiają muzułmanów do Europy aby wywołać wojnę. Nas zagonią do Iranu, żebyśmy za nich walczyli z Persami, którzy nic złego nam nie zrobili.
 • @mac 19:57:37
  Walkę o wielką dumną Polskę uważam za największy nasz obowiązek! Lecz dumnym tożsamym z narodem i ojczyzną Polakiem nie jest w dzisiejszych czasach wcale takie łatwe być ! Trzeba cały czas o tą dumę i tożsamość narodową walczyć i zabiegać! A raz zdobytą na wieki o nią dbać i czcić! Naród dumny nie może sobie pozwolić, by obce imperia narzucały mu swoje porządki! Dlatego aby stać się kiedykolwiek narodem dumnym musimy raz na zawsze zakończyć żydowską krwiopijczą działalność wobec Polski! Bez tego nigdy nie będziemy narodem dumnym!. Trzeba przestać się bać i jasno powiedzieć dość ! Ponieważ bez oderwania żydów od naszej polskiej pępowiny nigdy przenigdy nie staniemy się narodem wolnym i dumnym! Tylko jeszcze przez następne dziesięciolecia będziemy służalczo oddanym żydom narodem! A dalsze literackie pisanie o naszej dumie! to żeby wydać nawet 1000 tomów rozpraw naukowo literackich na ten temat będzie to tylko w dalszym ciągu pięknym literackim pisaniem i czczym poddańczym żydom pustym nic nieznaczącym gadaniem!.
 • @Husky 10:21:07
  Przewodniczący izraelskiego parlamentu Juli-Jo'el Edelstein zwrócił się do polskich partnerów z prośbą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o restytucji. Według Jerozolimy w obecnej postaci dokument pozbawia prawa do odszkodowania za utracony majątek wielu z tych, którzy przeżyli Holocaust i ich potomków. W listach, których kopie agencja RIA Novosti otrzymała od rzecznika Knesetu, wyrażono niepokój w związku z niektórymi punktami opracowywanego dokumentu o powszechnej reprywatyzacji, zgodnie z którymi ubiegać się o odszkodowanie mogą tylko obywatele Polski i bezpośredni potomkowie właścicieli. „Wymogi stosowane wobec tych, którzy przeżyli Holocaust i ich potomków, z których prawie wszyscy mieszkają poza Polską, w gruncie rzeczy pozbawią ich możliwości ubiegania się o odszkodowanie za mienie utracone w ciemnych latach rządów nazistowskich" czytamy w listach pod adresem marszałków obu izb parlamentu. „Ze względu na szczególne ciepłe stosunki między Polską i Izraelem, a zwłaszcza między naszymi parlamentami, wzywam Państwa do rozpatrzenia możliwości wprowadzenia poprawek do proponowanego projektu ustawy" napisał Edelstein. Wcześniej, jak poinformowały miejscowe media, MSZ Izraela zwróciło się do Warszawy, krytykując projekt ustawy i apelując do rewizji jego punktów dyskryminujących tych, którzy przeżyli Holocaust, ich dziedziców oraz potomków polskich żydów zamordowanych przez niemieckich nazistów.
 • Autorze żydowski..
  Mit holokaustyczny to jedne z największych przekrętów XX wieku -obok "Federal Reserve Bank".
 • @Husky 10:21:07
  PRL chyba jednak budował i to na wielką skalę a nie rabował.
  Warto liczyć się z faktami.

  A czym jest PIS ? To w istocie mała grupka katolickich ekstremistów którzy terroryzują cały Naród Polski.
  To prawda że to Polacy ale "udomowieni" przez żydowską religię na niewolników żydowskiego Boga. Są sterowani przez ambonę w interesie tego żydowskiego Boga jako że Watykan i KK to struktura hierarchiczna czyli skrajnie antydemokratyczna.
  Czy wasale, niewolnicy mentalni, owieczki takiej struktury mogą zbudować wolną Polskę dla wszystkich Polaków ?

  Oczywiście że nie mogą... im się wydaje że oni budują swoja katolicka Polskę ale tylko im się tak wydaje .. bo to wykastrowane ideologicznie owieczki Pana Boga... oni w istocie budują obóz koncentracyjny dla ateistów i innowierców z owieczkami Pana Boga jako nadzorcami i urzędnikami Pana Boga jako ober Nadzorcami...

  Wolna Polska to Polska jedności Narodowej, porozumienia ponad podziałami...Polska świecka w sferze rządowej, edukacyjnej, gospodarczej... a jak kto chce to zawsze może się modlić i utrzymywać ze swoich składek to co mu jest bliskie. (nie ma i nie powinno być zakazu gdy ktoś chce być niewolnikiem swojego Boga... ale niech będzie tym niewolnikiem na własnych koszt i własne życzenia.

  Podsumowując .. PIS jest bliżej Polski niż PO (ewidentnie obca agentura)
  ale to tylko mały krok w kierunku do wolnej Polski.
  Polska będzie wolna gdy będzie Państwem świeckim .. z rozdziałem kościoła od państwa... oraz uczciwą ordynacją wyborczą...
 • @kula Lis 67 12:38:59
  Też się tak zastanawiam .. jak to jest żydów podobno wymordował Hitler a w Polsce wszędzie ich pełno pod zmienionymi nazwiskami udających Polaków.
  Tak sobie myślę że żydzi masowo "znikali" w czasach Hitlera i się "reinkarnowali" w roli Polaków do tego katolików.

  Hitler oczywiście mordował żydów na wielką skalę.. ale czy aż na tak wielką...
  Chodzi mi po głowie że do zamordowanych żydów zaliczano wszystkich co się "zniknęli" i reinkarnowali jako "Polacy".
  Tak mogli znikać tylko żydzi spolonizowani, miejscy... którzy znali język Polski i mogli skutecznie udawać Polaka.
  żydzi biedni, tradycyjni, wsiowi...słabo znali Polski i byli łatwi do identyfikacji ... a co za tym idzie ...do wymordowania.

  Tak sobie tylko myślę... mam nadzieję że samodzielne myślenie jeszcze jest dozwolone... choć nie jestem pewien... czuje się unoszący nad światem duch, zapach Orwella.
 • @Oscar 13:08:37/Hitler nikogo osobiście nie mordował, robił to nomen omen jego aparat, żydowski! Co żydom nie w smak!
  Żydowscy kapo mordercy, zeznaje naoczny świadek. Tego nie znajdziecie w żadnych wiadomościach emitowanych przez żydowskie mass media. Pan Michalkiewicz też tego nie zamieści pomimo tego, że bohater pierwszej klasy.


  YOU WON'T EVER FIND THIS ON THE NIGHTLY NEWS!
  From: "Tripp Henderssen"
 • @Oscar 13:08:37 Polecam tą stronę.
  http://www.thebirdman.org/
 • @Oscar 13:08:37
  The Jewish Question. Ask not whether I am antisemitic -- ask only whether I am right. --John 'Birdman' Bryant

  http://www.thebirdman.org/Index/Index-Jews.html
 • @Oscar 13:08:37
  Tym łatwowiernym, którzy jeszcze wierzą, że Trybunał Norymberski to był uczciwy, solidny proces autentycznych zbrodniarzy chciałbym podrzucić kapitalną sprawę, którą już publikowałem na innych forum.
  [W czasie przesłuchania Alberta Speera, przewodniczący amerykańskiej grupy "wieszatieli"( jak określił go generał Clark, który też był w składzie tej "Murder INC" ), niejaki sędzia Jackson stwierdził, że w 1942 roku hitlerowcy mordowali żydów przy pomocy bomby atomowej!!!
  Tym, którzy mi nie wierzą podrzucę raz jeszcze ten fragment z dokumentów Trybunału. Takich numerów to w tym cyrku nie było już dawno. Były inne, nie mniej wariackie jak na przykład "komory elektryczne" w Bergen -Belsen". Według kolejnego naocznego świadka wyglądało to tak: Do pomieszczenia wpychano ileś tam osób i wtedy gdy liczba była odpowiednia podłoga pomieszczenia, zrobiona ze stalowej blachy zapadała się do basenu z wodą! Wtedy gdy woda sięgała ofiarom po szyję oprawcy podłączali do wody prąd o napięciu milionów volt zabijając wszystkich od razu. Wtedy podłoga podnosiła się do góry, ciała odcedzano i ponownie miliony volt podłączone do tejże podłogi zamieniały ciała na proszek!!!]Ale jaja !
 • @Oscar 13:08:37
  Moje zdanie na ten temat jest takie. Żydzi używają słowa "antysemityzm" zawsze tam gdy Polak broni się przed antypolonizmem. Jak powiada Ivor Benson w swej " The Zionist Factor"
  "Jest to słowo specjalne, słowo kłamstwo, odwrócona prawda. Fałsz w takiej formie, która eliminuje sprzeciw do minimum - ponieważ, jak najbardziej przypomina prawdę. Tak jak rękawiczka z lewej ręki podobna jest do tej z prawej- tak właśnie słowo ANTYSEMITYZM w rzeczywistości oznacza dokładnie jego odwrotność czyli - ANTYGOIZM."
 • @Oscar 13:08:37
  Oświadczenie profesora Roberta Fourissona-super ! Jeden z najbardziej znanych przedstawicieli historii rewizjonistycznej to prof. Robert Faurisson, 77-letni Francuz, niejednokrotnie prześladowany przez współczesną inkwizycję. Ta XX i XXI-wieczna inkwizycja jest orężem do walki z naukowcami i publicystami, z heretykami krytykującymi ustalenia światowego Ministerstwa Prawdy Historycznej, inkwizycja dbająca o niczym niezakłócony społeczny odbiór mediów masowych o prawdzie historycznej /w l. 1933 – 1945/ dotyczącej losu rasy wybranej. Te prawdy zostały dla „naszego” dobra ustalone ostatecznie i nieodwołalnie, a każdego, kto odważy się myśleć inaczej będzie represjonowany.
  Ta prawda, niczym nowa światowa religia nie może być już nigdy przez nikogo podważana. Tylko, co z naszą naturą, z naszym zdrowym rozsądkiem, który każe wątpić w prawdy narzucone nam siłą i pod przymusem. Dziś prof. Faurisson, ten 77-letni wybitny naukowiec odbywa karę pozbawienia wolności we francuskim więzieniu.
  We Francji ojczyźnie wolności i demokracji. Wolności i demokracji …. ale dla „nas”. Nie - dla nas. Ten odważny Francuz tak kpił z religii holokaustu, pisząc odwołanie swej „herezji” /poniżej ze skrótami, oryginalna wersja: „Prawda historyczna czy prawda polityczna” ,Serge Thion/Raport Gersteina, o którym mówi prof. Faurisson – to jeden z fundamentalnych dokumentów, na którym opiera się oficjalna wersja holokaustu. Dokładniej o tym – najbliższym razem./…Ja, Robert Faurisson stawiam się osobiście przed tym sądem, przed Wami, Wysocy i Wielce Czcigodni sędziowie, którzy powołani zostaliście przez Ligę Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi jako Wielcy Inkwizytorzy; stoję przed Wami trzymając w ręce raport Gersteina. Przysięgam, że
  zawsze wierzyłem i wierzę, i dzięki antyfaszyzmowi, będę nadal wierzył we wszystko, co święta apostolska Liga Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi uważa za prawdę, w to, co głosi i naucza. Jej Świątobliwość Telewizja pouczyła mnie, że nie wolno mi trwać przy fałszywym poglądzie, że istnienie komór gazowych do zabijania żydów opiera się na domniemaniach, które z kolei opierają się na plotkach i sprzecznych zeznania, i że nie wolno mi, tej fałszywej doktryny
  prezentować, bronić i upowszechniać w mowie i piśmie, gdyż jest ona sprzeczna z Świętą Doktryną Urzędową. Ponieważ tę potępioną doktrynę przedstawiałem w rozmaitych tekstach, które pisałem i publikowałem, jestem podejrzany o ciężką herezję. Dlatego, aby oddalić to jako ciężkie w oczach inkwizytorów i wszystkich uczciwych antyfaszystów podejrzenie, pragnę ze szczerego serca i z antyfaszystowską pobożnością wyrzec się błędów i uchybień wobec prawdziwej
  wiary; przysięgam, że w przyszłości nie będę ani w mowie ani w piśmie stwierdzali niczego, co mogłoby wywołać wobec mnie podobne podejrzenia; jeśli natknę się na odstępstwa od wiary, zamelduje o tym temu sadowi, Świętej Lidze Przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi lub policji w moim okręgu. Przysięgam wypełnić wszystkie kary nałożone na mnie i mogące być nałożone w przyszłości przez ten sąd, I poddaje się, jeśli miąłbym złamać któreś z moich przyrzeczeń i ślubów, wszystkim wyrokom i karom, które nałożą na mnie organa stworzone do ścigania
  takich jak ja winowajców. Tak mi dopomóż Święta Telewizja i oryginał raportu Gersteina, który trzymam w reku… "
 • @Oscar 13:08:37
  Cyklon B przy pomocy którego hitlerowcy mieli uśmiercić bliżej nieokreśloną ( 0d 300 tysięcy do 20 milionów! (takie były pierwsze powojenne próby holo-matematyków) ) to firmowa nazwa produktu używanego od drugiej połowy XX wieku jako środka owado i grzybobójczego. Opatentowany przez firmę Dagesch (do dziś produkowany w Czechach pod inną nazwą!)Cyklon B był najbezpieczniejszym dla kogoś kto go używał preparatem. Zasada działania była prosta. Chemicy z firmy zauważyli, że cyjanowodór łatwo daje się rozpuszczać wodzie. Tym wodnym roztworem trucizny nasączane były dwa różne rodzaje "substancji-bazy" przeznaczone do różnych celów. Jednymi były tekturowe krążki, średnicy około 25 cm i grubości około 15 mm. Te służyły do dezynfekowania dużych obiektów (takich chociażby jak statek na którym pływałem w 1982 roku w PŻM. Po otworzeniu hermetycznej puszki w której preparat był zamknięty w fabryce pracownik rozrzucał te krążki w pomieszczeniu przeznaczonym do dezynfekcji lub deratyzacji(odszczurzania) zaczynając od miejsca najdalszego od drzwi i posuwał się w kierunku wyjścia. Uwolnione z puszek krążki zaczynały bardzo powoli (to warunek bardzo istotny dla bezpieczeństwa tego, który je rozkłada) odparowywać gaz zmieszany z wodą. Innymi słowy tektura wysychała, gaz się ulatniał. Do całkowitego uwolnienia gazu z mieszanki wodnej, zgodnie z instrukcją producenta, potrzeba było około 20 godzin. Potem przez co najmniej 10 godzin trwało "gazowanie" czyli gaz wykańczał robactwo. Potem dopiero następowała wentylacja. Coś o czym nie wiedzieli autorzy holomitu była istotna cecha trującego gazu: pomieszczenie, w którym używano Cyklonu B mogło być wentylowane tylko w sposób naturalny. Wymuszona wentylacja nawet przy pomocy wentylatorów na nic się nie zdała. Po 20-jeśli pamiętam dokładnie godzinach od zakończenia "gazowania" pracownik w masce i z czymś w rodzaju papierka lakmusowego wchodził do pomieszczenia. Jeśli papier kontrolny zabarwił się na niebiesko naturalna wentylacja trwała dalej przez co najmniej 4 godziny. Potem znowu próba i tak aż do skutku. Granulki ziemi okrzemkowej jakich zdjęcia pokazuje się naiwnym w obozie to drugi rodzaj Cyklonu B używanego w prawdziwych tych razem komorach gazowych przeznaczonych do odwszawiania odzieży, koców, materacy itp.Te granulki wysypane na płytkę wewnątrz maszyny produkującej gaz, były podgrzewane aby proces parowania przyspieszyć. Tutaj i tylko tutaj ta prawdziwa komora gazowa była wyposażona w dodatkowe wentylatory mające przyspieszyć "obróbkę" tego co się wewnątrz znajdowało. Pomimo tego jednak odzież wydobyta z komory dezynfekcyjnej i tak była wietrzona na takich niby trzepakach zanim można jej było bezpiecznie dotknąć. Wiedząc o tym jak działa preparat wspomnienia "naocznych" świadków takich jak Abraham Bomba, który ze swoją brygadą fryzjerów "obcinał" włosy ofiarom wewnątrz komory gazowej, potem wychodził na czas gazowania a po 15 minutach wracał do środka komory aby obciąć włosy następnej partii skazańców budzą tylko histeryczny śmiech. Ale idiota, który to opowiada, ani jego nauczyciele, nie brał pod uwagę tego, że może znaleźć się kiedyś taki chociażby Germar Rudolf, doktor nauk chemicznych z Uniwersytetu Maxa Planck'a, który naszemu golibrodzie roześmieje się w nos. Za ten uśmiech Germar siedzi dzisiaj w żydowskim więzieniu w dawnych Niemczech deportowany za swoją wiedzę z USraela.
 • @Oscar 13:08:37
  One Third of the Holocaust Refuted

  Back in June 2006, an anonymous Holocaust denier from the San Francisco area, whom Sergey Romanov dubbed the "Ugly Voice" and who dubbed himself "DenierBud," posted a four hour and fifteen minute, thirty-part film, entitled One Third of the Holocaust, to YouTube. Soon, Jonathan Andersson of Sweden (a.k.a. Franz Holtzhäuser, a.k.a k0nsl) was hosting the film at his own Web site. Sergey Romanov, Roberto Muehlenkamp, and Andrew E. Mathis of the Holocaust Controversies blog decided to refute the film part by part. Although "Bud" has known of our work over the past several months and has linked to our work, he will not publish work on his site that, according to his own words, is not written by an associate or full professor of history at a university.

  Three of the five operators of this blog are college professors, albeit not associate or full professors (yet). One is a Ph.D. in history, with a dissertation covering the period. The two other blog members are a German national with an education in law and a Russian national living in Moscow with access to the Soviet archives of the period under "debate."

  Suffice it to say we believe we are qualified to respond.

  Here are links to the separate parts of the film, each followed by the refutation. Some of our posts address more than one part of the film, so our posts are sometimes repeated. We apologize for any iterations, and we thank our fourth partner, Nick Terry, for his help in composing these pieces.

  Our posts in date order can be found here.

  Episode 1: Introduction
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 2: Water Well
  Refutations by Andrew E. Mathis, Roberto Muehlenkamp, and Sergey Romanov and Andrew E. Mathis

  Episode 3: Haircut
  Refutation by Sergey Romanov

  Episode 4: Engine Exhaust
  Refutation by Sergey Romanov

  Episode 5: Nuremberg Trial
  Refutations by Roberto Muehlenkamp, Andrew E. Mathis, and Sergey Romanov

  Episode 6: Gassing BuildingRefutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 7: Abraham Bomba and Episode 8: Eliyahu Rosenberg
  Refutations by Sergey Romanov

  Episode 9: Reader's Digest
  Refutation by Andrew E. Mathis

  Episode 10: Ridiculous Experiments
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 11: Treblinka Burial Space and Episode 12: Belzec Burial Space
  Refutations by Roberto Muehlenkamp

  Episode 13: Sobibor Burial Space
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 14: Steven Spielberg, Pechersky
  Refutation by Sergey Romanov

  Episode 15: Rain, Wind, Fire, Ice
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 16: Escape Tunnel
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 17: Belzec Chronicle
  Refutation by Andrew E. Mathis

  Episode 18: Physical Evidence, Part 1
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 19: Physical Evidence, Part 2
  Refuted in two posts by Roberto Muehlenkamp here and here

  Episode 20: Soviets Arrive at Treblinka
  Refutation by Andrew E. Mathis

  Episode 21: Destroying Evidence
  Refutation by Andrew E. Mathis

  Episode 22: A Doctor Testifies
  Refutation by Sergey Romanov

  Episode 23: Lamb
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 24: Bone Crushing
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 25: Flammable Fence
  Refutation by Roberto Muehlenkamp

  Episode 26: Treblinka's Outer Fence
  Refutation by Andrew E. Mathis

  Episode 27: Confessing Germans, Part 1 and Episode 28: Confessing Germans, Part 2
  Refutations by Sergey Romanov

  Episode 29: Alexander Donat's Book
  Refutation by Andrew E. Mathis with a note by Sergey Romanov

  Episode 30: Conclusion
  Refutation by Andrew E. Mathis
  http://onethirdoftheholocaust.blogspot.com/
 • @Oscar 13:08:37
  http://polskawalczaca.blogspot.com/2007/12/guten-morgen-herr-morgen.html
 • @Oscar 13:08:37
  https://books.google.pl/books?id=VzgkDwAAQBAJ&pg=PT87&lpg=PT87&dq=http://www.onethirdoftheholocaust.com&source=bl&ots=T3kUoQkLFa&sig=Qx_MANaEowdYQJeW1ErehmEVTXc&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwi-0I7I1YfaAhUIZlAKHTCkCPMQ6AEIazAM#v=onepage&q=http%3A%2F%2Fwww.onethirdoftheholocaust.com&f=false
 • @Oscar 13:08:37
  http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/09/more-than-one-third-of-one-third.html
 • @Oscar 13:08:37
  https://books.google.pl/books?id=AbyaDgAAQBAJ&pg=PA35&lpg=PA35&dq=http://www.onethirdoftheholocaust.com&source=bl&ots=xgxoLaRoyK&sig=LnOKJIOIh6hypRJVeeNiSGNUd3M&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwi-0I7I1YfaAhUIZlAKHTCkCPMQ6AEIZzAL#v=onepage&q=http%3A%2F%2Fwww.onethirdoftheholocaust.com&f=false
 • @Husky 10:21:07
  A co oni (pisowcy) wiele dobrego dla Polski zrobili???? Tak konkretnie w sprawach zasadniczych dla przyszłości Polski???
  Jak wspominasz o bandzie postkomuchów, to masz na myśli Kryże, Piotrowicz, Zybertowicz, Jasinski, Terlecki, Kuchciński itp.
  Jak o złodziejach piszesz, to masz na myśli uwłaszczanie się czerwonej komuny jak; Kwas, Kaczynski (Art,B, Fundacja prasowa, srebrna) czy raczej piszesz o systemie złodziejskim, który tworzył min. Kaczor.
 • @Oscar 13:08:37
  Na tej stronie: Jest tam 30 króciutkich filmów traktujących po szczególne etapy holo - mitu "mędrca szkiełkiem i okiem" czyli z naukowego tylko i wyłącznie podejścia. Zobaczcie sami ile warte są holo-brednie wydobyte na światło dzienne. W chwili obecnej z bogatej kolekcji komór różnych, różnistych, które zgodnie z żydowskim stanowiskiem miały brać czynny udział w pozbawianiu ich życia ocalały w holo-propagandzie jedynie "komory gazowe" a i te tylko "na polskiej ziemi". Pomimo desperackich wysiłków holo - kłamców nie udało się dłużej podtrzymać i utrzymać przy życiu bredni o "komorach gazowych" w Dachau, Mathausen i innych obozach na terenie ówczesnej Rzeszy.Nawet Wiesethal musiał to publicznie oznajmić. Oczywiście nikt dzisiaj nie wspomina nawet o np. komorach parowych gdzie żydów gotowano gorącą parą. A szkoda. Bo przecież przedstawiciel żydowskiego rządu osadzonego w Warszawie w 1945 roku niejaki "Dr.Tadeusz Cyprian" dostarczył dokumenty, które były przedłożone Trybunałowi w Norymberdze, a które nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do tej kulinarnej metody unicestwiania żydów. Ciekawe gdzie te dokumenty są dzisiaj? A co z dokumentami mówiącymi o komorach próżniowych? Elektrycznych ? Gazowych - dieslowskich? Wstyd się przyznać, że kiedyś były i dlatego holo - kłamcy omijają ten teren jak zaminowany. A może coś o masakrze w Babim jarze? Według holo- historyków zginęło tam ponoć rozstrzelanych od 200 do 700 tysięcy żydów. Rozrzut właściwy holo - bredniom. Podobnie jak w innych relacjach: 4 miliony...8 milionów...Wracają do tej rozpadliny na przedmieściach Kijowa. Nie ma trupa, nie ma sprawy. A trupa nie ma bo zgodnie z kolejną żydowską brednią tuż przez zajęciem tych terenów przez sowietów hitlerowcy przywieli 360 więźniów (oczywiście żydów) i ci przez 3 tygodnie wykopywali i pali zwłoki pomordowanych współplemieńców aby ślad nie pozostał. Tym, którzy mają pod ręką kalkulator proponuję małe doświadczenie: Przyjmijmy, że tych "zjaranych" w Jarze było tylko 200 tysięcy. 3 tygodnie to 21 dni. Załoga kopaczy liczyła 360 osób. Ile ciał wykopanych i spalonych regularnie, dzień w dzień, przypada na jednego " palacza"? A co będzie jeśli przyjmiemy wersję w której w Babim Jarze były ciała 700 tysięcy rozstrzelanych żydów? 3 tygodnie..360 kopaczo-palaczy i 700 tysięcy do odkopania i spalenia. Odkopania (czym) i spalenia (JAK?)..Ile tysięcy ciał przypada na jedna dniówkę każdego kopaczo-palacza? I oni chcą żeby człowiek przy zdrowych zmysłach w te ich brednie uwierzył.Ale dlatego właśnie jakakolwiek próba prawidłowego zbadania tych bredni spotyka się z dzikim żydowskim wrzaskiem. Niech wrzeszczą. Prawda nawet jeśli mówiona szeptem i tak jest lepiej słyszalna. http://onethirdoftheholocaust.blogspot.com/
 • @Oscar 13:08:37
  Holy Holohoax. My Government Wouldn’t Lie To Me.


  The Red Cross had unrestricted access each month to every German concentration camp including Auschwitz. They had inside men who reported to them in detail the activities at the camps.

  In a Nov. 22, 1944 letter to U.S. State Department officials, the Red Cross said: “We had not been able to discover any trace of installations for exterminating civilian prisoners. This corroborates a report which we had already received from other sources …”

  The Germans captured 150,000 British soldiers. 150 of those men were engineers who worked at Auschwitz-Birkenau to maintain the manufacturing plants that processed Silesian coal to make gasoline for the German Army. The Germans were using a coal gasification formula developed in 1915 in Russia. These 150 men obviously had daily access throughout the camps but to date neither a Nuremberg prosecutor nor a Holohoax researcher has cited their testimony. I wonder why.

  Evidence of Nazis making soap and lampshades from Jews used to convict Germans at Nuremberg has been withdrawn from the Holohoax museums at Auschwitz and Jerusalem.

  Dr. Charles Larson headed a team of forensic pathologists sent into the camps at the end of the war to document war crimes. They conducted hundreds of autopsies at more than twenty camps, they did not find a single body showing signs of gas poisoning. None have been found since, at any camp.

  No Zyklon B was found in the alleged gas chambers at Auschwitz, Birkenau and Treblinka when tests were conducted in 1991 by the Polish government under the close supervision of the Jewish museum curator. The Nazis supposedly tossed Zyklon, a commercial insecticide used for disinfection into the camps, to kill the Jews. The problem with this scenario is that a surreptitious video interview with the Director of the Auschwitz Museum revealed to the world that the chutes were installed by the Russians after the war.

  The Encyclopedia Britannica in its 1963 edition states that 2,000,000 people, mostly Jews, were exterminated by the Nazis in Mauthausen, a concentration camp in Austria. This absurd figure has been officially revised quite a lot. Now it is claimed that only 95,000 people died in Mauthausen, of which only 14,000 were Jews. An exaggeration of 1,905,000! After WW II a plague memorialized the deaths of 4,000,000 at Auschwitz. The plaque was replaced by one that reduced the total number of deaths to 1,500,000. But the six million total for Jewish victims of the Holohoax was not affected. A 1,905,000 reduction from Mauthausen plus a 2,500,000 reduction from Auschwitz did not change the total of 6 million. In 1990 the Auschwitz State Museum officially revised the death toll from 4,000,000 down to 1.1 million, of which 960,000 are claimed to be Jews. Russia released old Soviet files taken from Auschwitz further reduced the total deaths at that camp to 69,000. A report from the International Red Cross Tracing Service that tallied a total of 262,077 German concentration camp victims. Main cause of death: Typhus.

  Obviously, the 6 million figure has mythic significance. The same figure was used in WW I against the Kaiser and against the czar prior to the war claiming in both cases that 6 million Jews were in peril. In 1897 a “Science of Religion” American magazine, claims nearly six million Jews were killed in the Bar Kokhba revolt 132-136 AD. Wikipedia says that act of war against Rome led to half a million Jewish deaths.

  The Jews need to set the record straight about why they were in peril throughout history. In ancient Cyrene (modern Libya) the Jews massacred 220,000 innocent civilians. On the island of Cyprus there was no large Roman garrison so the Jews were able to kill 240,000 unarmed men, women and children. They drank their blood, ate their flesh and made belts from their intestines. Clearly their behavior taught the ancient world to hate the Jews long before the Catholic church became the established religion of the Roman Empire. In fact whenever the Jews poisoned a well or ritually murdered a young boy and drank his blood, the Catholic church protected the Jews.

  The Donmeh cult were crypto Jews of Turkey who in name only practiced Islam. The Donmeh formed the Young Turks movement and with the help of the Rothschilds successfully revolted against the Sultan in 1908. In 1915 the Jews of Turkey massacred 1.5 million Armenians plus 250,000 Greek and Syrian Christians.

  After the Jews took over Russia, they killed 350,000 priests. They also allowed their secret police to rape over half a million young Russian girls to death. They killed over 60,000,000 in their concentration camps. The Jews starved 10,000,000 to death in the Ukraine.

  During the African slave trade the Jews killed millions of Africans. When Americans gave refuge to the Jews, the Jewish distillers and traders sold liquor to the Indians who routinely killed white settlers while drunk. Then the soldiers and the settlers would kill the Indians. This went on for almost 2 centuries. In the Opium wars the Jews killed millions of Chinese if you count the heroin related deaths. And even today Russian Jewish criminals traffick most of the 250,000 women and children kidnapped each year for the sex slave trade, Many of those women and children are killed in snuff films.

  In 1942 a Jewish woman in Palestine asked an Arab neighbor to hide her 12 year-old daughter if the Germans took over their village. Her Arab neighbor said yes. Compare this behavior to Jewish Irgun terrorists who ruthlessly slaughtered Arab women and babies, then mutilated their corpses in the Palestinian village of Deir Yassin. In the course of two years Zionist Jews obliterated 419 Arab villages and built Jewish settlements in their place. This process of ethnic cleansing of Palestinians from their own homeland by Jews continues to this very day.

  Contrast the above proven and known atrocities committed by Jews to the Holohoax. There was never any physical evidence of the Holohoax. No bodies, no murder weapons (‘gas chambers’), no documents, no photographs, no intercepted communications. The Russians originally charged the Germans with using steam chambers to kill Jews at Auschwitz. The Russians also falsely charged that the Nazis were responsible for the massacre of Polish officers and intellectuals at Katyn which was a Soviet crime. So where did all of the Holohoax evidence originate?

  Soviet propagandists Ilya Ehrenburg and Vassily Grossman wrote The ‘Black Book’. The original book, published in the 40’s, had an appropriately all black cover. The current edition is 579 pages of pure phantasmagoria. Four bodies with hacked-off extremities, could be placed in the furnace at a time. It took fifteen minutes to burn four bodies (550 degrees Fahrenheit or 287.8 Celsius), and so with all furnaces working round the clock it was possible to burn 1,920 bodies in twenty-four hours. Taking into account the great quantities of bones discovered all over the camp, the committee of experts believes that bones were taken out of the furnaces before they could be completely consumed, and therefore, in fact, many more than 1,920 bodies were burned in twenty-four hours.”

  Even school children had problems making sense of these Soviet Jewish tales. 4 million bodies could not have been cremated even if it were possible to dispose of 1,920 bodies a day for 1,400 days. Elie Wiesel in his book Night and Miklos Nyiszli in Auschwitz: A Doctor’s Eyewitness Account claimed that 5,000 Jews a day were burned in an outdoor open pit at Auschwitz. When the CIA released OSS aerial photos of Auschwitz with neither open pit fires nor smoke coming from the crematoria chimneys, Elie Wiesel said on ABC TV News that the Nazis must have burned bodies only at night with no mention of open pit burning. The US Department of Homeland Security has bought industrial size incinerators to burn million of American bodies just in case ‘someone’ releases a plague to kill us.

  David Irving told us he bothered to check the operating manuals published by the manufacturer of the crematoria at Auschwitz. Each body would require 60 kilograms of coke and coal to cremate it. The Holohoaxers allege that at the end of the war 450,000 Hungarian Jews were gassed and cremated at Auschwitz. That would have required (60 X 450,000) or 27,000,000 kilograms of coke and coal. That and the smoke from the ovens should have been visible to those US Army Air Corp reconnaissance photos. But neither were visible. Remember that Wiesel had been asked why there was no smoke in the air recon photos. He told ABC TV News that the Nazis probably only burned bodies at night. But night burning to be true the coke and coal had to be delivered after dark as well. This gets harder and harder to believe.

  Please also remember that the inmates were working converting coal into gas for the German Army.

  Elie Wiesel testified in a court of law in San Francisco that he still had the tattoo number A7713 on his left arm. Yet I have seen photos of him in short sleeves with no tattoo at all. Mr Wiesel is obviously a liar.

  I recently received a letter from a Jew who tried to lower the number killed in gas chambers but raise the number found in mass graves of Jews killed by the 1,500 members of the Einstatzgruppen. Mass graves of Christians killed by Jewish Communists have been found but few Jewish bodies were ever found. The Jewish Virtual Library has an explanation. They said the Nazis poured gasoline (which in WW II was a scarce item on the Russian front) on the bodies of the Jews which made the ashes, bones, bullets and other artifacts disappear. Bones are not evaporated by gasoline fires. And fires create ashes. None of these Holohoax stories make a lot of sense. It is only the threat of ostracism that allows them to be sold.

  I had a Russian Jewish friend who told me that in the 1930s the Jews used to call the secret police and inform on Christian neighbors telling the police they had evidence of them having Bibles and saying prayers. They knew such accusations would get their neighbors killed. My Jewish friend told me the police would laugh and tell them they knew about those people. They explained that they had simply run past their quota and would get those Christians in a month or two. Apparently, real genocides take time and effort and do not occur as a result of magic.

  Many critics have examined Jewish population figures from before and after the war. The World Almanac says there were 8,939,608 Jews in Europe before the war and 9,372,666 after the Holohoax. These figures do not reflect the millions of Jews who fled to America and to Israel after the war.

  The Luxembourg Agreement forced the West German government to pay reparations to Jewish “Holocaust survivors” who died before the West German compensation law (BEG) was enacted in 1953 or before it really became effective in 1956 did not include Jews living in the Soviet Union. And the Atlanta Journal and Constitution stated in 1985 that about half of the Jewish “survivors” in the world have never received reparations money number of successful claims was 4,344,378 80 percent, or 3.5 million, of the 4.344 million claims were from Jews. Not much evidence of a Jewish population loss.

  Churchill’s Second World War does not mention Nazi ‘gas chambers,’ a ‘genocide’ of the Jews, or of ‘six million’ Jewish victims of the war. Ditto for Eisenhower’s Crusade in Europe is a book of 559 pages; the six volumes of Churchill’s Second World War total 4,448 pages; and de Gaulle’s three-volume Memoirs is 2,054 pages. In this mass of writing, which altogether totals 7,061 pages there is no mention either of Nazi ‘gas chambers,’ a ‘genocide’ of the Jews, or of ‘six million’ Jewish victims of the war.”

  Contrast the Holohoax to Eisenhower’s treatment of the Germans after WW II. Ike who was Jewish put German POWs and others ranging in age from 13 to their 80s into camps. They had no tents or buildings. The Germans were kept inside fences with no shelter from the cold, the wind, the rain, the snow, the heat and the sun with little or no food. Eisenhower ordered anyone who fed the starving men shot. A million men died in a year. 58 million people died in World War II. To only remember the Jewish dead and to claim their suffering was ‘special’ is to say that we are not real human and that only Jews are human.

  Edmund Husserl who was Jewish said that a paranoid only feels his pain and never feels the pain he inflicted on others. I always felt he was describing self-appointed Jewish leaders. Jewish people know their leaders are insane. Gentiles must learn that fact too. I have met many Jewish people who told me they do not believe in the Holohoax. Many Jewish people have told us they believe 911 was an Inside Job. But few have said Israel did 911. Think of the pure insanity of a small nation that would attack the world’s last Super Power. Israeli leaders and the Jewish bankers of New York and London want America to attack Iran so there will be a world war and the United States will lose. These men are insane. Do not believe their lies. They will destroy the world. They are too hate filled to survive.

  Lessons Learned From The Holohoax. On 911 we believed the Jewish media, the Zionists and the Israelis when they said the Muslims did it. Jewish lies were used to convince America and NATO to wage war against Iraq and Afghanistan killing millions of innocent people while wasting trillions of dollars for Jewish whims and fantasies.

  No one group of men should have so much power that they can force tens of millions of people if not billions to die for their fantasies.

  The Holohoax is still being used to justify war with Iran and the continuing occupation of Palestine. If you think World War III is a Really Bad Idea, you have no choice but to expose the lies of the Holohoax and 911. If denying the Holohoax is a crime in your country, then concentrate on 911. We are gathering new converts every day. We have friends in the military and the police. We will win. They will lose.

  Notes: Please consider: Go Beyond Left And Right To An Anti-Banker Party Part II

  https://vidrebel.wordpress.com/2011/07/2.....y-part-ii/

  Mr Wiesel, I Would Like To Ask You A Few Questions.

  https://vidrebel.wordpress.com/2011/08/2.....questions/

  References: I became involved in this after listening to Carolyn Yeager speak on the radio. I went to her website here first:

  http://www.eliewieseltattoo.com/

  You can listen to podcasts of Carolyn’s radio show here:

  http://reasonradionetwork.com/tag/carolyn-yeager

  If you would like to trace the documents on Lazar Wiesel who has tatoo number A7713, please go here:

  http://www.eliewieseltattoo.com/the-evidence/the-documents

  To see the aerial photo evidence or lack thereof please go here:

  http://air-photo.com/index.php

  The above website’s photos reveal many other discrepancies with the testimony of Holohoax perpetrators.

  These are great websites for research:

  http://www.codoh.co

  http://www.holohoax101.com/

  http://www.theholohoax.com/

  Holohoax Survivors who Tell the Truth

  [youtube]https://youtu.be/xm8UmMuRSSw[/youtube]

  https://vidrebel.wordpress.com/2012/04/2.....1203930abc
 • @Wrzodak Z. 17:15:14
  Miałeś Pan kiedyś swoje pięć minut.
  Nie można było w tym czasie o tym pisać, anie ukladac sie z PIS-owcami dla.....
  pzdr
 • Wszyscy
  Serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze. Zarówno do części pierwszej, jak i drugiej. Pozwolą moi Szanowni czytelnicy, że wyrażę szacunek, iż w ogóle się zdecydowaliście na skomentowanie mojego artykułu, co jest trudne. 

  Informuję niniejszym, iż ze względów osobistych i mimo wcześniejszej zapowiedzi części 3 i 4 zostaną przeze mnie opublikowane w Wielki Wtorek a część ostatnia, 5 w Wielką Środę. 

  I niestety własnie we środę w komentarzach do ostatniej części postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze komentarze do wszystkich części. Jest to związane pośrednio z moja choroba i niemożnościa bieżącej pracy na komputerze. Liczę na zrozumienie i serdecznie pozdrawiam.

  Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
 • @kula Lis 67 12:38:59
  Niestety, to co napisałem o moich komentarzach potwierdzam. Odpowiem - ze względu na zdrowie - dopiero we środę, ale powtórzę to, co kiedys napisałem na temat Holocaustu: kiedys spotkałem się z niemiecką listą zamordowanych Żydów. Niemcy w takich sprawach sa skrupulatni, choc może akurat tutaj nas oszukali. Niemniej było w niej imiennie wyszczególnionych około 360 tysięcy Żydów, których Niemcy Zamordowali.
  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Amerykanie jak widać także skrupulatni byli w obliczeniach, nawet ilość węgla potrzebnego do spalenia podali i mośków wyśmiali. Także pozdrawiam.
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Żydzi robią antysemitę z żyda Kornela Morawieckiego za jego ostatnią wypowiedź o żydach, Niemcach. A przecież Kornel Morawiecki powiedział ogólnie znaną prawdę. W czym problem, senior powiedział prawdę i nikt temu nie zaprzecza bo to są fakty. A takie "Lisy" tylko są oburzone, na fakty nie ma się co oburzać, tylko przyjąć do wiadomości lub udowodnić że tak nie było. Dziwi mnie pierdolenie niejakiego Dawida Bluma...ponieważ niejaki Kornel Morawiecki jest też żydem (przechowanym z 2 siostrami przez Polaków w ZOO w Warszawie)...Kornel Morawiecki mówi więc, to co widział i co słyszał od bezpośrednich osób...wszystko to co mówi Kornel Morawiecki jest prawdą ... może stąd te skamlenie żydów, którzy nigdy w Polsce nie byli lub są potomkami tych żydów co innych żydów bili pałami...
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Zabójstwo na tle antysemickim we Francji. Brutalnie zamordowano żydówkę ocalałą z holokaustu. [Francuscy komentatorzy zwracają uwagę na podobieństwa do dokonanej przed rokiem zbrodni, której ofiarą również padła 85 letnia żydowska emerytka Sarah Halimi. Do jej mieszkania wdarł się sąsiad i torturował ją, krzycząc "Allahu Akbar" (Bóg jest wielki), po czym wyrzucił ją przez okno. Według świadków wezwani przez sąsiadów policjanci, bojąc się wejść na górę, stali bezczynnie na ulicy. Mordercę najpierw uznano za niepoczytalnego. Zbrodnię, dokonaną na krótko przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, starano się wyciszyć w obawie, że zabójstwo bezbronnej starej kobiety przez islamistę przysporzy głosów kandydatce skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen.] Całość pod linkiem

  http://niezalezna.pl/220918-zabojstwo-na-tle-antysemickim-we-francji-brutalnie-zamordowano-zydowke-ocalala-z-holokaustu
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Daniels: W Polsce narasta antysemityzm. Ten wzrost jest związany z nowelą ustawy o IPN [WIDEO]..Mamy bardzo duży problem z nienawiścią w sieci – mówił w telewizji internetowej WPolsce.pl Jonny Daniel, prezes fundacji „From the Depths” i przyjaciel polityków „Dobrej Zmiany”, komentując wydany wczoraj spot Muzeum Historii Żydów POLIN (dostępny jest tutaj http://dzienniknarodowy.pl/marcu-2018-r-samo-marcu-1968-r-muzeum-polin-zacheca-odwiedzin-wideo/

  https://youtu.be/SRkHbq-wskQ).
  Jest problem związany zarówno z antysemityzmem, jak i z antypolonizmem dodał. Natomiast też musimy spojrzeć na to, co tutaj się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy. Jest wiele powodów dla tego wzrostu antysemityzmu w sieci. Największy problem, z którym mamy do czynienia, jest związany z nowelą ustawy o IPN (…) mamy do czynienia zarówno w Polsce z częścią społeczeństwa, która jest antysemicka i w Izraelu z częścią społeczeństwa, która jest antypolska”.


  https://youtu.be/oXnXEboNMdQ
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Ustawa 447- Dr Modelska-Creech: Amerykanie niech dają żydom swoje pieniądze, a nie pieniądze największej ofiary. Praca nad tą ustawą ma moim zdaniem związek z wyborami, które odbędą się niedługo w Stanach Zjednoczonych. Senatorowie chcieli się przypodobać środowisku żydowskiemu, albowiem środowisko to angażuje bardzo duże finanse w popieranie posłów, senatorów mówiła o ustawie wymierzonej przeciw polskiemu majątkowi dr Mira Modelska-Creech, Polka mieszkająca przez długi okres czasu w USA, wieloletnia tłumaczka w administracji Białego Domu, wykładowca na Wydziale Historii i Dyplomacji Georgetown University w Waszyngtonie. To może jest sposób odwdzięczenia się temu środowisku, tylko cudzym kosztem. Jeżeli chcą się odwdzięczać, to niech dają swoje pieniądze, a nie pieniądze największej ofiary dodała doktor Modelska-Creech. Dr Mira Modelska-Creech o roszczeniach żydowskich: "To łamanie uniwersalnego prawa międzynarodowego"

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=o-PJ4iK1WbQ


  Ps...Szacunek dla pani Modelskiej i podziękowania dla Polonii USA za zaangażowanie. To znaczy, że polski (???) rząd torpeduje działania Polonii? Zmiana nastąpiła po wizycie Magierowskiego? Czy to prawda co mówią niektórzy, że w polskim rządzie jest cała masa kryptożydów? W Polsce niech rządzący i wszyscy "żydzi" zwrócą ukradzione Polakom polskie nazwiska! Wygląda na to, że rząd polski absolutnie nic nie robi, aby zabezpieczyć interesy narodu polskiego oraz przedstawiać historię II wojny światowej w jej niezakłamanej wersji. Natomiast koncentruje się na przepraszaniu za niepopełnione winy wobec żydów i łożeniu pieniędzy Polaków na muzea żydowskie, cmentarze i propagowanie kultury żydowskiej w Polsce. Żydzi, ale ci najbardziej przesiąknięci jadem żmijowym pragną na siłę zablokować prawdę historyczną, abyśmy żyli jedynie w relatywistycznym świecie bogatym w zdrajców, bydlaków i buraków, którzy uśmiercają niewygodne sprawy, jak i bliźnich, czego przykładem są Palestyńczycy. Polska jak zwykle musi być czyimś wasalem. A to ZSRR a to UE, Niemcom, a teraz USA i Angolom. Jesteśmy na świecie już znani z robienia tzw laski! Przepraszam, ale co USA się wpierdziela w odszkodowania, holokaust/ holokit i nasze sprawy? Przecież oni mają do tego takie prawo jak Ekwador czy Wietnam! Sieją rozpiździaj na całym świecie i jeszcze się do Polski przywalają? Gdyby Polską rządzili etniczni Polacy, a nie JUDOukry, to przegoniliby tych Amerykanów w jasną cholerę. I jedno pytanie. Za co Gumułka zapłacił 40 milionów dolarów? To w 1960 roku, zaledwie 15 lat po wojnie, kiedy Polska była zniszczona, prawie każde miasto, ze stolicą na czele, odbudowywaliśmy to wszystko a żyd siedział sobie w pączkach w USA a my daliśmy im 40 mln. dolarów? W przeliczeniu na dzisiejszą wartość dolara, trzeba to przemnożyć razy dziesięć! Czyli tak jakbyśmy dzisiaj wyrzucili w błoto 400 000.000 dolarów! Oto i wiecznie biedni i poszkodowani żydzi... legenda sześciu milionów prześladowanych, mordowanych, umierających z głodu żydów, w latach 1915 - 1938....Musisz to wiedzieć! Po co i komu służyła "Legenda 6 mln żydów"?

  https://www.youtube.com/watch?v=FVq0PErAUfw&t=1s

  W Polsce przed wojną żyło ok. 3 miliony żydów, w czasie wojny zginęło ponoć 6 milionów a po wojnie 4 miliony zgłosiło się po swoje majątki.To jest wyższa żydowska oczywiście matematyka. Żydzi nie przewidzieli holokaustu, żydzi holokaust zaplanowali, sponsorowali i nadzorowali. Niemiecki kardiochirurg dr Rath, szukając przyczyn blokowania przez koncerny farmaceutyczne, sensacyjnych odkryć naukowych, dociera do utajnionego XIII procesu norymberskiego, odkrywa prawdę na temat sfałszowania przez aliantów najnowszej historii dotyczącej II WŚ (sponsorów i beneficjentów wojny). Dwie grupy żydowskiej lichwy, Rothschildów w Europie i Rockefellerów w USA, są odpowiedzialne za wywoływanie wojen w Europie i na Świecie. Oglądałem już oryginalny film i jest to doskonały materiał na obnażenie kłamstw i oszustw chazarskich żydów aby naciągnąć amerykańskich "gojów" na miliardy. Nazwiska takie jak F. Warburg i niektórych rabinów świadczą o celowym planie zagarnięcia środków bogatych darczyńców na np. akcje propagandowe lub środki na wykup ziem palestyńskich i następnie powstanie Izraela Rothschilda lub plany żydowskich finansistów zatykania dziur i strat fundacjami opłacanymi przez naiwnych chrześcijan. No cóż! Bestia ma numer 666 a 6 milion głodujących zakatowanych i zmartwychwstających co kilka lat od XIX w. Żydów chazarskich czy rosyjskich zbiera fundusz na wielką propagandę holocaustu, który to holocaust został ustalony jeszcze przed II wojną światową i na miesiące przed jej wybuchem. Podane artykuły powinny być opublikowane w formie książeczki z odpowiednim komentarzem historycznym aby obnażyć wielkie kłamstwo i oszustwo na skalę światową. Wraz z taką sensacją powinny być odkryte wreszcie prawdziwe losy Titanica z 1912 roku i pomysłodawców tego makabrycznego przedsięwzięcia z opisem co się stało ze złotem Astora? 6 mln to kabała cyfra magiczna jak umrze 6 mln, żydów to przyjdzie Mesjasz, Mesjasza nie ma ale jest holokaust religia finansowa czyli "pieniendze". Po co i komu służyła "Legenda 6 mln żydów"? Nie wiecie? Tym co się za żydów podają a nimi nie są. Są synagogą szatana. Apokalipsa Św. Jana. Rozsiewając te fałszywki, gromadzili przy okazji fundusze na uzbrojenie i rozpętanie II WŚ. Wiem ile żydów zginęło w II WS, ale myślę, że to była bardzo dobrze zaplanowana akcja, żeby cały spisek nie wyszedł na jaw. To samo się dzieje teraz. Jestem pewien w 100%, że znowu tylko biedni żydzi znowu staną się ofiarami tych, którzy się za nich podają a nimi nie są. Zwróćcie uwagę, że oni są jak my biali w zasadzie nie różnią się od nas ale też mało który wygląda na człowieka. Zwróćcie na fakt, że teraz nagle wszyscy ujawniają swoje pochodzenie. Niemal głośno się do niego przyznają. Ataki na Polskę mają może na celu zgromadzenie kolejnych funduszy i terenu, który będzie służył, no własnie, czemu ma służyć. Nawet ci z Chabad Lubawicz poza tym, że mają brody i kapelusze, w niczym nie przypominają żydów. Pozostaje otwarte pytanie. KIM ONI SĄ?!  https://www.youtube.com/watch?v=s5qZhovPFyQ
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Obnażanie Matrixa – Zbrodnie Syjonizmu przeciwko żydom, Słowianom, Semitom.. Prawdziwe oblicze zbrodniczego syjonizmu i stworzenie państwa Izrael. Odpowiedzialność żydów amerykańskich i angielskich za holokaust: Słowian, żydów, Semitów, Cyganów, innych nacji i… Niemców.

  https://youtu.be/lXSgM6srV3k

  Żyd Jerzy Urban: Obozy koncentracyjne były żydowskie, a nie polskie czy niemieckie.

  https://youtu.be/1MuVExghKe0
  Pol Lechicki Uzupełnienia Autora do Pierwszego Filmu.

  Opublikowany 14 mar 2018

  link do ściągnięcia nagrania na dysk – http://bit.ly/ZbrodnieSyjonizmu Haavara_Agreement – POROZUMIENIE Z HAAVARY 51 Documents – Zionist Collaboration With The Nazis by Lenni Brenner The Seventh Million by Tom Segev West German Reparations to Israel by Nicholas W. Balabkins German Path to Israel by Rolf Vogel The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine by Edwin Black The Jewish Radical Right: Revisionist Zionism and Its Ideological Legacy (Studies on Israel) by Eran Kaplan Gruesome Harvest: The Allied Attempt to Exterminate Germany after 1945 By Ralph Franklin Keeling Hitler’s Willing Executioners – by Daniel Goldhagen Other Losses by James Bacque The Forrestal Diaries – by James Forrestal Germany Must Perish! and The War Goal of World Plutocracy by Theodore Kaufman and Wolfgang Diewerge Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944 – –1950 by James-Bacque KONIECZNIE POSZUKAJ INFORMACJI O; Betar Doar Hayom aka Hayishuv (The Jewish Community) Hazit_HaAm Syjonistyczne zbrodnie przeciwko Żydom – Czerwona Swastyka, czyli jak Zevv Jabotynski stal się Władymirem Hitlerem. Izrael powstał przed oraz w trakcie WWII – przedwojenne mapy Syjonistów z nowymi granicami państw Europejskich Yitzhak Rabin w mundurze SS – zamach, dlaczego i kto? Izaak Gruenbaum Gruenbaum Miał syna Eliezera (ur. 1909), oskarżanego przez władze francuskie o kolaborację z Niemcami w obozie Auschwitz. Elizer zginął w 1948 w walkach z Arabami pod Jerozolimą. Poszukaj kim był Samuel Untermyer – “Judea Declares War on Germany” Linki: https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara… – poszukaj więcej informacji poza Wikipedia (propaganda, cenzura, manipulacje) W 1933 przedstawiciele 18 Kongresu Syjonistycznego postanowili współpracować z Hitlerem, Mussolinim w celu doprowadzenia do zasiedlenia Palestyny przez Europejskich Żydów (bogatych i wykształconych tylko). http://www.wikiwand.com/en/Haavara_Ag… https://en.wikipedia.org/wiki/Betar https://en.wikipedia.org/wiki/Hazit_HaAm http://www.kompas.travel.pl/kraje/pal… Gruesome Harvest: The Allied Attempt to Exterminate Germany after 1945 by Ralph Franklin Keeling – Makabryczne żniwa – 10 milionów Niemców zamordowanych po wojnie przez Jankesów, plany depopulacji poprzez przymusowa sterylizacje (chirurgiczna, chemiczna oraz biologiczna). GORĄCO POLECAM zobaczyć playliste (jeszcze w jezyku angielskim) —— The True Story of German Jewish Relations ——- https://www.youtube.com/playlist?list… Muzyka: Ennja – Voodoo Thank you Ennja http://facebook.com/ennjafg http://soundcloud.com/ennja http://twitter.com/ennjamusic
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Hitler współpracował z żydami jako krypto żyd. Bogaci żydzi również ginęli w obozach koncentracyjnych byli pozbawiani majątków. I bynajmniej nie lądowali w Izraelu. Należy rozróżnić w Historii Narodowego Socjalizmu 2 etapy, jeden do lat 40 tych i drugi od roku 40 tego. Pierwszy etap był taki. W Niemczech na fali Narodowego Socjalizmu odrodzenia narodowego powstała ideologia rasistowska doskonale współpracująca z rasizmem żydowskim. Te dwie ideologie świetnie się uzupełniały ale siebie wzajemnie wykluczały. Hitler nie miał zamiaru wszystkich żydów eksterminować. W zasadzie chciano rozwiązać problem w sposób humanitarny. Wysłać żydów z Niemiec do Izraela czy na Madagaskar. Powstał bank niemiecko żydowski w Haifie. Udzielano kredytów, wspomagano emigrantów w narzędzia rolnicze prowadzono obozy instruktażowe dla młodzieży. Tolerowano ośrodki nacjonalistów żydowskich w Niemczech. Żyd Eichman wyjeżdżał do Palestyny prowadził rozmowy. Wrogiem tych rozwiązań była żydo-Anglia i USA. Powody były takie jak podajesz. Niechęć do żydowskiej biedoty podtrzymywana przez warstwę oświeconych żydów i finansjerę. Powstał problem dla samych Niemiec. Skoro zaczęto na wszelkie sposoby utrudniać emigrację żydów z Niemiec (utrudnienia stwarzane przez Anglików kierujących podówczas protektoratem Palestyny). Mało tego żydzi zadeklarowali oficjalnie wojnę przeciwko Niemcom. Oficjalnie ogłosiła ją prasa angielska w 1933 roku. Nie była to tylko wojna papierowa ale konkretna wojna gospodarcza w postaci narzucanych embargo na handel. Za tą wojną gospodarczą stało dążenie Anglii do zniszczenia Niemiec konkurenta gospodarczego. Niemcy Hitlera odniosły w ciągu dosłownie kilku lat niebywały na skale światową sukces gospodarczy. Za tym sukcesem stanęło publiczne poparcie partii hitlerowskiej. Żeby tylko wymienić kilka elementów tej potęgi gospodarczej wystarczy powiedzieć:

  1. zlikwidowano bezrobocie,
  2. zlikwidowano element kryminalny – po wielu latach Niemiec mógł czuć się bezpiecznie na spacerze;
  3. udzielono bezprocentowych kredytów na budowę domków jednorodzinnych,
  4. określono 8 godzinny dzień pracy,
  5. ustalono obowiązkowe urlopy pracownicze,
  6. opracowano powszechnie dostępny samochód dla świata pracy,
  7. Niemcy Narodowego Socjalizmu zbudowały statki pasażerskie dla świata pracy ( m. innymi Gustloff).
  8. po raz pierwszy Niemiec – pracownik mógł jechać na wczasy zagraniczne,
  9. wskutek współpracy z Palestyną na stołach Niemca pojawić się mogły pomarańcze z Haiffy.
  10. wprowadzono powszechną opiekę lekarską dla świata pracy.
  11. stworzono szkoły młodzieży Hitler Jugend w której młodzież korzystała z parków i natury na obozach harcerskich podejmując się nauki zawodów praktycznych.
  12. dziewczynki uczyły się opieki nad dziećmi, gotowania krawiectwa;
  13. chłopcy uczyli się zawodów praktycznych męskich.
  14. proszę zrozumieć to stało się w ciągu…3 lat od objęcia władzy przez Hitlera.
  15. Niemcy wystąpiły z Banku centralnego i stworzyły własna monetę niezależną od giełdy w Londynie i Nowym Yorku. To ostatnie stało się przyczyną wojny.
  16. Churchill podziwiał Hitlera. Anglicy byli przerażeni tym sukcesem, który zagrażał wyzyskowi ich klasy robotniczej.
  17. do tego stopnia byli tym przerażeni że…. zakazali wpływania Gustloffa do portów brytyjskich – nie chcieli aby robotnik widział jak można wprowadzić reform pracownicze w kraju bez kliki żydowskiej.
  18. Hitler zdecydowanie odsunął żydów od banków, sektora finansowego i od prasy.
  19. odpowiedzią na blokadę gospodarczą Anglików i finansjery żydowskiej wobec Niemiec była tzw. Noc Kryształowa jako reakcja na te wrogie posunięcia,
  20. Narodowym socjalistom zarzuca się "palenie książek", mój Boże, jakie to były książki niech raczą wspomnieć propagandziści lewaccy – była to literatura propagandy bolszewickiej, która rujnowała Niemcy Republiki Weimarskiej, dzieła Marksa; pornografia, która zalewała Niemcy. Bibuła partii bolszewickiej; sztuka tzw. dekadencka, w której celowali żydzi rujnując tkankę społeczna.
  21. zakazano aborcji, prostytucji, marksizm był tępiony, jako ideologia nihilistyczna społecznie,
  22. przede wszystkim Narodowi Socjaliści znieśli "walkę klas" rdzeń ideologii Marksa.
  23. przeciwnie NSDAP zmusiła pracodawców kapitalistów do przestrzegania praw pracowniczych,
  24. skończyło się utrapienie ery współczesnej – rozwarstwienia społecznego,
  25. kapitaliści mieli obowiązek współpracować z robotnikami dla wspólnego dobra jakim było DOBRO KRAJU……
  26. Niemcy stały się w ciągu kilku lat krajem ludzi autentycznie szczęśliwych – czego nie mogą Niemcom wybaczyć do obecnych czasów wszelkiej maści propagandowe urzędasy..
  27. powstawały ośrodki wypoczynkowe nie dla elity, ale świata pracy.
  28. młodzież z ubogich rodzin otrzymała szanse darmowej edukacji na uczelniach ze statusem akademickim.
  29. w domach robotniczych pojawiły się pralki…lodówki.
  30. Standardu życia w Niemczech mogli pozazdrościć Anglicy i Amerykanie nękani kryzysem i głodem połączonym z brakiem pracy. Tak było do lat 40.
  31. Żydów nie aresztowano pozwalano im emigrować, mogli wywozić swoje rzeczy i zachować… swoje konta bankowe nawet na emigracji,
  32. niestety wojna na kontynencie, która w rzeczywistości sprowokowali Anglicy stała się główna przeszkodą wobec "rozwiązania kwestii żydowskiej".
  33. Palestyna stała się zamknięta, USA zablokowały możliwość imigracji żydów z Niemiec.
  34. Warunki wojny spowodowały, że większość młodzieży męskiej została powołana do wojska. Nie miał kto pracować w przemyśle.
  35. Stworzono wiec Obozy Koncentracyjne celem zatrudnienia ich pensjonariuszy w przemyśle. Taka była idea. Ale realia życia nie są idealne. Pojawiły się nadużycia dowództwa w tych obozach, początkowo surowo karane. W każdym razie sadyści jacy stanowią zawsze pewien procent społeczeństwa znaleźli obszar na którym mogli się wyżywać.
  36. To że były to początkowo Obozy Pracy stanowił napis na bramach obozowych "Arbeit macht Frei".
  37. Okrucieństwa wojny, braki w zaopatrzeniu, ruina systemu transportu, doprowadziły do tego, że obozy stały się obozami śmierci – z powodu braku żywności; leków; środków higieny.
  38. Większość ofiar śmiertelnych zbierała zaraza tyfusu z powodu wszy.
  39. Trzeba wspomnieć ze istniały różne klasy obozów. Obozy pracy tzw. korekcyjne – wychowania przez prace, ale także obozy zagłady, gdzie prace stosowano jako środek wyniszczenia biologicznego. Do takich należał Mauthausen (kamieniołom w Austrii)
  40. Liczba ofiar żydów zamordowanych w obozach jest znacznie przesadzona przez propagandę. Żyd który by dyrektorem obozów przesiedleńczych po wojnie w Niemczech dla żydów mówił, że zginęło ich wszystkich z ogólnej populacji w Europie Zachodniej i Wschodniej 826 tys. ! On był w tej "komisji” wyliczał ile zginęło!
  41. Istniały zbiorowe mordy; rozstrzeliwania ale…. nie było nigdzie na terenie III Rzeszy komór gazowych, w których by truto ludzi. Cyklon B był stosowany do odwszawiania ubrań i rzeczy więźniów. Załogi obozów bały się zarazy tyfusu.

  Ps..Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie… Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Guberni, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie niespotykany. Adolf Hitler. 4 .03.1944.
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  https://jewishdeathcamps.com/#section-home
  A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, Chabadskiego przywódcy.(Zmarł w 1994 roku)

  Plan „wybrańców Boga”

  1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza.
  2. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z żydami przez wspólne interesy.
  3. Co prawda, tych "spokrewnionych" później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa.
  4. Słowianie, a wśród nich Rosjanie to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie.
  5. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności .
  6. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji.
  7. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ.
  8. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia.
  9. Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas.
  10. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują "bezprawnie" zabrane im ziemie, itd.
  11. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe.
  12. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pola chaosu, zamętu ), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich. Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo.
  13. Do świadomości Słowian, profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie , "antysemita". Słowo, "żyd" będą wymawiać szeptem. Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja, przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskiego super wywiadu Mossadu za zabicie żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami, na granicach, gdzie żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów , to "Haniebne wyrodki", 2009 rok.
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Obnażanie Matrixa - Zbrodnie Syjonizmu przeciwko żydom, Słowianom, Semitom...

  https://www.youtube.com/watch?v=lXSgM6srV3k

  Ps.. Świetna robota. Ja też dzielę się wiedzą:
  Adolf Hitler był Chazarem. Pisze o tym nie kto inny jak żydowski dziennik Haaretz. [Żyd aszkenazyjski to Chazar. "Druga charakterystyczna haplogrupa genów Hitlera należy do żydów aszkenazyjskich. Żydzi chazarscy inaczej Aszkenazyjscy są biali tak jak biali. Zaś prawdziwi Hebrajczycy mieli włosy czarne i ciemną skórę, ale nie czarną. Żydzi chazarscy inaczej Aszkenazyjczycy nie są potomkami Szema stąd nie są Semitami, ale za to są wielkimi antysemitami. Widać to po tym jak traktują Palestyńczyków prawowitych potomków starożytnych Hebrajczyków. W ogóle naród żydowski jest wymyślony dlatego dawniej nie było nacji o nazwie żydzi tylko Hebrajczycy.To jest tak namieszane przez tych Chazarów, bo to oni po wymordowaniu starożytnych Hebrajczyków przejęli ich tożsamość i wierzenia. Wierzenia olali przechodząc na ciemną stronę mocy. Oni namieszali straszliwie dlatego dla przeciętnego Kowalskiego czy to Chazar, czy Hebrajczyk, czy Izraelita, to będzie jedno i to samo, a tak nie jest. Ważne by wiedzieć, że Chazarowie to nie Hebrajczycy, że nie są Semitami tylko Azjatami, że mają skórę białą tak samo jak Europejczycy i ,że są naszymi największymi wrogami okupantami razem z Watykanem i KRK na czele. Rządzą Watykanem jest ich tam pełno tak jak w KRK. W KRK i Watykanie mamy pełno przechrztów itp..]..Izraelski Dziennik Haaretz: Testy DNA Ujawniają żydowskie i afrykańskie Korzenie Hitlera. W najnowszym 28. numerze pisma historycznego "Glaukopis", w dziale z ciekawymi cytatami z polskojęzycznej i międzynarodowej prasy, przedrukowana została informacja "Testy DNA ujawniają żydowskie i afrykańskie korzenie Hitlera" z najstarszego, wydawanego od 1918 roku, izraelskiego dziennika Haaretz. Według Haaretz flamandzkojęzyczny belgijski tygodnik "Knock" opublikował artykuł dziennikarza Jeana-Paula Muldersa, który na podstawie badań genów 39 krewnych Adolfa Hitlera z Austrii i USA przeprowadzonych przez genetyka Ronnego Decorte ustalił, że według badań DNA Hitler miał murzyńskich i żydowskich przodków. Na podstawie badań genetycznych w grupach chromosomów wskazujących na etniczne pochodzenie zwanych haplogrupami. Dominująca u Hitlera haplogrupa E1b1b1 jest bardzo rzadka u mieszkańców Europy zachodniej. Występuje u 25% Greków i Sycylijczyków najpewniej pochodzących z Afryki. Zaś najczęstsza jest u mieszkańców Afryki północnej – występuje wśród 80% populacji Berberów z Maroka, Algierii i Tunezji. Posiadają ją też Somalijczycy. Druga charakterystyczna haplogrupa genów Hitlera należy do żydów aszkenazyjskich. Z doniesień mediów elektronicznych w Polsce na ten temat wiadomo, że informacja o aszkenazyjskiej haplogrupie genów Hitlera nie zaskoczyła historyków. Od dawna pojawiały się informacje, że Adolf Hitler był wnukiem patrylinearnym Marii Schickelgruber i żyda o nazwisku Frankenberger. Wiadomość o afrykańskich i żydowskich korzeniach Adolfa Hitlera podały też takie portale i gazety jak: wp.pl, fakt.pl, gazeta.pl, sfora.pl, telegraph.co, uk.Daily Telegraph, The Daily Express. "Ludzie nie mogą się dowiedzieć, kim jestem" - tak podobno oznajmił, kiedy usłyszał o jednej z wczesnych prób zbadania dziejów jego rodziny. "Nie mogą wiedzieć, skąd pochodzę". Tylko naiwniak lub głupek może sądzić, że jakiś człowieczek wyskoczył z jakiejś dziury w Austrii i zawojował cały świat. Jest to rzeczą po prostu niemożliwą, bez wsparcia najmożniejszych i najbardziej wpływowych i możnych ludzi tego świata. Niestety zawsze giną niewinni ludzie! Oby więcej było takich materiałów i ludzi pokazujących te straszne kłamstwa. Historia była i jest ciągle manipulowana przez kłamców z forsą skradzioną innym narodom, morderców i przekupionych zdrajców. A przy okazji, kogo przepraszał prezydent Duda 8.marca? Czy także tych, którzy mordowali swoich braci żydowskich i Polaków, a Polaków nadal w czasie komunistycznego reżimu. No właśnie, już "poszkodowani" wołają o forsę dla wyrzuconych w 1968 roku. Coś chyba pan prezydent nie zna historii i kto wyjechał, często uciekając przed odpowiedzialnością za zbrodnie na Polakach.
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  Ciekawe cytaty.

  "… Państwo pan-żydowskie jest jedynym państwem, które może praktykować światowe rządzenie, podczas gdy wszystkie inne państwa mogą praktykować tylko rządzenie narodowe … Pan-judaizm jest tutaj. Przedsiębiorstwa się zmieniają. Żyd jest taki sam przez wieki …"

  Henry Ford

  "… Z pewnością żyd jest wcieleniem diabła …"

  William Shakespear

  "Żydzi są naszym nieszczęściem."

  Heinrich Van Treitschke

  "Żyd jest z natury odporny na działanie "

  Pierre Proudhon

  "Marks jest żydem i jest otoczony tłumem małych, mniej lub bardziej inteligentnych, sprytnych, zwinnych, spekulujących żydów, tak jak żydzi są wszędzie, agentami komercyjnymi i bankowymi, pisarzami, politykami, korespondentami w gazetach wszystkich odcieni; krótko mówiąc, brokerzy literaccy, podobnie jak brokerzy finansowi, z jedną nogą w banku, a drugą w ruchu socjalistycznym, a ich osły siedzą w prasie niemieckiej. Złapali wszystkie gazety i można sobie wyobrazić, co jest z tego powodu mdłą literaturą."

  Mikhail Bakounin

  "Jaka jest świecka podstawa judaizmu? Praktyczna potrzeba, własny interes. Jaki jest światowy kult żydów? Targować się. Jaki jest jego światowy bóg? Pieniądze! … Co jest zawartego abstrakcyjnie w żydowskiej religii – pogarda dla teorii, dla sztuki, dla historii, dla człowieka jako celu samego w sobie."

  Karol Marks
 • @krzysztofjaw 12:36:35
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/%C5%BBydzi-wed%C5%82ug-Voltera.jpg

  ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami? Infonurt2 : w 1947 roku wydany został w Polsce dekret na podstawie którego karano śmiercią i pozbawiano majątków zdrajców Polski i Polaków w czasie II WŚ. Jak już teraz wiemy było wśród nich setki tysięcy żydów, którzy pracowali dla GESTAPO wydając innych żydów przeznaczonych do likwidacji. Ci przestępcy nie czekając nawet na wyroki uciekli do USA, potem do Izraela, ZSRR, Szwecji i do Ameryki Południowej. Odczekali i teraz wystąpili o zwrot swoich majątków. Ów Dekret z 1947 roku używali żydzi do wydawania wyroków na polskich patriotów AK uznając ich za zdrajców! (np. słynny sędzia Stefek Michnik- Szechter od 1968 r w Szwecji)..1 maja 2011 roku , po zablokowaniu mego wydawnictwa na domenie www.infonurt2.com gdzie ten wyrok od kilku lat był publikowany , ogłosili w Izraelu powstanie komisji do odzyskania swych majątków. Domena z nazwą mego wydawnictwa www.infonurt2.com jest skradziona i Stanisław Smerecki, z Milton Kanada, nielegalnie usługując żydom prezentuje tu pornografię aby mnie zdyskredytować i obniżyć wagę informacji które tu prezentujemy. Wyrok USA, jako gwaranta nowego porządku w Europie, nadal obowiązuje i nie mają oni żadnego prawa do żadnych majątków ani w Polsce ani we Wschodniej Europie! Obecne wyłudzanie majątków i próba zajęcia lasów w Polsce jest zwykłą grabieżą wykonywaną wspólnie z lokalnymi żydami, którzy wykorzystując nielegalnie ( poprzez sfałszowane wybory) zajmowane stanowiska w rządzie i administracji występują w roli paserów dysponującymi skradzionymi posiadłościami co jest zwykłym pospolitym kryminalnym przestępstwem. Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ? Na jakiej podstawie wyżej wymienione osoby sprawujący Konstytucyjne urzędy, pomimo istnienia tego wyroku wyrażali obietnice zwrotu bezprawnych roszczeń żydom ? Dlaczego wymienieni Panowie podejmowali w imieniu Rzeczpospolitej nieuprawnione zobowiązania w tym zakresie ?

  Bohdan Szewczyk. Kanada. Ps..Wyrok pod linkiem ponieważ obszerny, polecam przeczytać!.


  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/zero-odszkodowan-zydom-oszczerczy-pozew-i-wyrok-sadu-usa-wydany-3-marca-2006-obecnie-od-lat-zydzi-rabuja-polskie-mienie-narodowe/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej