Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
666 postów 1774 komentarze

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Kupujcie Pismo Święte zanim zostanie zmienione przez Żydów!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!

Talmudyczni Żydzi chcą ingerować w treść i chrześcijańską interpretację Pisma Świętego Nowego Testamentu.
 
Chodzi o przyszłościowe wyeliminowanie tzw. treści antysemickich w Nowym Testamencie i zmianę negatywnego na pozytywny postrzegania faryzeuszy jako faktycznych morderców Jezusa Chrystusa i przypisanie jej rzymskiemu Poncjuszowi Piłatowi, bowiem: "zaczynając od Nowego Testamentu, boskie objawienie manifestujące swą obecność w chrześcijańskich tekstach przybierają formę nienawiści" (za: Katalog rekomendacji Europejskiego Kongresu Żydów, pt.: "Koniec z antysemityzmem) wobec Żydów i stworzyło ziarno nienawiści kończące się żydowskim Holocaustem.
 
Mało tego! Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, czyli pewnego rodzaju instrukcję postępowania chrześcijan w duchu jezusowego Nowego Testamentu! Roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!
 
W tym celu nawet talmudyczni Żydzi stworzyli niejako nową księgę zatytułowaną: "Adnotowany Nowy Testament Żydowski", którego współautorką jest specjalistka od Nowego Testamentu, Żydówka prof. Amy-Jill Levine wykładająca na Vanderbilt University. Jest to jakby nowy, 800 stronnicowy, Nowy Testament z przypisami przygotowanymi przez 70-ciu żydowskich ekspertów.
 
Szok i bezczelność najwyższych lotów!
 
Aby znów było mało! Żydzi chcą aby inne religie, w tym katolicka przeznaczały na tzw. walkę z antysemityzmem około 1% swoich własnych środków a nawet aby poszczególne kraje przeznaczały na walkę z antysemityzmem nawet 0,02% swojego PKB, co w przypadku Polski oznaczałoby 400 mln złotych, nieco więcej niż roczny budżet IPN!
 
Wszystkie powyższe informacje są przedstawione w szokującym artykule Pana Piotra Włodarczyka zamieszczonym w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" pod tytułem: "Bat na antysemitów"
(Włodarczyk Piotr, Bat na antysemitów, Do Rzeczy, nr 19/321: 6-12 maja 2019 roku, s. 21-23).
 
Warto przytoczyć niektóre jego fragmenty z moim komentarzem:
 
– ""Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna" - to tytuł konferencji współorganizowanej przez papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie", której celem ma być "uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy - starożytnych poprzedników rabinów (...) Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, pokreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy a dzisiejszym antysemityzmem"" (s. 21).

Tedy warto przytoczyć Instytutowi Biblijnemu w Watykanie i ojcu Veto słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie a skierowane do faryzeuszy, których interpretację chcą na zlecenie Żydów zmieniać "oświeceni katolicy" i to katolicy w sutannach, i to pod auspicjami papieża Franciszka:
 
"Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].

Sami zaś faryzeusze wydając Jezusa na śmierć zwołali do Poncjusza Piłata: "Ukrzyżuj Go" i zawołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25"

– ""Chociaż dla wielu chrześcijan kampania na rzecz "zrehabilitowania" faryzeuszy może brzmieć kompletnie niedorzecznie, to - zdaniem żydowskich specjalistów ds. walki z antysemityzmem - ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów""- według EKŻ (s.21).

Znów należy wspomnieć, że tak zwana nienawiść nie wynika bezpośrednio z chrześcijaństwa, które modli się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, ale bezpośrednio z żydowskiej księgi Talmudu, który zionie nienawiścią wobec chrześcijaństwa i w mniejszym stopniu wobec islamu a główną przyczyną jest odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa za Mesjasza. (piszę w o tym szeroko w moim cyklu o Talmudzie, który zresztą powstawał również na długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa).
 
– ""Jak zauważa John L. Allen Jr., żydowscy naukowcy, którzy uczestniczą w konferencji, chcą doprowadzić do "zrehabilitowania"  faryzeuszy przez Kościół Katolicki. Co ciekawe sam papież Franciszek, który ma przyjąć uczestników konferencji na prywatnej audiencji, wielokrotnie używał odniesień" negatywnych wobec faryzeuszy (...) ale "używał odniesień do faryzeuszy i faryzejskości, by uwidocznić w ten sposób różnicę pomiędzy katolicyzmem "sztywnym", "skostniałym" a katolicyzmem "otwartym"" a sam Franciszek został przedstawiony w w/w dokumencie "Koniec z antysemityzmem" jako przyjaciel Żydów" (za: s. 21,22)
 
Jako wierny Kościoła Katolickiego od dawna jestem niejako skonfundowany słowami a tym bardziej poczynaniami papieża Franciszka. Wcześniej były to m.in. w Wielki Czwartek obmywanie nóg muzułmance i kobiecie, brak Krzyża Świętego w papieskim w filmie ekumenicznym, brak papieskiego błogosławieństwa w momencie rozpoczęcia pontyfikatu, przyjmowanie rotarian w Watykanie, nabożeństwa ekumeniczne, artykułowanie braterstwa zamiast miłości i ewangelizacji, relatywizowanie grzechów dotyczących małżeństwa i przyjmowania Komunii Świętej. A moje skonfundowanie jest tym większe, im dłużej żyje (wbrew zapowiedziom) i staje się coraz aktywniejszy papież Benedykt XVI - który jest papieżem czy też nie? Stawiam sobie pytanie...
 
– "Publikacja EKŻ postuluje, by program nauk religii chrześcijańskiej oraz podręczniki powstawały przy udziale specjalistów od judaizmu, a także ekspertów od antysemityzmu, by usunąć wszelki przekaz, który mógłby napędzać antysemityzm. Stosunek do faryzeuszy ma być - jak można wywnioskować z raportu - wyznacznikiem poziomu antysemityzmu (...) by w głowach uczniów nie powstało przekonanie i powiązanie konfliktu na linii Jezus - faryzeusze ze śmiercią Chrystusa a zamiast tego należy wskazywać Poncjusza Piłata jako na winnego ukrzyżowania Jezusa (...) Chrześcijańscy i muzułmańscy duchowni, a także nauczyciele religii powinny uczyć w swoich parafiach i szkołach tego, czego nauczyli się na temat antysemityzmu"" (s. 22, 23).
 
Ten fragment nie wymaga żadnego komentarza, bo jest hipokrytyczny i kuriozalny a poza tym jego realizacja zachwiałaby fundamenty chrześcijaństwa.
 
Dalej w artykule padają informacje o finansowaniu całej tej kampanii przeciw chrześcijaństwu, pod pozorem "walki z antysemityzmem", który od zarania powstał li tylko ze względu na treść Talmudu i postępowania Żydów na świecie, postępowania wobec innych, gojów a nie "wybrańców Boga" - Żydów.
 
W świetle powyższego chyba słusznym wydaje się postulat równości wszystkich religii, więc warto też, aby program nauczania religii judaistycznej i talmudycznej był recenzowany przez chrześcijan i muzułmanów oraz żeby usunięto z nich wszelkie treści przede wszystkim antychrześcijańskie, ale też i antymuzułmańskie.
 
W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów".

(parafraza wcześniejszego żydowskiego cytatu: ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów)
 
A może wzorem  "Adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego" stworzyć nowy Talmud, który uzupełniony zostanie przypisami kilkudziesięciu specjalistów chrześcijańskich?

Jeżeli tak, tylko sarkastycznie i ironicznie,  można też wnieść apel: Żydzi, kupujcie Talmud zanim chrześcijanie zmienią jego treść!
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
 

KOMENTARZE

 • Za późno!
  Już dawno usunęli drugie przykazanie z X jakie otrzymał Mojżesz, sfałszowali dodatkowo jedno z przykazań robiąc z niego dwa, by liczba przykazań się zgadzała, i tak drukują w katechizmie, byście ich nie wypełniając brnęli w balwochwalstwo i sami wykluczali się z ludu bożego.
 • Autor
  "W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów"."

  Tak nie można bo to by były jakieś przezbytki zrównujące Nowy Testament i Talmud, a to nie ten sam poziom.
  Nowego Testamentu nie wolno zmieniać bo to jest zapis źródłowy, nie interpretacja.
  Talmud można bo Talmud to ludzki wymysł - dowolna interpretacja "przypadkowych" rozmówców, to jest ich wymysł.

  Tylko że nam to nie jest do niczego potrzebne, a nawet jest zupełnie bałamutne, bo wytworzy tylko inną interpretację, a więc zalegalizuje interpretacyjny sposób pojmowania rzeczywistości.
  - Ci co interpretują wyrosną w sensie ideologicznym nad samego Boga.
  Talmud w sensie sposobu rozumowania musi być odrzucony w zupełności, bo przy nim nie ma mowy o żadnym dialogu. Przy nim zostaje tylko najdalej idąca separacja żydów od innych ludzi.

  Natomiast to iż oni chcą recenzować Nowy Testament jako rzekomo antyżydowski też opiera się na ich wymyśle. Tak nie można.

  Najpierw to oni odrzucili Jezusa, oczekiwanego Mesjasza, bo im wytykał herezje faryzeuszy i uczonych w piśmie, po czym Go skrzywdzili, a więc i znienawidzili chrześcijaństwo ("Jak kto kogo skrzywdzi to i znienawidzi"). A jak znienawidzili to i chcą likwidować. Co z ich strony jest tu perfidią, to to iż swój sposób rozumowania chcą przypisywać chrześcijanom.

  Prawda nigdy nikomu nie szkodzi. Ona tylko przywołuje do porządku, do normalności i natury, ustawia na drodze dobrej.
  Prawda którą głosi Nowy Testament nie jest antyżydowska. To żydzi, którym Jezus przyniósł światło prawdy, a którzy wolą trwać w ciemności i "w mętnej wodzie ryby łowić" występują przeciw prawdzie.

  Dopóki nie uznają prawdy jedynej nie ma dyskusji. Prawdy się nie dyskutuje, prawdy się nie ustanawia, prawda to nie prawo. Prawdę się odkrywa. Prawda jest niezależna od interesów i potrzeb, od chęci i widzimisię, od praw też. - Ona zawsze jest tam gdzie jest.

  A że ich prawda boli to tylko ich sprawa. My na to nic nie możemy poradzić (jedynie możemy się o nich z miłości modlić aby się opamiętali).
  - Boli bo ma boleć, po to jest. - Ma burzyć ich dobre samopoczucie dopóki się nie nawrócą.
 • @miarka 10:55:57
  Chrześcijaństwo jest oparte na faryzeuszu Szawle! Katechizm to odpowiednik Talmudu. Jedno i drugie jest po to, by ,,poprawić" i przerobić na modłę faryzejską, to co kompletne i pochodzące od Boga.

  Chrześcijaństwo to jedna nazwa 30.000 nauk (religii) opartych na wykładach faryzeusza Saula. Aż tyle udało się zbudować na nauce faryzeusza Pawła. Są te religię i jej wyznawcy, wrodzy, nie tylko w stosunku do innych chrześcijan, ale i do samych siebie, bo ojcem kłamstwa i ojcem faryzeuszy jest ten sam pan - szatan.

  Żaden uczeń Chrystusa nie wstąpi do żadnej z 30.000 sekt! Żaden uczeń Chrystusa nie powinien mieć problemów z rozpoznaniem nauk faryzejskich. Uczeń Chrystusa zna głos Nauczyciela i Mistrza i jego będzie słuchał.
 • @miarka 10:55:57
  Dziękuję za komentarz. Dlatego ja nie piszę, żeby zmieniać Torę, choć chyba właśnie tak się winno odnosić i faktycznie nie można porównywać Nowego Testamentu do Talmudu. Ale tak naprawdę to dziś Talmud jest dla dużej części biblią zamiast Tory i dlatego o tym piszę.

  Do innych: Talmud nie jest adekwatny do katolickiego Katechizmu.

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 11:24:57
  W pełni adekwatny nie jest. Ustawia on was do roli ofiar, Talmud do roli katów. Jednak wydrukowany tam zestaw IX przykazań, to już nawet nie jest interpretacja jakiegoś Szawła, ale jawne fałszeretwo otwierające drogę do świętokradztwa. Po tym już idzie cała lawina ludzkich wymysłów, godzących w naukę Mesjasza i Boga.
  W końcu balwochwalstwo jest tak w Starym jak i w Nowym Przymierzu potępione.
  Fałszeretwo z Katechizmu, polega właśnie na usunięciu bardzo ważnego, II przykazania mówiącego o czynnościach, które są bałwochwalstwem i odcinają one całkowicie człowieka od Boga.
  Niby dorośli ludzie, niby fachowcy o 1000 specjalizacji, a nie pojmują tego co oczywiste.
  Biblia księdza Wujka też jest sfałszowana. Na szczęście nie jest w użyciu powszechnym.
 • @krzysztofjaw 11:24:57
  "Do innych: Talmud nie jest adekwatny do katolickiego Katechizmu".

  Oczywiście że to co innego. To nawet przeciwieństwa.
  - Katechizm porządkuje to co jest moralne, sprawiedliwe, stabilne i dla ludzi uniwersalne, oraz dalekowzroczne, a Talmud uczy etyki sytuacyjnej, czyli korzystania z okazji gdy coś można zyskać bezkarnie, przerzucając koszty na kogoś innego, uczy cwaniactwa krótkowzrocznego inaczej mówiąc.
 • @miarka 12:32:55
  Inaczej Katechizm jest oparty na etyczno-moralnej wspólnocie a Talmud na egoistycznej i rasistowskiej interpretacji rzeczywistości.
  Pzdr
 • eheheheh żydzi nie zabili Jezusa
  no właśnie właśnie kto taką propagandę sieje? zapewne drapieżny kościół katolicki, bez skrupułów i bez zasad... Jezusa jak chcemy być dokładni zabiło państwo przy udziale swoich urzędników. Takie są fakty a że pół narodu uważa inaczej, no to "zasługa" czarnego kościoła zdaje się xDDD Może kościół katolicki stoi za holokaustem? kto to wie a jak ktoś wie to pewnie boi się napisać xDD
  Niech się pan nie boi, że katolicki naród będzie mieć do czytania inne Pismo Święte. Ten cały katolicki naród w ogóle nie czyta Pism Świętych tylko w mordzie jest pełen wiary i nadziei.... a naprawdę nic ich nie obchodzi.... To nie wiara, to klub.
  Antysemityzm trzeba zwalczać podobnie jak cały ten hejt. Żadnej ochrony uczuć religijnych, o religii trzeba rozmawiać. Polska katolicka policja (inkwizycja) pokazała ostatnio na co stać ich- trzeba by tych policjantów pod sąd podać i przykładowo ukarać... Stop cholernej katolskiej inkwizycji.... Dosyć tego, łobuzy...... dosyć. Pomniki budujcie sobie za swoje, nie za cudze albo publiczne. Won z łapami od naszych kieszeni.... (to nie było do autora tylko do tych co budują pomniki na koszt narodu, bo sami ze składek nie chcą ich finansować)....
 • @krzysztofjaw 12:35:55
  W żydostwie prawo jest nad etyką. W cywilizacji łacińskiej prawo wynika z etyki.
 • @krzysztofjaw 12:35:55 + Wican 08.05.2019 14:37:05
  "Inaczej Katechizm jest oparty na etyczno-moralnej wspólnocie a Talmud na egoistycznej i rasistowskiej interpretacji rzeczywistości".

  Można i tak. Można i podkreślać że Katechizm systematyzuje nasz duchowy kręgosłup według hierarchii i priorytetów wartości, a Talmud według hierarchii osób i praw.

  Jedno bym tu zmienił, że nie etyczno-moralnej, a moralno-etycznej, bo jednak etyka jest wtórna wobec moralności, jest już próbą opisania moralności językiem prawa, jego zaś cel powinien co prawda zgodny z celem moralności, ale często nie jest.
 • @Leon. 14:32:50
  "eheheheh żydzi nie zabili Jezusa"?

  Szatan też jest dobry (tylko co z tego jak dobry "niewystarczająco" lub "nadmiernie", a to już niemoralność, czyli gorzej jak zło, bo przyczyna zła).

  Oba przypadki dotyczą sprawstwa pierwotnego. Piłat umył ręce.
 • Warto zachowywać dawne wydania
  Wkrótce nam stworzą cąłkiem inną religię
 • Jezus Chrystus nie był i nie jest idiotą!
  "Kupujcie Pismo Święte zanim zostanie zmienione przez Żydów!"
  -----------------
  Ono już nieraz zostało przenicowane a najważniejsze fragmenty wymazane. Wymazane - ponieważ Jezus Chrystus wiedział, że jego nauki jeżeli nie obejmą Żydów - to ludzi uczynią wobec Żydów kompletnie bezbronnymi. Dlatego uważam, że Jezus Chrystus w pierwszym rzędzie zalecał ludziom nawrócić Żydów - nie wyłączając ognia i miecza! Z pewnością przekazał także wskazówki co do pieniądza w relacji Żydzi a ludzie a w efekcie przenicowania tych nauk - wyszło tak, że tylko Żydzi mogli uprawiać lichwę.
  Wniosek?
  Już na podstawie powyższego i jakby u podstaw - Żydzi zrobili z Syna Boga Ojca - Jezusa Chrystusa - idiotę - poprzez przenicowanie pod siebie Jego nauk. To na nas ludziach spoczywa obowiązek aby udowodnić Żydom, że Jezus Chrystus idiotą nie jest.
 • Watykan, nora lichwiarska
  .
  Jak Watykan stał się lichwiarską norą ?

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  Co możemy robić ? Zaprzestać płacenia lichwy w czasie mszy (tzw. „ofiara”, dla lichwiarzy) i innych formach na rzecz kościelnej hierarchii.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2018/12/16/do-archidiecezji-krakowskiej/

  Płacenie pieniędzy lichwiarzom jest zdradą wobec Chrystusa, to tak jakby przybijać go gwoźdźmi do krzyża, na polecenie żydowskich lichwiarzy.

  Płacenie lichwy zabrania też koran, co może tłumaczy ostatnia faza kontaminacji talmudycznej i dyskredytacji islamu i przemieniania go w talmudyczne bandy w rodzaju Daesh (w media określanego jako „państwo” i co zabawniejsze „islamskie” a nie talmudyczne), czy Al Kaida.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

ULUBIENI AUTORZY

więcej