Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
631 postów 1676 komentarzy

krzysztofjaw

krzysztofjaw - Właściwie: Krzysztof Jaworucki. KONSERWATYSTA W IDEI I WARTOŚCIACH ŻYCIOWYCH, KONSERWATYWNY LIBERAŁ W GOSPODARCE. EKONOMISTA I FINANSISTA. PATRON DUCHOWY: BŁ. JERZY POPIEŁUSZKO, AUTORYTET MORALNO-ETYCZNY: ŚW. JAN PAWEŁ II, MENTOR POLITYCZNY: E. B

Watykan - Droga Krzyżowa czy Przesłanie Społeczne?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Po wysłuchaniu słów Papieża w czasie Drogi Krzyżowej - mam bardzo mieszane uczucia. Nie czas może ku temu, ale pragnę się ad hoc podzielić kilkoma refleksjami...

Króciutko, ad hoc...
 
Obejrzałem wczoraj Drogę Krzyżową pod przewodnictwem Papieża Franciszka. I mimo, iż każdy wierzący przeżywa ten dzień wewnątrz swojego ducha, to od głowy Kościoła Katolickiego powinniśmy usłyszeć o naszej wierze to, co jest religijnym wymiarem męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.
 
Z tego też względu - po wysłuchaniu słów Papieża w czasie Drogi Krzyżowej - mam bardzo mieszane uczucia. Nie czas może ku temu, ale pragnę się ad hoc podzielić kilkoma refleksjami...
 
Triduum Paschalne jest wydarzeniem religijnym dotyczącym Jezusa Chrystusa i fundamentów naszej wiary a nie społecznym manifestem a już męczeńska śmierć Jezusa na Krzyżu jest kwintesencją chrześcijaństwa. To tak naprawdę jedyny dzień w roku, który winien skłaniać do przemyśleń nad męczeństwem naszego Pana i przez to duchowo łączącym nas z Nim.
 
Tego zabrakło u papieża Franciszka. Zabrakło religijnego wymiaru Drogi Krzyżowej i podkreślenia znaczenia Krzyża jako symbolu naszej wiary i znaczenia śmierci Jezusa będącej odkupieniem za nasze grzechy, śmierci tragicznej, ale jak się później okaże kończącej się Jego zwycięstwem  i zmartwychwstaniem.
 
Było za to przede wszystkim o społecznym wymiarze życia i cierpienia, ubóstwie, biedocie, przyjaźni i braterstwie (sic!) i krzyżach niesionych na ramionach wielu ludzi, w tym Nigeryjczyków. Szlachetne to, potrzebne a nawet po ludzku wzruszające, ale - moim zdaniem – nie w tym akurat dniu. Jest na to czas przez resztę całego roku, kiedy każdego dnia możemy wysuwać wnioski na temat życia i śmierci Jezusa i odnosić je do społecznych wyzwań jakie przed nami jako chrześcijanami stoją.
 
Moje pierwsze odczucia potwierdziła niejako w TVP siostra zakonna, która zauważyła, iż w Drogach Krzyżowych celebrowanych przez św. Jana Pawła II czy Benedykta XVI największy nacisk kładziony był na duchowo-religijny wymiar śmierci Jezusa Chrystusa, a w przypadku Franciszka wyraźnie daje się słyszeć przede wszystkim o społecznym wymiarze męczeństwa i śmierci naszego Pana.
 
Czy to dobrze, czy źle? Nie mnie to oceniać, choć cały pontyfikat i w niektórych sprawach postawa Franciszka może nieraz w wiernych budzić pewnego rodzaju wewnętrzne wątpliwości, budzi je też u wielu hierarchów, co tylko wzmacnia owe wątpliwości u wiernych.
 
Nieraz przy różnych okazjach i spotkaniach ze znajomymi słyszę od nich niejako nawet pretensje do papieża Franciszka, że tuż po wyborze nie pozdrowił wiernych znakiem Krzyża i nie udzielił tradycyjnego, inaugurującego jego pontyfikat Bożego Błogosławieństwa a po świecku na koniec życzył wiernym dobrego obiadu. Podzielam ich zdanie.
 
Często też przywołują pamiętny Wielki Czwartek, kiedy to Papież umył (obmył)  i całował stopy m.in. kobietom a w dodatku jednej islamistce. Wskazują też wypowiedzi Franciszka dotyczące samego islamu i konieczności przyjmowania imigrantów, nawet w naszych domach. W tym przypadku zawsze przypominam sobie stwierdzenie F. Konecznego, który mniej więcej (cytat z pamięci) napisał, że "niemożliwym jest współistnienie dwóch lub większej ilości cywilizacji na jednym terenie, bo zawsze dojdzie do konfliktu między nimi". 
 
W dyskusjach wskazuje się też na rozmiękczanie przez Papieża odwiecznych i apriorycznie niezmiennych prawd naszej wiary, w tym dotyczących m.in. obyczajowości i małżeństwa. 
 
Mnie jednak najbardziej uderzyły dwa fakty. Pierwszym było nabożeństwo ekumeniczne z udziałem papieża Franciszka z okazji obchodów 500-lecia reformacji a drugim był brak Krzyża jako symbolu naszej wiary w papieskim filmie ekumenicznym, gdzie zamiast Krzyża pojawił się nowo narodzony Jezusek... obok Menory i symboli innych religii. Przypadek? Nie sądzę, bo jakoś tak ogólnie mam wrażenie, że powoli Krzyż zamiast coraz częściej i mocniej być eksponowany, to raczej dzieje się odwrotnie... 
 
To tylko tak ku refleksji...
 
 
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/

kjahog@gmail.com 

KOMENTARZE

 • @Wiara bez czynu jest martwa [List Jana]
  Lew Tołstoj

  Odbudowanie piekła
  ROZDZIAŁ I
  Działo się to w czasach, gdy Chrystus głosił ludziom swą naukę. Nauka ta była tak zrozum
  iała i
  stosowanie jej w życiu tak łatwe, tak widocznie uwalniała ludzi od zła, że nie sposób było się jej
  oprzeć. Nic nie mogło położyć tamy jej rozpowszechnianiu.
  Belzebub

  ojciec i władca wszystkich diabłów

  przestraszył się. Wiedział dobrze, że jego
  władza nad
  ludźmi skończy się na zawsze, jeśli Chrystus nie wyrzeknie się głoszenia swej nauki.
  Był w strachu, lecz nie tracił nadziei i podburzał posłusznych mu faryzeuszy i uczonych w piśmie, aby
  możliwie najdotkliwiej obrażali i dręczyli Chrystusa, uczn
  iom zaś jego radził uciec i zostawić go
  samego. Ufał, że skazanie na śmierć haniebną, naigrywanie się, opuszczenie przez wszystkich
  uczniów, wreszcie same męki i kara śmierci sprawią, że Chrystus w ostatniej chwili wyrzeknie się swej
  nauki, a wyrzeczenie z
  burzy całą jej potęgę.
  Sprawa rozstrzygała się na krzyżu. Gdy Chrystus zawołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie
  opuścił!”, Belzebub wydał okrzyk triumfu; schwycił przygotowane kajdany i włożywszy je sobie na
  nogi, dopasował je tak, żeby nie mogły być zer
  wane, gdy zostaną założone Jezusowi.
  Wtem z krzyża dały się słyszeć słowa: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Zaraz potem
  Chrystus zawołał: „Spełniło się” i wyzionął ducha.
  Belzebub zrozumiał, że wszystko stracone. Chciał zdjąć kajdany i ucie
  kać, lecz nie mógł ruszyć się z
  miejsca. Kajdany przywarły do jego nóg. Chciał wznieść się na skrzydłach, lecz nie mógł ich
  rozpostrzeć. I widział Belzebub jak Chrystus w wielkiej światłości zatrzymał się w bramie piekieł,
  widział jak wyszli z piekła grzes
  znicy od Adama do Judasza, widział jak rozbiegły się wszystkie diabły,
  a nawet jak same ściany piekieł rozpadły się bez hałasu na cztery strony świata. Nie mógł znieść tego
  widoku, więc zaryczał przeraźliwie i wpadł w bezdenną przepaść przez pękniętą posad
  zkę piekieł.
  ROZDZIAŁ II
  Upłynęło sto, dwieście, trzysta lat. Czasu Belzebub nie liczył. Naokoło była zupełna ciemność i cisza.
  Leżał bez ruchu i starał się nie myśleć o tym, co zaszło, a jednak myślał i pałał bezsilną nienawiścią do
  sprawcy sw
  ej zguby.
  Nie pamiętał już i nie wiedział ile setek lat upłynęło od tamtego czasu, gdy raptem usłyszał nad sobą
  szmery podobne do tupotu nóg, stękania, krzyki i zgrzytanie zębów.
  Belzebub podniósł głowę i zaczął nasłuchiwać. W to, że po zwycięstwie Chryst
  usa piekło mogłoby być
  odbudowane, nie mógł uwierzyć, tymczasem zaś tupot, jęki, krzyki i zgrzytanie zębów stawały się
  coraz wyraźniejsze.
  Belzebub podniósł tułów, podciągnął pod siebie kosmate nogi z odrośniętymi kopytami (kajdany ku
  jego zdziwieniu same z nich opadły) i zatrzepotawszy, swobodnie rozpostartymi skrzydłami, wydał
  zwykły sygnałowy świst, którym dawniej wzywał swe sługi i pomocn
  ików.
  Nie zdążył jeszcze nabrać tchu, gdy nad jego głową zrobił się otwór, błysnął czerwony ogień i tłum
  diabłów w wielkim ścisku wysypał się z otworu w przepaść, i na podobieństwo kruków obsiadających
  padlinę, rozsiadł się naokoło Belzebuba.
  ROZDZIAŁ V
  Nauka jednak była tak prosta i zrozumiała, że nie można było jej przekręcić

  upie
  rał się Belzebub,
  nadal nie mogący uwierzyć, że jego słudzy byli sprytniejsi od niego.
  -
  „Postępuj wobec innych tak, jak byś chciał, aby postępowano wobec ciebie”. W jaki sposób można to
  przekręcić?
  -
  Stosując się do mych rad, posługiwano się w tym celu
  różnymi sposobami

  kontynuował diabeł w
  pelerynce.
  -
  Ludzie opowiadają bajkę o tym, jak dobry czarodziej, ratując człowieka od złego
  czarodzieja, zamienił go w ziarnko kaszy jaglanej i jak zły czarodziej, przedzierzgnąwszy się w koguta,
  gotów był już zadzi
  obać owo ziarnko, lecz dobry czarodziej wysypał na ziarnko całą ćwierć tychże
  ziaren. I zły czarodziej nie mógł już ani zjeść wszystkich ziaren, ani znaleźć tego, które zjeść
  zamierzał. To samo, idąc za mą radą, uczynili ci ludzie z nauką tego, który naucz
  ał, że całe prawo
  polega na tym, aby drugiemu czynić to, co chciałbyś, aby i tobie czyniono: ogłosili, że świętym
  wykładem prawa boskiego jest 49 ksiąg i uznali każde słowo w nich zawarte za dzieło Boga

  Ducha
  Świętego. Tak więc wysypali na prostą, zrozum
  iałą prawdę taką kupę rzekomo świętych prawd, że
  stało się niemożliwością przyjąć je wszystkie i znaleźć pośród nich tę, która ludziom jest potrzebna. Na
  tym polega pierwszy sposób. Drugi sposób, którego oni używali z dobrym skutkiem przez więcej niż
  tysią
  c lat, polega na zabijaniu i paleniu wszystkich tych, którzy chcą głosić prawdę. Obecnie sposób
  ten wychodzi z użycia, lecz nie porzucają go całkowicie, bo chociaż już nie palą ludzi próbujących
  ujawnić prawdę, to jednak tak ich szkalują, tak zatruwają im
  życie, że tylko niewielu odważa się ich
  demaskować. Na tym polega drugi sposób. Trzeci zaś sposób polega na tym, że uznając się za kościół,
  a więc za nieomylnych, uczą, gdy im to jest potrzebne, rzeczy wprost sprzecznych z tym, co jest
  powiedziane w Piśmie
  : „Ale wy nie nazywajcie siebie rabbi; albowiem jeden jest nauczyciel wasz, a wy
  wszyscy jesteście bracia. I ojcem nie nazywajcie nikogo na ziemi; albowiem jeden jest ojciec wasz w
  niebiosach”. Oni zaś mówią: „Myśmy ojcami, myśmy nauczycielami waszymi”. Al
  bo powiedziane jest:
  „Ale ty, gdy się będziesz modlić, wejdź do komórki swojej i zamknąwszy ją, módl się do ojca twego w
  ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Oni zaś nauczają, że trzeba się modlić
  gromadnie, w świątyniach, przy dźwię
  kach muzyki i pieśni. Albo powiedziane jest w Piśmie: „A ja
  powiadam wam, abyście zgoła nie przysięgali”, oni zaś nauczają, że trzeba przysięgać na bezwzględne
  posłuszeństwo władzom, nie bacząc na to, jakie mogłyby być żądania tych władz. Albo powiedziane
  jest: „Nie zabijaj”, oni zaś nauczają, że zabijać można i trzeba na wojnie i z wyroku sądowego

  zakończył diabeł w pelerynce, wywrócił ślepia i roześmiał się, rozwarłszy paszczę po same uszy.
  -
  To bardzo dobrze

  rzekł Belzebub i uśmiechnął się, a wszystkie diabły zawtórowały mu głośnym
  śmiechem.
  -
  Czyż tak jak dawniej są jeszcze rozpustnicy, złodzieje, zabójcy?

  zapytał już wesoło Belzebub.
  Diabły, również rozweselone, zaczęły mówić wszystkie
  razem, chcąc wykazać się przed Belzebubem
  swoją sprawnością.
  -
  Nie tak jak dawniej, lecz więcej niż dawniej

  wrzeszczał jeden z nich.
  -
  Rozpustnicy nie mieszczą się w dawnych oddziałach
  -
  piszczał drugi.
  -
  Złodzieje dzisiejsi gorsi są od dawniejszych

  huknął trzeci.
  -
  Brak nam opału dla zabójców!

  ryczał czwarty.
  -
  Nie mówcie wszyscy razem, niech odpowiadają tylko ci, których zapytam

  rzekł Belzebub.

  Niech
  wystąpi ten, pod którego opieką jest nierząd i niech opowie, w jaki sposób radzi sobie z uc
  zniami tego,
  który zabraniał zmieniać żony i mówił, iż nie należy patrzeć na kobietę z pożądliwością. Kto opiekuje
  się rozpustą?
  -
  Ja

  odpowiedział bury, przypominający kobietę diabeł z nalaną, oślinioną twarzą, z bezustannie
  żującym pyskiem i na pośladk
  ach przyczołgał się do Belzebuba.
  Diabeł ten wysunął się spośród innych, usiadł w kucki, przechylił głowę na bok, i machnąwszy ogonem
  zakończonym miotełką, głosem śpiewnym zaczął mówić:
  -
  Robimy to według starego sposobu, przez ciebie, ojca naszego i wła
  dcę użytego jeszcze w raju, który
  to sposób oddał w naszą władzę cały rodzaj ludzki,

  i według nowego sposobu kościelnego.
  Tak więc przekonujemy ludzi, że prawdziwe małżeństwo polega nie na tym, na czym zasadza się ono
  w swej istocie

  na współżyciu mężcz
  yzny z kobietą

  lecz na tym, żeby odziać się w najszykowniejszą
  nową odzież, pójść do wielkiego, przeznaczonego na ten cel gmachu, oświetlonego świecami,
  przystrojonego dywanami i kwiatami, następnie wobec ciekawej gawiedzi dokonać przysięgi w imię
  tego,
  który nauczał: „A ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali”. Wmawiamy w ludzi, że tylko
  ta ceremonia jest właśnie małżeństwem prawdziwym, że po niej ludzie otrzymują specjalną łaskę
  Boga, dzięki której bez żadnego ze swej strony wysiłku nabywają zale
  ty potrzebne do zgodnego
  pożycia i należytego wychowania dzieci

  i że każdy stosunek kobiety z mężczyzną, pomimo tych
  warunków, jest zwykłą, do niczego nie zobowiązującą przyjemnostką lub zadośćuczynieniem potrzebie
  biologicznej, przeto ludzie nie krępują
  c się, oddają się tej przyjemności, krzywoprzysięzców zaś
  manipulacja ta stwarza tylu, iż o ściganiu ich nikt nie myśli, gdyż zabrakłoby więzień dla skazanych za
  krzywoprzysięstwo.
  Podobny do kobiety diabeł o nalanej twarzy, skłonił na bok głowę i zamilkn
  ął, jak gdyby w oczekiwaniu
  działania swych słów na Belzebuba.
  Belzebub kiwnął głową na znak aprobaty, a podobny do kobiety diabeł ciągnął dalej:

  Tymże
  sposobem, nie porzucając dawniejszego, użytego w raju sposobu „zakazanego dla ciekawości owocu”
  -
  wspo
  mniał diabeł, niedwuznacznie próbując przypodobać się Belzebubowi

  osiągamy najlepsze
  rezultaty. Wyobrażając sobie, że mogą zawrzeć uczciwy małżeński związek kościelny po wielu
  kontaktach miłosnych, mężczyźni zmieniają setki kobiet i tak przyzwyczajają si
  ę do rozpusty, że
  czynią to samo i po zawarciu małżeństwa. Jeśli zaś niektóre żądania związane z małżeństwem
  kościelnym wydadzą im się zbyt krępujące, to urządzają ceremonię po raz drugi, a pierwsza ceremonia
  zostaje uznana za nieważną.
  Podobny do kobiety
  diabeł zamilkł, utarłszy końcem ogona ślinę wypełniającą mu usta, przechylił
  głowę na drugą stronę i wlepił milczący wzrok w twarz Belzebuba.
  ROZDZIAŁ VI
  Krótko i zwięźle: aprobuję

  rzekł Belzebub.

  Kto opiekuje się grabieżcami?
  -
  We własnej osobie!

  odpowiedział, wypełzawszy z tłumu, okazały diabeł z długimi, krzywymi
  nogami, z wąsami podkręconymi do góry i ogromnymi łapami, krzywo przystawionymi do tułowia.
  Diabeł ten wysunąwszy się jak jego poprzednicy do przodu, wzorem ludzi
  wojskowych oburącz
  podkręcał wąsy i czekał na pytania.
  -
  Ten, który zburzył piekło

  rzekł Belzebub

  uczył ludzi żyć jak ptaki niebieskie i rozkazywał dawać
  temu, który prosi, a temu, kto chce zabrać suknię, oddawać i płaszcz
  -
  i powiedział, że aby być
  zb
  awionym, trzeba rozdać majątek. W jaki sposób nakłaniacie do grabieży ludzi, którzy o tym słyszeli?
  -
  Postępujemy tak samo, jak nasz ojciec i władca przy obiorze Saula na króla

  odparł wąsaty diabeł,
  w uroczystym geście zarzucając łeb do tyłu.

  Dokładnie
  tak, jak wtedy wmawiamy w ludzi, że zamiast
  przestać się wzajemnie okradać, powinni pozwolić się okradać jednemu człowiekowi, oddawszy mu
  całkowitą władzę nad sobą. I człowiek ów i jego pomocnicy i pomocnicy tych pomocników

  wszyscy
  oni grabią naród nieu
  stannie, spokojnie i bezpiecznie. Zazwyczaj zaprowadzają przy tym takie prawa i
  porządki, przy których mniejszość próżniacza może bezkarnie łupić pracującą większość. Jak więc
  widzisz, ojcze nasz i władco, sposób przez nas stosowany jest w gruncie rzeczy s
  posobem starym.
  Nowe w nim jest tylko to, że uczyniliśmy go bardziej ogólnym, zamaskowanym, rozpowszechnionym w
  czasie i przestrzeni i trwalszym. Bardziej ogólny jest przez to, że dawniej ludzie z własnej woli ulegali
  tym, których wybierali, teraz zaś niez
  ależnie od swej woli ulegają nie tym, których wybierają, lecz
  komu popadnie. Bardziej tajnym sposób ten uczyniliśmy przez to, że teraz, dzięki wprowadzeniu
  podatków, zwłaszcza pośrednich, okradani swych grabieżców nie widzą, a często nawet nie domyślają
  si
  ę samego faktu grabieży. Bardziej rozpowszechnionym w przestrzeni sposób ten stał się przez to, że
  narody tak zwane chrześcijańskie, nie zadowalając się okradaniem swoich, grabią pod rozmaitymi
  dziwnymi pozorami, najczęściej zaś pod pozorem krzewienia chrz
  eścijaństwa, te wszystkie obce
  narody, u których jest coś do zagrabienia. W czasie zaś sposób ten jest bardziej rozpowszechniony niż
  dawniej, dzięki wprowadzeniu pożyczek zaciąganych przez organa samorządu lokalnego i państwa, co
  powoduje, że nie tylko żyj
  ące pokolenia, ale i te, które po nich nastąpią, mogą być okradane już teraz.
  Sposób ten bardziej trwałym uczyniliśmy poprzez to, że główni grabieżcy uważani są za osoby
  nietykalne, więc ludzie, lękając się surowych kar, nie odważą się na opór.
  Pewnego ra
  zu w celach doświadczalnych sadzałem jedna za drugą najpodlejsze baby, głupie i
  nieoświecone i nie mające żadnych praw według panujących u nich przepisów, ostatnią zaś posadziłem
  nie tylko rozpustnicę, lecz i zbrodniarkę, która zamordowała swego męża i pra
  wego następcę tronu. I
  ludzie nie wyrwali jej nozdrzy i nie siekli jej batem, jak to zazwyczaj robili z zabójczyniami, lecz przez
  wiele lat niewolniczo ulegali jej samej i jej kochankom, których miała bez liku, pozwalając im
  pozbawiać ludzi nie tylko mająt
  ku, lecz i wolności osobistej.
  Tak więc w obecnych czasach jawne złodziejstwa, takie jak odebranie przemocą wózka z pieniędzmi,
  konia, odzieży, stanowią zaledwie jedną milionową wszystkich tych grabieży prawnych, popełnianych
  na co dzień przez ludzi mający
  ch odpowiednie możliwości. Obecnie, utajona, bezkarna grabież i w
  ogóle pogotowie złodziejskie zorganizowane jest wśród ludzi do tego stopnia, że stało się to głównym
  celem i przedmiotem gorących pożądań prawie wszystkich i maskowane jest tylko przez walkę
  złodziei
  między sobą.
  ROZDZIAŁ VII
  No cóż, bardzo dobrze

  rzekł Belzebub.

  A zabójstwa? Kto opiekuje się zabójstwami?
  -
  Ja!

  odpowiedział, występując z tłumu czerwony jak krew diabeł z kłami sterczącymi z pyska,
  ostrymi rogami i zadartym do góry nie
  ruchomym ogonem.
  -
  W jaki sposób zmuszasz do zabójstw uczniów tego, który nauczał: „Nie odpowiadaj złem na zło,
  kochaj nieprzyjaciół swoich”? W jaki sposób robisz zabójców z tych ludzi?
  -
  Robimy to według starego sposobu

  odparł czerwony diabeł ogłuszaj
  ącym, bełkotliwym głosem

  wzniecając w ludziach chęć zysku, warcholstwo, nienawiść, mściwość, pychę; stosujemy również starą
  metodę, gdy wmawiamy w nauczycieli, że najlepszy sposób oduczenia ludzi od zabójstw polega na
  tym, żeby sami nauczyciele zabijali
  tych, którzy popełnili zabójstwo. Sposób ten nie tyle daje nam
  gotowych już zabójców, ile przygotowuje ich dla nas. Większą zaś ich liczbę dają nam nowe nauki: o
  nieomylności kościoła, o małżeństwie chrześcijańskim oraz o równości chrześcijańskiej. Nauka o
  nieomylności kościoła dawała nam dawnymi czasy największą liczbę zabójców. Ludzie, którzy uznali
  się za członków nieomylnego kościoła, nabrali przekonania, że zbrodnią byłoby pozwolić fałszywym
  wykładcom nauki gorszyć ludzi, więc ich zabijanie jest sprawą
  miłą Bogu. W taki sposób zabijano całe
  wioski i skazywano na śmierć setki tysięcy ludzi. Śmieszne wydaje się to, że ci, którzy skazywali na
  śmierć i palili ludzi zaczynających rozumieć prawdziwą naukę, uważali tych najniebezpieczniejszych dla
  nas ludzi za
  nasze sługi, tzn. sługi diabłów. Ci zaś, którzy zabijali i palili na stosach i rzeczywiście byli
  naszymi sługami, uważali się za świętych wykonawców woli Boga. Tak było w dawnych czasach; w
  naszych czasach wielką liczbę zabójców stwarza nauka o małżeństwi
  e chrześcijańskim i o równości.
  Nauka o małżeństwie daje nam przede wszystkim zabójstwa wzajemne małżonków, następnie
  dzieciobójstwa popełniane przez matki. Mężowie i żony zabijają się wzajemnie, gdy niektóre żądania
  prawa i zwyczaju małżeństwa kościelnego
  wydają im się zbyt krępujące. Matki zaś zabijają dzieci
  wtedy, gdy związki, z których dzieci powstały, nie są uważane za małżeństwa. Takie zabójstwa
  popełniane są stale. Zabójstwa wywołane przez chrześcijańską naukę o równości dokonywane są
  periodycznie,
  ale za to bardzo masowo. Według nauki tej wmawia się w ludzi, że są równi wobec
  prawa. Ludzie ograbieni czują jednak, że to nieprawda. Widzą, że nie ma równości, gdyż grabieżcy
  mogą grabić bez przeszkód, a im nie wolno, więc buntują się i napadają na swych
  grabieżców. Wtedy
  to zaczynają się morderstwa wzajemne, które dostarczają nam niekiedy dziesiątek tysięcy morderców
  jednocześnie.
  ROZDZIAŁ VIII
  A zabójstwa na wojnie? W jaki sposób doprowadzacie do nich uczniów tego, który uznał ludzi za synów
  jednego o
  jca i kazał kochać nieprzyjaciół?

  zapytał Belzebub.
  Czerwony diabeł wyszczerzył zęby, wypuścił z pyska strumień ognia i dymu, i uderzył się radośnie po
  plecach grubym ogonem.
  -
  Wmawiamy w każdy naród, że jest narodem najlepszym na świecie: „Deutschland uber alles”,
  Francja, Anglia, Rosja „uber alles”, i że naród ten powinien panować nad wszystkimi innymi narodami,
  ponieważ zaś we wszystkie narody wmawiamy to samo, więc węsząc c
  iągle niebezpieczeństwo ze
  strony sąsiadów, narody szykują się stale do obrony i pałają do siebie nienawiścią. Im bardziej zaś
  szykuje się do obrony jedna strona i z tego powodu pała nienawiścią do sąsiadów, tym bardziej
  szykują się do obrony wszystkie poz
  ostałe narody, pałając do siebie wzajemną nienawiścią. Tak oto
  wszyscy ludzie, po przyjęciu nauki tego, który nazywał nas zbójcami, stale zajęci są przygotowaniem
  się do zabijania i zabijaniem.
  ROZDZIAŁ IX
  Tak, to bardzo dowcipne

  rzekł Belzebub po dług
  im milczeniu.

  Ale dlaczego ludzie uczeni,
  zabezpieczeni przed oszustwem, nie spostrzegli tego, że kościół sfałszował naukę i nie przywrócili jej
  pierwotnego znaczenia?
  -
  Uczeni nie mogą tego uczynić

  odpowiedział pewnym tonem, przesuwając się do przodu
  , matowo
  -
  czarny diabeł w doktorskiej todze, z płaskim, spadzistym czołem, z kończynami o zanikłych mięśniach
  i odstającymi, długimi uszami.
  -
  Dlaczego?!

  zapytał surowo Belzebub niezadowolony z pewnego siebie tonu wypowiedzi diabła w
  todze.
  Nie pesząc si
  ę wykrzyknikiem Belzebuba, diabeł w todze siadł z wolna, spokojnie i nie w kucki jak inni,
  lecz na wzór wschodni

  skrzyżowawszy nogi o mięśniach w zamku. Potem zaczął mówić bez
  zająknięcia się, cichym, miarowym głosem:
  -
  Nie mogą tego zrobić dlatego, że
  ja stale odwracam ich uwagę od tego, co mogą i powinni wiedzieć i
  kieruję ją na to, co nie jest im potrzebne i czego nigdy tak naprawdę nie zdołają poznać.
  -
  W jaki sposób to robisz?
  -
  Sposoby są różne, odpowiednio do czasu

  odparł diabeł w todze. Dawnie
  j wmawiałem w ludzi, że
  najważniejszą dla nich rzeczą jest znać szczegóły stosunku wzajemnego pomiędzy osobami Trójcy,
  szczegóły na temat pochodzenia Chrystusa, jego pierwiastka boskiego i ludzkiego, właściwości Boga
  itp.. Ludzie uczeni wiele i rozwlekle d
  yskutowali o tym, kłócili się i gniewali na siebie. A te dysputy tak
  ich absorbowały, że wcale nie myśleli o tym, jak mają żyć, więc nie odczuwali też potrzeby wiedzieć,
  co ich nauczyciel mówił o życiu.
  Potem, gdy już tak zaplątali się w roztrząsaniach, ż
  e sami przestali rozumieć, co mówią, ja wmówiłem
  w jednych, że najważniejszą dla nich sprawą jest zbadać i wyjaśnić wszystko, co napisał człowiek
  imieniem Arystoteles, który żył tysiąc lat temu w Grecji, w innych zaś wmawiałem, że najważniejsze to
  znaleźć
  kamień, za pomocą którego można wytworzyć złoto i taki eliksir, który leczyłby wszystkie
  choroby, a ludzi czynił nieśmiertelnymi. I najmędrsi i najbardziej uczeni pośród ludzi skierowali na te
  sprawy wszystkie swoje siły umysłowe.
  Tym zaś, których to nie
  interesowało, wmówiłem, że najważniejszą sprawą jest wiedzieć, czy Ziemia
  obraca się wokół Słońca, czy też Słońce naokoło Ziemi, a gdy przekonali się, że obraca się Ziemia, a
  nie Słońce i obliczyli, ile milionów mil jest od Słońca do Ziemi, ucieszyli się w
  ielce i od tamtego czasu z
  jeszcze większą gorliwością badają odległość od gwiazd i nie mogą się nadziwić, że liczba gwiazd jest
  nieskończona, choć wiadomość ta jest im zgoła zbyteczna. Oprócz tego, wmówiłem im jeszcze i to, że
  koniecznie powinni wiedzieć,
  w jaki sposób powstały wszystkie zwierzęta, wszystkie robaczki,
  wszystkie rośliny i wszystkie nieskończenie drobne żyjątka. Chociaż i te wiadomości nie są im wcale
  potrzebne i choć jest zupełnie jasne, że nie będą w stanie poznać tych wszystkich szczegółó
  w, gdyż
  różnorodność życia jest nieskończona, to jednak na te i podobne badania zjawisk świata materii ludzie
  kierują wszystkie swe zasoby umysłowe i bardzo się dziwią, że im więcej poznają rzeczy, których
  znajomość nie jest im pilnie potrzebna, tym więcej
  wyłania się rzeczy jeszcze nie poznanych.
  I chociaż jest oczywiste, że w miarę rozwoju tych badań, obszar tego, co pozostaje do zbadania,
  rozszerza się, a przedmioty badania stają się coraz bardziej zawiłe i same zdobywane wiadomości
  znajdują coraz mniej
  zastosowania w życiu, to jednak okoliczność ta wcale nie zbija ich z tropu i ludzie
  ci, przekonani w zupełności o wadze swych badań badają, głoszą, piszą i drukują, tłumaczą z jednego
  języka na drugi wyniki swych w większości do niczego niezdatnych badań i
  roztrząsań, a jeżeli i
  czasami zdatnych, to tylko na pociechę bogatej mniejszości lub na pogorszenie położenia większości
  niezamożnej.
  Po to zaś, aby już nigdy nie domyślili się, że jedyną ich rzeczywistą potrzebą jest ugruntowanie praw
  życiowych, wskaza
  nych w nauce Chrystusa, wmawiam w nich, że nie mogą znać praw życia
  duchowego i że każda nauka religijna, nie wyłączając nauki Chrystusa, jest to stek błędów i
  zabobonów, i że wiedzę o tym, jak trzeba żyć zdobyć mogą dzięki nauce zwanej socjologią,
  polegaj
  ącej na badaniu tego, w jak zły sposób ludzie żyli dawniej. Tak więc zamiast starać się żyć
  lepiej według nauki Chrystusa, myślą, że wystarczy zbadać życie dawnych ludzi, wyprowadzić z tych
  badań ogólne prawa życiowe i by żyć lepiej, stosować się tylko do
  tych wymyślonych praw.
  Po to zaś, aby jeszcze bardziej utwierdzić ich w błędzie, wmawiam w nich, że istnieje pewien system
  wiedzy zwany nauką i że założenia tej nauki są niepodważalne.
  Skoro zaś ci, którzy uważani są za działaczy nauki, nabiorą przekonani
  a o swej nieomylności, wówczas
  ogłaszają jako niewątpliwe prawdy, różne zbyteczne i często oczywiste głupstwa, których wyrzec się
  już nie mogą, gdy raz je wygłosili.
  Na tej oto podstawie twierdzę, że dopóki będę wmawiał w nich cześć i służebność wobec nau
  ki, którą
  dla nich wymyśliłem, nigdy nie zrozumieją tej nauki, która o włos nie doprowadziła nas do zguby.
  ROZDZIAŁ X
  Bardzo dobrze! Dziękuję

  rzekł Belzebub i twarz jego rozjaśniła się.
  -
  Zasłużyliście na nagrodę i wynagrodzę was według zasług.
  -
  A o nas panie zapomniałeś!

  krzyknęła wielkim głosem zgraja diabłów różnokolorowych, małych,
  dużych, grubych, chudych i o krzywych nogach.
  -
  A jakaż wasza profesja?

  zapytał Belzebub.
  -
  Ja jestem diabłem ulepszeń technicznych!
  -
  Ja

  podziału prac
  y!
  -
  Ja

  dróg i komunikacji!
  -
  Ja

  sztuki drukarskiej!
  -
  Ja

  sztuk pięknych!
  -
  Ja

  medycyny!
  -
  Ja

  kultury!
  -
  Ja

  wychowania!
  -
  Ja

  poprawy ludzi!
  -
  Ja

  odurzania się!
  -
  Ja

  filantropii!
  -
  Ja

  socjalizmu!
  -
  Ja

  feminizmu!

  przekrzykiwały się wzajemnie, cisnąc się przed oblicze Belzebuba.
  -
  Mówcie pojedynczo i nierozwlekle!

  krzyknął Belzebub

  Czym ty się zajmujesz?

  zwrócił się
  najpierw do diabła ulepszeń technicznych.
  -
  Wmawiam w ludzi, że im więc
  ej rzeczy będą wytwarzać i im szybciej będą to robić, tym będą
  szczęśliwsi. I ludzie marnując życie na produkowanie rzeczy, wytwarzają ich coraz więcej, nie bacząc
  na to, że rzeczy te ani nie są potrzebne zmuszającym do ich produkowania, ani dostępne dla t
  ych,
  którzy je produkują.
  -
  Dobrze! A ty?

  zapytał Belzebub diabła podziału pracy.
  -
  Ja wmawiam w ludzi, że skoro przedmioty wytwarzać można szybciej za pomocą maszyn niż ręcznie,
  więc trzeba ludzi przekształcić w maszyny; i to właśnie się robi, a lud
  zie przekształceni w maszyny,
  nienawidzą tych, którzy to z nimi zrobili.
  -
  I to dobrze! Jak u ciebie?

  rzekł Belzebub, zwracając się do diabła dróg i komunikacji.
  -
  Ja wmawiam w ludzi, że zachodzi potrzeba możliwie najszybszego przemieszczania się z mi
  ejsca na
  miejsce. I ludzie, zamiast ulepszać swe życie każdy na swoim miejscu, spędzają większą jego część w
  przejazdach. Są bardzo dumni z tego, że w ciągu godziny mogą przejechać 50 wiorst i więcej.
  Belzebub pochwalił i tego diabła. Wysunął się z tłumu d
  iabeł sztuki drukarskiej. Jego praca, jak
  objaśnił, polega na tym, aby jak największej liczbie ludzi zakomunikować wszystkie te paskudztwa i
  głupstwa, które dzieją się i piszą na świecie. Diabeł sztuk pięknych objaśnił, że pod pozorem
  pocieszenia i wzbudze
  nia u ludzi wzniosłych uczuć, pobłaża ich nałogom, przedstawiając je w ponętnej
  i atrakcyjnej postaci. Diabeł medycyny wyjaśnił, że wmawia w ludzi, iż najważniejszą dla nich sprawą
  jest troska o ciało; ponieważ zaś troska o ciało nie ma końca, więc ludzie
  troszczący się o swe ciało z
  pomocą medycyny, zapominają nie tylko o życiu innych ludzi, ale i o swoim własnym. Diabeł od
  kultury opisał jak wmawia w ludzi, że korzystanie z tych wszystkich przedmiotów, którymi opiekują się
  diabły ulepszeń technicznych, po
  działu pracy, dróg i komunikacji, sztuki drukarskiej, sztuk pięknych,
  medycyny

  stanowi coś w rodzaju cnoty, i że człowiek korzystający z tego wszystkiego może być
  zupełnie zadowolony z siebie i nie musi starać się być lepszym. Diabeł wychowania wyjaśnił
  jak to
  wmawia w ludzi, że mogą, żyjąc źle i nawet nie wiedząc na czym polega istota dobrego życia, uczyć
  dzieci dobrego życia. Diabeł poprawy ludzi opowiedział, jak przekonuje ludzi, że mogą poprawiać
  innych, nie wyzbywając się uprzednio swych złych przyzw
  yczajeń. Diabeł odurzania się chwalił się, że
  naucza ludzi, iż wygodniej jest szukać zapomnienia przez odurzanie się winem, opium, morfiną,
  tytoniem, niż uwolnić się od cierpień spowodowanych złym życiem przez poprawę tego życia. Diabeł
  filantropii powiedz
  iał, że wmawia ludziom, iż są dobroczynni, grabiąc na pudy i oddając ograbionym na
  łuty. Dzięki temu nie odczuwają potrzeby doskonalenia się, stają się niedostępni dla dobra. Diabeł
  socjalizmu chwalił się, że w imię najdoskonalszej organizacji społeczeństw
  a ludzkiego, wznieca
  nienawiść klasową.
  Diabeł feminizmu dodał, że dla jeszcze większego udoskonalenia organizacji życia, oprócz nienawiści
  klasowej, wznieca jeszcze nienawiść pomiędzy ludźmi odmiennej płci.
  -
  Jestem komfort!
  -
  A ja moda!
  -
  wrzeszczały jeszcze inne diabły, pełznąc ku Belzebubowi.
  -
  Czy myślicie, żem stary i głupi i nie rozumiem, że wszystko, co mogłoby być dla nas szkodliwe, staje
  się pożyteczne, gdy nauka o życiu jest błędna

  wykrzyknął Belzebub i głośno roześmiał się.
  -
  Dosyć! Dziękuję wszystkim!

  i zatrzepotawszy skrzydłami, wstał. Diabły otoczyły go kołem. Na
  jednym końcu łańcucha był diabeł w pelerynce, na drugim diabeł w todze. Obaj podali sobie łapy i koło
  zostało zamknięte. Diabły śmiejąc się, krzycząc, gwiżdżą
  c i wymachując nogami, rozpoczęły taniec
 • A fe!
  „Często też przywołują pamiętny Wielki Czwartek, kiedy to Papież umył i całował stopy m.in. kobietom a w dodatku jednej islamistce.”

  Nie „islamistce” a muzułmance.
  No gdyby całował stopy mężczyznom, to nie ma sprawy, ale kobietom!? A fe! Domyślam się, że krzysztofjaw nigdy w życiu by żadnej kobiecie stop nie ucałował.
 • @Lotna 10:28:09
  Zaczyna się :)))))

  Ty rozumiesz w ogóle ideę obmywania stóp w Wielki Czwartek? Bo widzę że się zapaliła feministyczna kontrolka :))

  No i oddzielmy całowanie stóp jako gry wstępnej, od obrzędu religijnego...
 • @trybeus 11:08:09
  Wytłumacz mi, dlaczego w Wielki Czwartek tylko stopy mężczyzn mogą być całowane / obmywane? Co płeć ma tu do rzeczy, skoro nie jest to gra wstępna?
 • @Lotna 10:28:09
  No dobrze muzułmance. A z tym całowaniem stóp to nie jest przypadkowym całowanie ich apostołom, mężczyzną. Jeśli bym był księdzem to w Wielki Czwartek całowałbym męskie stopy, jak w Piśmie. Natomiast jako nie ksiądz mogę całować kobiece stopy o ile będzie to wskazane różnymi okolicznościami...

  Pozdrawiam
 • @krzysztofjaw 11:31:10
  Ach, rozumiem! Tradycja zaczerpnięta od plemion koczowniczych, wśród których kobiety nie były godne być apostołami, a raczej w ogóle niczego nie były godne i pełniły rolę służebną w stosunku do mężczyzn.
  Ciekawe, gdyby Jezus był Słowianinem, czy też apostołami by byli tylko mężczyźni?
  No ale to było 2000 (dwa tysiące ) lat temu, to był sposób myślenia sprzed dwóch tysięcy lat, - czy koniecznie powinien dzisiaj być kontynuowany?

  P.S. Czy Autor troszeczkę nie przesadza z tematyką religijną? Czy mamy się teraz spodziewać codziennie nowego artykułu na tematy związane z wierzeniami, które powinny być domeną prywatną? Od tego są specjalne witryny poświęcone tej tematyce, może tam spróbuje Pan swojego pióra?
 • @Lotna 12:11:12
  Jest Wielki Tydzień, więc tematy religijne są ze wszech miar pożądane.
  Pozdrawiam
 • Przenicowywanie nauk
  Jezusa Chrystusa przez czarci pomiot dla swoich potrzeb trwa - od chwili Jego ukrzyżowania. Obecnie jesteśmy świadkami takiego przenicowywania zgodnie z obowiązującym etapem mądrości - i tyle. W sumie - nic nowego.
 • @krzysztofjaw 12:36:05
  Racja na 100%. Włączyłem wczoraj tą transmisję Drogi Krzyżowej,ale po którejś stacji Męki Pańskiej słysząc kolejny raz nie o męce Chrystusa tylko o biednych muzułmanach,którzy zginęli w drodze do europejskiego raju- wyłączyłem telewizor.Franciszek dostał bana.
 • @Cheval Noir 15:36:49
  Tylko wspomniałem o tych Nigeryjczykach, ale wtedy tez mnie krew zalała.... a gdzie Męka Pańska? Raczej o niej cisza w ustach Głowy KK.
  Pozdrawiam
 • @jan 09:47:08
  Aleś odleciał.......
 • @jan 09:47:08
  Pieprznięty trollu!
 • @Casey 16:53:24
  "Aleś odleciał......."

  To zwykły talmudowy troll.
 • @Cheval Noir 15:36:49
  Zrobiłem to samo.
 • Skutkiem braku chrześcijaństwa w życiu społecznym i p[olitycznymbył kult Hitlera, Piłsudskiego, Mussdoliniego i Kaczyńskich
  Teraz mamy tolerancję dla ludobójstwa sjonistycznego, banderowskiegoi marksistowskiego reformowania kadr sądownictwa, prokuratury, historyków prawików "Walka cywilizacji" nie polega tylko na ozoolacji i dyskryminacji. Nawet talmudyczna rasapoza likwidowaniem przeciwników wykorzystuje icvh przekonywanie , że jest ich nadzieją na pasożytnictwo po wsze czasy jak to ukrył w swych wypowiedziach Marks i drużyna dobrej zmiany wymuszanej marksistowsko leninowską polityką kadr i kompromisów z judeochrześcijańską nadbudową.
 • @Lotna 12:11:12
  Jeżeli tematy nie pasują, to można ich nie czytać. Po prostu. Ja sobie wybieram autorów i tekst, bo nie wszystko mnie interesuje.
  A po co feministyczne wstawki? Jest tradycja, i tyle. Każda religia posiada swoją własną tradycję. Proponuje poszukać religii takiej, która będzie spełniała oczekiwania Lotnej, a będzie bardziej sfeminizowana.
 • sodoma u sodomitów
  https://www.youtube.com/watch?v=70CYR_uPFOk
 • A takie czyny?
  http://www.whale.to/c/eyewitnesses_testify.html?fbclid=IwAR2HqLu-DXWveIgrVSa8BmhQxyAM_DinotoUQoa3XxgMVAVmWv43v63Y8I0

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej