Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
670 postów 1787 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Skąd te systematyczne ataki na Polskę?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zadziwiające jest – aczkolwiek symptomatyczne – że ów polityczno-medialny atak na nasz kraj i nas wszystkich Polaków nastąpił w sposób zintegrowany i globalny.

 Od samego początku rządów PiS nastąpił frontalny atak na Polskę i Polaków. Atak kuriozalny i zaskakujący oraz szkalujący i obrażający państwo polskie a także nas wszystkich. Atak oparty na kłamstwie, manipulacji faktami i tezami już bezapelacyjnie udowodnionymi: Polska to totalitarne i ksenofobiczne oraz homofobiczne państwo bezprawia, Polacy to faszyści i naziści, polski patriotyzm to skrajny szowinizm a raczej na pewno już daleko posunięty nacjonalizm, obecny polski rząd to niemal rząd nazistowski z a’la drugim A. Hitlerem albo co najmniej drugim W. Putinem na czele z J. Kaczyńskim (zobacz: ostatnia okładka Newsweeka). Polska jest dla nich faszystowska i szowinistyczna oraz skrajnie katolicko-ksenofobiczna a tym samym "antysemicka". Ludność Polski jest nietolerancyjna i antyimigrancka a sama Polska jest krajem niszczącym wszelkie mniejszości: od narodowych do seksualnych (LGBT+) gdzie króluje tzw. "mowa nienawiści"… itd., itp.

 
Zadziwiające jest – aczkolwiek symptomatyczne – że ów polityczno-medialny atak na nasz kraj i nas wszystkich Polaków nastąpił w sposób zintegrowany i globalny. Setki antypolskich i kłamliwych artykułów na całym świecie, niemal identyczne – jak z jakiejś wcześniej przygotowanej „matrycy” – i szkalujące nas treści w opiniach wielu polityków, wszelakich „dziennikarzyn” i różnych „autorytetów” na całym świecie czy dyskusja o Polsce w PE wraz z bezprawnym i opartym na kłamstwie przyjęciem jakiejś rezolucji kłamliwie oczerniającej Polskę jako kraj nie spełniający unijnych norm praworządności, kryteriów demokracji i zapisanych w traktatach unijnych praw podstawowych.
 
Oceniając całą antypolską kampanię z ostatnich lat nie można raczej oprzeć się wrażeniu, iż została ona szczegółowo przygotowana dużo wcześniej i była oraz jest zapewne częścią o wiele większej „gry”, której ostatecznego celu nie znamy bądź się tylko domyślamy, ale która zapewne rozpisana jest na wiele działań mających na celu przede wszystkim zmianę władzy w Polsce a tym samym m.in. rozbicie Grupy Wyszehradzkiej i nie dopuszczenie do powstania tzw. „koalicji międzymorza” będącej popieraną przez USA alternatywą dla obecnego kierunku rozwoju UE zmierzającego w stronę utworzenia jednego, beznarodowego i pozbawionego granic „superpaństwa”.
 
 Trzeba zatem zadać sobie pytanie: o co naprawdę chodzi w tym całym ataku na Polskę?
 
 Częściowo na to pytanie padła już odpowiedź, ale warto ją uzupełnić pewnymi cząstkowymi „teoriami spiskowymi”, które tak naprawdę mogą się okazać całkiem realne i prawdziwe, bo zawsze piszę, że cała historia to tak naprawdę historia spisków.
 
Zmieniając dotychczasową kompozycję moich tekstów, gdzie z reguły wnioski były przeze mnie przedstawiane dopiero na końcu tekstu i po dość długim rozpisywaniu się na temat poszczególnych logicznych faktów je potwierdzających, dziś od razu przedstawię moje „teorie spiskowe”. Oczywiście dalej jakby celem pośrednim prowadzącym do innych, nawet ważniejszych celów owego ataku pozostaje zmiana władzy w Polsce za wszelką cenę, każdą cenę. Dlatego można się spodziewać ze strony PO-KO bardzo brutalnej i opartej na emocjach kampanii wyborczej do jesiennych wyborów.
 
Uwzględniając powyższe można przedstawić co najmniej cztery główne i subiektywne cele albo raczej wiązki celów głównych ataku na Polskę, wcześniej i teraz też… celów wzajemnie na siebie oddziaływających na zasadzie „sprzężenia zwrotnego”…

Po pierwsze, wedle mnie najważniejsze: osłabienie międzynarodowej pozycji Polski jako państwa zdolnego do utworzenia wewnątrzunijnej koalicji państw, która byłaby skutecznym „porozumieniem” blokującym niektóre bezsensowne i groźne w skutkach decyzje elit unijnych. A jakie to może być zagrożenie dla tych elit pokazał M. Morawicki blokując szefowanie KE przez F. Timmermansa (czy jakoś tak - nigdy nie wiem, ile on tych "m" ma w nazwisku). Niepokojące dla  tychże elit w odniesieniu do Polski jest też coraz ściślejsza współpraca w ramach Trójmorza i ścisły sojusz z USA... bo jak wiemy w Niemczech czy też we Francji nie pałają raczej miłością do Amerykanów.
 
Przesiąknięte chorą wizją jednego beznarodowego i pozbawionego chrześcijaństwa superpaństwa Europa, lewacko-demoliberalne elity UE boją się też zmiany tego kierunku rozwoju w stronę UE jako Europy Ojczyzn a za takim rozwiązaniem optuje Polska i wiele innych krajów europejskich. I to właśnie Polska – jako największa z tych krajów oraz mająca strategiczne geopolityczne położenie w centrum Europy - stanowi najbardziej groźne państwo dla elit UE, państwo, które może zbudować „nową Europę”.
 
Wedle mnie właśnie o to chodzi teraz szujom antypolskim i antyeuropejskim: o radykalne osłabienie międzynarodowej pozycji Polski i jej możliwości wchodzenia w koalicje z innymi państwami, w tym koalicji, które sama by zawiązywała i im liderowała. Poprzez ten atak na Polskę próbuje się wykreować taką o niej opinię, aby inne kraje traktowały ją jako „passe” i negatywnie oraz niejako „wstydziły się” dobrych z nią stosunków, w tym też tworzenia z nią porozumień koalicyjnych. Bo przecież jak można być w koalicji z krajem „ukąszonym” faszyzmem, antysemityzmem, nietolerancją, ksenofobią, putynizmem, itd… Nieprawdaż? Buduje się więc tą swoistą ”antypolską fobię” z nadzieją, iż Polska nie będzie w stanie zbudować dziś koalicji blokującej niektóre bezsensowne decyzje UE. S jeśli Polsce się to nie uda, to dla chorych elit unijnych pozostanie otwarta droga do zniszczenia państw narodowych, zniszczenia chrześcijaństwa, zniszczenia łacińskiej Europy jaką jeszcze teraz – choć częściowo - znamy!
 
Po drugie uzależnione i wynikające też z pierwszego: zastopowanie odbudowy polityczno-gospodarczo-militarnej siły Polski wraz z osłabieniem tempa zacieśniania współpracy Polski z USA...
 
Bez wątpienia można zauważyć, że przez ostatnie cztery  lata Polska zaczęła odbudowywać się zarówno w sferze gospodarczej, jak i militarnej oraz politycznej, powoli stając się podmiotem a nie przedmiotowym: po części landem niemieckim a po części wasalem ruskim. Na pewno tracą na tym Niemcy i niemiecki oraz międzynarodowy biznes, który do 2015 roku mógł spokojnie drenować Polskę z setek miliardów złotych, w tym też nielegalnie bądź za zgodą D. Tuska i jego antypolskiej ferajny.
 
Politycznie i gospodarczo więc dla Unii Europejskiej, czyli IV Rzeszy Niemieckiej i dla wielkich międzynarodowych korporacji oraz gospodarczych grup mafijnych (np. zajmujących się „karuzelami VAT-owskimi”) idealną byłaby sytuacja powrotu do tego „co już było” a upadek obecnego rządu przejawiający się w przegraniu jesiennych wyborów i przejęcie władzy przez „partię antypolską” to oczywiście im gwarantuje. Stąd zapewne i naciski rządów Niemiec czy Francji oraz korporacji na oczernianie Polski i Polaków.
 
Degradacja wewnętrzna i zewnętrzna Polski jest też oczywiście marzeniem Rosji, która już raczej nie może znieść rozbudowy zdolności militarno-obronnych Polski (np. wojska USA w Polsce, rakiety „Patriot”, drony bojowe, WOT) i jej dążności do dywersyfikacji źródeł energii (np. dostawy amerykańskiego gazu LNG), co właśnie w ostatnich dniach nabrało zintensyfikowanego tempa…
 
I dlatego też sądzę, że teraz wojna hybrydowa Rosji przeciw Polsce zaostrzyła się i zostały też uruchomione odwody w postaci „swoich skurwysynów”, czyli a’la lub agentów lub też nieraz podwójnych agentów (np. niemiecko-rosyjskich o np. hipotetycznym pseudonimie „oscaro-czieriełacha”), albo „pożytecznych idiotów”, których Moskwa uważa za „swoich ludzi” w Warszawie, Berlinie, Brukseli czy tam gdziekolwiek a przecież już dawno Moskwa określiła, jacy to ważni ludzie są „ich” np. w naszej Polsce i którzy to „żółwikują”, ściskają się z nim publicznie i rozmawiają z nim po nadmorskich molach. I mają ich zapewne wielu w różnych krajach… Oj… nie zapomnę opisu trzęsącej się ze strachu przed dobermanami W. Putina A. Merkel podczas jednego z bezpośrednich spotkań tych polityków w Moskwie… Co jeszcze – oprócz tego, że A. Merkel panicznie boi się psów – wie o niej KGB-ista W. Putin, który onegdaj był agentem/rezydentem w NRD i to w czasie, gdy A. Merkel pięła się po szczeblach socjalistyczno-niemieckiej kariery?
 
Trzeba by wspomnieć jeszcze, że w przypadku utrzymania dobrych stosunków z USA Polska wraz z sojusznikami może stanąć na drodze pewnej zadziwiająco bliskiej współpracy gospodarczo-politycznej pomiędzy Niemcami a Rosją. Ten stan wzajemnych powiązań często jest określany kondominium niemiecko-rosyjskim i ma mocne umocowanie w historycznych relacjach między tymi państwami i jest szczególnie groźne, zwłaszcza dla Polski. Osłabienie Polski i pozbawienie jej europejskich i zamorskich sojuszników staje się jednocześnie wzmocnieniem owego kondominium, które realizuje własne cele, czego przykładem jest chociażby Nord Stream 1 i 2, ale też i inne umowy. Ale też osłabienie sojuszy Polski z USA automatycznie zwiększa hegemonię Niemiec w Europie. Zresztą D. Trump to zauważa i proponuje nawet... przeniesienie części wojsk amerykańskich stacjonujących w Niemczech do Polski... podając jako powód niewystarczającą składkę Niemiec do NATO.
 
Istotnym może też być fakt, iż Polska być może domagać się będzie „reparacji wojennych” od Niemiec, co może być dla nich dość kosztowne, zarówno w sferze finansowej, jak i w polityczno-historycznej…  Wydaje się, że chyba dla Niemiec ważniejsza jest ta ostatnia, bo może przekreślić kilkudziesięcioletnią narrację historyczną mającą na celu zniesienie odium winy za II WŚ z Niemiec na jakichś nieznanych bliżej nazistów a w konsekwencji na odkrytych właśnie nazistów w postaci Polaków. W takiej narracji historycznej Niemców – po zapłacie przez nich Żydom reparacji wojennych – wspierają w większości światowe środowiska żydowskie wraz z nawet dużą częścią a może całym rządem Izraela.
 
Po trzecie: wykreowanie Polski na faszystowsko-nazistowską może też służyć zbudowaniu fundamentu dla kolejnej wewnętrznej próby obalenia obecnych rządów, czyli kolejnego „puczu” „partii antypolskiej” i to nawet jeżeli PiS by wygrał kolejne wybory i utworzył nowy rząd. Ten nowy będzie tak samo atakowany, może nawet brutalniej.
 
Po czwarte zaś: zmuszenie w końcu Polski do zapłacenia żydowskim organizacjom mitycznego i bezprawnego odszkodowania za utracone przez Żydów na terenie Polski bezspadkowe mienie w czasie okupacji niemieckiej i komunistycznej. I ten temat może niestety negatywnie wpłynąć na stosunki Polski z USA.
 
Zastanawiający jest ten obecny i aktywny udział „czynnika żydowskiego” w szkalowaniu Polski. Oczywiście to środowisko już od kilkudziesięciu lat (a może nawet dużo, dużo dłużej) próbuje uczynić z Polaków prześladowców Żydów, „antysemitów” współwinnych zbrodni Holocaustu. To prawda i z tym musimy walczyć, tym bardziej, że tak naprawdę nasza współpraca z USA wymusza też współpracę z Izraelem, więc wydaje się, iż Izrael też powinien złagodzić swoją „antypolskość”, czego na razie nie zauważam.
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 
Post jest chroniony prawem autorskim. Może być kopiowany w całości lub w części jedynie z podaniem źródła tekstu na bloggerze lub innym forum, gdzie autorsko publikuję. Dotyczy to również gazet i czasopism oraz wypowiedzi medialnych, w których konieczne jest podanie moich personaliów: Krzysztof Jaworucki, bloger "krzysztofjaw".

KOMENTARZE

 • Autor
  Sondaż Estymatora po Kuchcinski Travel:
  PiS 46%
  KO 30%
  Lewica 10%
  PSL 5%

  Mimo 3 opozycyjnych komitetów w Sejmie, PiS miałoby bezpieczną samodzielną większość

  http://antykomunista.neon24.pl/post/150141,wiejski-glupek-z-wiejskiej
 • @Autor
  Tak szczerze?

  Aby Autora nie pogrążać dosadnymi epitetami:
  pomieszanie z poplątaniem.

  Brak jednej linii, trochę uwag poprawnych, ale przemieszanych z typowymi bzdetami.


  Mimo wszystko - liczyłem na bardziej zdrowe rozumienie istniejących zależności.
 • @
  Bloomberg: USA nie będą w stanie zapobiec budowie gazociągu z Rosji do Europy.
  Senat Stanów Zjednoczonych spóźniał się z próbami uniemożliwienia budowy gazociągu z Rosji do Niemiec. Senatorowie właśnie przygotowują się do głosowania nad ustawą wprowadzającą sankcje za budowę podwodnej części gazociągu Nord Stream-2 na Morzu Bałtyckim, podczas gdy projekt jest prawie ukończony - jego oficjalne zakończenie planowane jest na ten rok
  Zostało to zgłoszone Bloombergowi przez starszego pracownika z Oxford Institute for Energy Research Jonathan Stern.
  Jonathan Stern twierdzi, że kontrowersyjne wysiłki Waszyngtonu mające na celu zapobieżenie budowie gazociągu przypominają nieudane działania ograniczenia sowieckiego eksportu gazu do Europy w erze Reagana na początku lat osiemdziesiątych.
  „Wtedy podobne próby spotkały się z oporem i były nieskuteczne, myślę, że dziś możemy spodziewać się tego samego rezultatu”, zauważa Stern.
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-31/senate-panel-advances-u-s-sanctions-for-nord-stream-2-pipeline
 • @fretka 13:07:06
  To dobrze czy zle
  Tak zapytam

  8-))))
 • @Husky 13:14:27
  zależy od punktu siedzenia.
 • @
  Gazprom nazwał konsekwencje ominięcia duńskich wód przez Nord Stream 2
  Długość w Nord Stream 2 mogłby wzrosnąć o 34 kilometry, gdyby Dania zgodziła się na trasę omijającą wody terytorialne przez wyłączną strefę ekonomiczną, powiedział wiceprezes Gazpromu Oleg Aksyutin.
  „Jeśli chodzi o przedłużenie trasy, jest to około 34 km. Dużo to czy mało? Dziś prędkość statku do układania rur, który zajmuje się układaniem gazociągu, wynosi około 4–5 km dziennie. Oznacza to, że jest to w przybliżeniu dodatkowy tydzień pracy ”, powiedział Aksyutin na antenie Rossija-24, donosi TASS .
  Nord Stream 2 będzie przechodził przez wody terytorialne lub wyłączne strefy ekonomiczne Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Spośród tych krajów Nord Stream 2 AG musiał uzyskać pozwolenie na budowę tylko z Danii.
  Premier Danii Lars Lekke Rasmussen przyznał, że Dania nie jest w stanie ingerować w budowę Nord Stream 2, ale jest w stanie spowolnić realizację tego projektu.
  https://vz.ru/news/2019/7/15/987516.html
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:31:54
  Chciałem krótko a nie zawsze tak można. Tym niemniej próbowałem wskazać, że przeciw nam jest duża część Żydów, Niemcy i ich UE, Rosja. Ze wszystkich stron nas nie lubią i musimy jednak to przetrwać.
  Pozdrawiam
 • @Husky 12:04:36
  To znaczy, że PiS ma około 50% poparcia a afera z Kuchcińskim nic opozycji nie dała, no może dwa lub trzy procent wzrostu PO kosztem Lewicy, ale PiS ma też wzrost o około 2%.
  Pzdr
 • @fretka 13:27:36
  Czyli od (za) mieszkania
  Rozumiem
  Panimaju

  8-)))))
  pzdr.
 • @Husky 12:04:36
  Nie zapomnę słów Lisa, że Polacy są głupsi niż myślimy. Oj mądrzejsi totalniacy niż myślicie... Ha, Ha
  Pzdr
 • @fretka 13:52:13
  //Spośród tych krajów Nord Stream 2 AG musiał uzyskać pozwolenie na budowę tylko z Danii.//

  Przykre

  8-))))
 • @krzysztofjaw 15:23:52
  13 pazdziernika dostana totalny wpi*rd*l
  8-)))))
 • @krzysztofjaw 15:18:31
  Twierdzenie, że Trójmorze popiera USA - jest wątpliwe.
  USA popiera Trójmorze jako Judeopolonię - z opcją wykorzystanie nie tylko Polski, ale i innych państw regionu jako wsparcia żydowskich interesów.
  Pytanie: w jakim zakresie PiS wykorzystuje to wsparcie na rzecz realizacji Polskiej racji Stanu?
  Tego nie zauważyłem w notce, a przeciwnie.
 • Swego
  Czasu przeprowadzono badania na którymś z amerykańskich uniwersytetów i zadano pytanie, jakiej narodowości byli naziści? Wszyscy odpowiedzieli, że byli to Polacy. Ani NRF, ani Francja, ani nawet,, zła,, Rosja nie uchwaliła w swoim parlamencie ustawy 447 i ichniejszy prezydent ją podpisał. Zrobiły to USA. To kto jest naszym wrogiem, a kto nim nie jest tak naprawdę?
 • @Husky 15:40:20
  Oczywista oczywistość.
  - Gdzie przebiega Nord Stream 2
  - Tam gdzie chce.
 • @fretka 16:21:36
  Szanuje Twoj patriotyzm
  My tez mamy podobny

  8-)))
 • @Husky 16:27:32
  ''Patriotyzm nie jest skomplikowanym uczuciem, ma go nawet kot'', jak to mówił Bułat Okudżawa.
 • @fretka 16:21:36
  Co robi rosja ze swoimi "obywatelami"?
  Co chce!!
  Five employees of Russia's atomic agency have been killed in a blast at a military test site in northern Russia, the state-run Rosatom said Saturday.

  The five were killed "while testing a liquid jet propulsion system," Rosatom, which oversees all Russian nuclear projects, said in a statement on its website.
  It added three more people were injured and "have burns of varying severity."
  The incident happened Thursday near Severodvinsk, a town in the Arkhangelsk region which is home to a naval base and a shipyard.
  The Russian Defense Ministry said at the time that two people died while testing the liquid jet propulsion system and that no dangerous substances were released into the atmosphere.

  https://edition.cnn.com/2019/08/10/europe/russia-jet-propulsion-blast-radiation-intl/index.html?utm_source=twCNN&utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2019-08-10T16%3A22%3A06
 • @Husky 12:04:36
  a co z Konstytucją, dadzą radę zmienić? ;-((
 • Jak Polacy mogą się uratować?
  Jezus Chrystus:
  (…)
  Szatan podjął batalię, aby zlikwidować polski Naród. W Polsce pracują agenci wielu obcych wywiadów, naciskają na rządzących, aby tworzyli prawo, według ich woli. Masowo i za marne kwoty wykupowane są przez inne mocarstwa polskie dobra narodowe (ziemie, złoża mineralne i naturalne). Ludziom się wydaje, że mają jakiś wpływ, bo dokonują swojego wyboru. Nastąpił już kolejny, tajny rozbiór Polski, a teraz powoli będzie likwidowany Kościół w Polsce, tak jak jest w Niemczech. Polacy będą rozproszeni, albo wynarodowieni, a ci co zostaną w kraju na miejscu, zmuszeni będą do morderczych szczepień i zwalczani promiennikami elektromagnetycznymi 5G.
  Jeżeli nie chcecie zginąć, jeżeli chcecie przewodzić światu tak, jak wam zapowiedziałem, pełnić Wolę Boga, musicie się sprężyć, zacząć uczciwą narodową modlitwę, pokutę oraz posty i ekspiacje, zaprzestać czynienia masowych profanacji. Podejmijcie to, co do was mówię, zechciejcie zmienić swoje postępowanie, zacznijcie modlitwę i pokutę, a dość szybko zmienię wasz los i dole na lepszą.
  Kładę przed wami wybór, co wybierzecie? Życie czy śmierć? Grzech czy pokutę? Nie obawiajcie się szatana i jego zemsty, on straszy, ale jeżeli się jemu dobrowolnie poddacie, wówczas będzie miał możliwość zrealizowania swoich gróźb. Jeżeli będziecie realizować Bożą Wolę, modlić się, pościć, umartwiać się, to szatan nie będzie mieć do was dostępu.


  Przekaz z 25.07.2019
  www.viviflaminis-deogracias.pl.tl
  albo wpisać: żywy płomień wita serdecznie
 • @krzysztofjaw 15:39:10
  Skąd te systematyczne ataki na Polskę?

  Nie zapomnę słów Lisa, że Polacy są głupsi niż myślimy.

  Autor, czy wchodzenie kozy na pochyle drzewo można nazwać systemem?
  Polacy są na równi pochyłej więc zwierzęta korzystają z okazji.

  pzdr.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej